Ministerstvo průmyslu si nechalo analyzovat rizika nepovedeného přechodu na DVB-T2

2 komentáře 21.8.2019 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT – Pokud by se druhá televizní digitalizace nepovedla, diváci by museli řešit zajištění televizního příjmu a masivně by přecházeli k nejlevnější placené platformě, kterou je v současné době satelit, vyplývá ze studie společnosti Arthur D. Little.

Rizika spojená s nepovedeným nebo jen částečným přechodem na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 si nechalo analyzovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort si již v roce 2017 nechal vypracovat studii od společnosti Arthur D. Little zaměřenou na selhání trhu šíření zemského digitálního televizního vysílání při vynuceném uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz. Nyní si nechal od stejné společnosti studii aktualizovat z podkladů pro jednání s Evropskou komisí o poskytnutí veřejné podpory při přechodu na DVB-T2. Autoři dokumentu varují, že pokud by druhá televizní digitalizace nevyšla a přechod na DVB-T2 by (z různých důvodů) zkrachoval, většina diváků by přešla k satelitnímu příjmu televize.

„S ohledem na kupní sílu obyvatel České republiky by mohlo dojít k masivnímu přechodu k nejlevnější placené platformě, kterou je SATV (tzn. všechny domácnosti odchází z DTT právě k SATV). V takovém extrémním případě by domácnosti zaplatily během 10 let 39 299 mil. Kč (což představuje potenciální výnosy pro SATV platformu). V takovém scénáři žádné domácnosti nepřechází k jiným platformám,“ upozornila společnost Arthur D. Little. Právě satelitní společnosti sdružené do České asociace satelitních operátorů (ČASO) se snaží zpochybnit celý proces přechodu i související veřejnou podporu přechodu na DVB-T2 a stěžují si na Českou republiku u Evropské komise. Za asociací stojí dva největší poskytovatelé placené satelitní televize v Česku, provozovatelé služeb Skylink a Digi TV. Důvody pro narušení procesu přechodu na DVB-T2 jsou tak mohou být zcela zřejmé, jedná se hodně peněz na které by si někteří poskytovatelé placených služeb chtěli sáhnout.

Aktualizovaná studie selhán… by Jan.Potucek on Scribd

Přechod na DVB-T2 je pro diváky nejlevnější

„Pokud by se současná základna cca 2,5 mil. domácností na DTT přerozdělila na alternativní platformy dle průměrného podílu na trhu v EU, na SATV platformu by odešlo 855 tisíc domácností, na CATV 1 325 tisíc domácností a na IPTV 342 tisíc domácností. Od ukončení vysílání DVB-T sítí do konce roku 2030 (cca 10 let) by tyto domácnosti v úhrnu zaplatily za TV vysílání přibližně 74 225 mil. Kč (což jsou potenciální výnosy alternativních platforem),“ upozornil Arthur D. Little. Pokud se podaří pozemní digitální televizi zachovat i po uvolnění pásma 700 MHz, diváci by museli vynaložit pouze prostředky na nákup nového přijímače DVB-T2/HEVC. „Při odhadované ceně 500 Kč za set-top box by uvedené domácnosti do roku 2030 zaplatily celkem 1 261 mil. Kč. Při zachování pozemní digitální televizní platformy by náklady na straně diváků byly nejnižší,“ podotýkají autoři studie. Reálně by však náklady domácností byly výrazně nižší, protože podle několika studií již více než 40% domácností je vybaveno přijímačem umožňujícím příjem vysílání DVB-T2 / HEVC.

Za jedno z největších rizik spojených s přechodem na DVB-T2 považuje Arthur D. Little negativní výsledek notifikačního procesu k poskytnutí veřejné podpory operátorům sítí DVB-T/-T2 u Evropské komise. „Zásadně zvyšuje riziko neuvolnění spektra pomocí řízeného procesu, což může vyvolat negativní politické, finanční a socioekonomické dopady,“ varují autoři studie. „V případě negativního rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí podpory bude muset vláda České republiky iniciovat přípravu krizového scénáře minimalizujícího negativní politické, finanční a socioekonomické dopady,“ dodávají.


Informační kampaň je klíčová pro úspěšný přechod na DVB-T2, varuje studie

Důležitým předpokladem úspěšného uvolnění spektra 700 MHz a uplatnění strategie přechodu je podle společnosti Arthur D. Little vedení informační kampaně ve všech etapách procesu přechodu z DVB-T na DVB-T2. „Cílem informační kampaně je nejen komunikovat divákům termín ukončení vysílání prostřednictvím DVB-T standardu, ale především informačně podpořit urychlenou výměnu TV přijímačů v době přechodu,“ uvádí autoři studie. Apelují proto na alokaci adekvátního množství finančních prostředků na informační kampaň a zapojení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Kampaň pod taktovkou ministerstva průmyslu a obchodu dosud neodstartovala, soutěž na dodavatele resort připravuje od loňského podzimu. První vysílače v pásmu 700 MHz se přitom budou vypínat již letos v listopadu.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Ministerstvo průmyslu si nechalo analyzovat rizika nepovedeného přechodu na DVB-T2”

 1. RayX napsal:

  Bude jistě zajímavé, jaké budou náklady na provoz a distribuci signálu v T2 sítích, o kterých se nikde nemluví ve srovnání s náklady na straně příjmu.
  Ano, v CZ je v terestrice šířeno mnoho programů, většina je ale komerčních televizí. Je proto divné, že se samy provozovatelé komerček spolu nedohodnou s vhodným kandidátem na satelitní distribuci a v cca 10 milionové České republice nezvolí podobnou cesu, jakou se vydalo 8,5 milionové Švýcarsko, tedy opuštění terestriky celkově včetně veřejnoprávní televize SRG SSR. Pro vysílatele by to znamenalo značnou úsporu nákladů na distribuci signálu za pozemní distribuci, díky čemu by jistě mohli pokrýt náklady na satelitní distribuci, pro diváky na straně příjmu by pak bylo nutné jen pořízení vhodného přijímače a jednorázové platby za kartu, kterou by po několika letech za minimální poplatek vyměnili. Švýcar jednorázově zaplatí za 1 kartu 60Sfr, po 5-10 letech ji vymění za 20Sfr.
  https://www.broadcast.ch/de/fernsehen/satellit-dvb-s/#faq
  Česká veřejnoprávní televize by se pak jistě ráda přidala také bez ohledu na zastaralou legislativu, ony uspořené náklady za terestrickou distibuci by měly přesvědčit i zákonodárce.
  https://www.broadcast.ch/de/fernsehen/antenne-dvb-t/#haufige-fragen

 2. Bohumil Herwig napsal:

  Já si hlavně dovoluji polemizovat s prohlášením, že… „diváci by masivně přešli k nejlevnější placené platformě, kterou je satelit, vyplývá ze studie společnosti Arthur D. Little.“
  Kdo na tohle přišel (tedy, že je satelit nejlevnější)
  Áááá, vlastně “ Arthur D. Little…“

Napsat komentář