Vodafone a T-Mobile se snaží odsunout aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz. A ohrozit přechod na DVB-T2

1 komentář 7.8.2019 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENTY – Ve hvězdách by tak byl nejen vznik čtvrtého mobilního operátora, ale také druhá televizní digitalizace, již oba mobilní operátoři rovněž napadli.

Dvě různé veřejné konzultace vypsané Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) využili mobilní operátoři T-Mobile a Vodafone ke zpochybnění načasování aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, jež má vést ke vzniku konkurenčního čtvrtého mobilního operátora. Nejprve v konzultaci k chystanému pozměnění a prodloužení kmitočtů celoplošných sítí pro terestrické televizní vysílání namítli, že připravované prodloužení kmitočtů by mohlo odporovat pravidlům hospodářské soutěže (ČTÚ jejich námitky odmítl) a poté v konzultaci k chystané aukci kmitočtů zpochybnili termín uvolnění pásma 700 MHz. Oba operátoři shodně uvedli, že není jasné, zda k uvolnění kmitočtů pro budoucí sítě 5G dojde k 30. červnu 2020, jak to garantuje vládou schválený Technický plán přechodu na DVB-T2.

„Kmitočty v pásmu 700 MHz jsou přiděleny provozovatelům pozemních sítí televizního vysílání. Nijak nekomentujeme závazek České republiky vyhradit a přidělit kmitočty v pásmu 700 MHz pro širokopásmové služby sítí elektronických komunikací. Z pohledu investora a zájemce o účast ve Výběrovém řízení je však nezbytné mít jistotu o časovém rámci zahájení možného využívání kmitočtů. Tento časový rámec není v současné době vyjasněný. Nelze vyjádřit hodnotu a podávat nabídky na kmitočty, o kterých není znám počátek faktické využitelnosti přídělu. Jak vidíme z jiných proběhlých veřejných konzultací na diskusním místě, změna formy využití kmitočtů v pásmu 700 MHz je běžící proces, který je závislý též na faktorech, které jsou mimo pravomoc ČTÚ (např. (pre)notifikace veřejné podpory u Evropské komise) a který nemusí být ukončen dostatečně rychle, aby byly kmitočty k dispozici od července 2020. Tato úroveň nejistoty je pro budoucího investora neakceptovatelná,“ uvedl Vodafone.

Připomínky Vodafone k aukci… by Jan.Potucek on Scribd

T-Mobile chce snížit cenu kmitočtů pro 5G

Třetí největší mobilní operátor v Česku proto požádal ČTÚ, aby zveřejnil veškerou dokumentaci související s uvolňováním pásma 700 MHz, včetně analýzy dalšího vývoje celého procesu. „Zároveň žádáme ČTÚ, aby minimálně do rozhodnutí Evropské komise o kompenzacích provozovatelům sítí pozemního televizního vysílání a do nabytí účinnosti následné změny přídělů rádiových kmitočtů provozovatelů sítí pozemního televizního vysílání proces přípravy Výběrového řízení přerušil,“ dodal Vodafone. To by ovšem znamenalo pozdržení aukce o několik měsíců a oddálení vstupu případného čtvrtého mobilního operátora, který by konkuroval stávajícím operátorům T-Mobile, O2 a Vodafone, na český trh.

O tom, že se Vodafone i T-Mobile snaží aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz minimálně posunout na později, svědčí i jejich (neúspěšné) žádosti o opakovanou veřejnou konzultaci ČTÚ k pozměnění a prodloužení kmitočtů celoplošných sítí pro terestrické televizní vysílání. Tím by obě společnosti podpořily svoje argumenty z konzultace k chystané aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz, že se termín uvolnění tohoto pásma k 30. červnu 2020 nestihne. T-Mobile proto žádá, aby ČTÚ snížil cenu kmitočtů o období, po které je mobilní operátoři nebudou moci využívat. „Při uvolňování pásma 700 MHz pro využití provozovateli sítí elektronických komunikací mohou nastat prodlevy, které ve svém důsledku znemožní efektivní využívání tohoto pásma ze strany těchto provozovatelů. Vzhledem k předpokládané značné finanční náročnosti celého aukčního procesu je pak pochopitelným požadavek na alikvotní ponížení konečné ceny dosažené v Aukci o období, po které nemohou provozovatelé sítí elektronických komunikací přidělené spektrum využívat,“ uvedl T-Mobile.

Připomínky T-Mobile k aukci… by Jan.Potucek on Scribd

Mobilní operátoři by paradoxně zbrzdili 5G v Německu

Největší český mobilní operátor proto navrhuje do podmínek aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz doplnit větu: „Finální ceny dosažené v rámci aukční fáze se alikvotně snižují o období, po které nemohlo být spektrum využíváno provozovateli sítí elektronických sítí z důvodu neuvolnění tohoto pásma ze strany stávajících držitelů práv.“ Ani ČTÚ, ani ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor druhé televizní digitalizace, stejně jako Evropská komise však dosud nedeklarovali, že by se plánovaný termín uvolnění pásma 700 MHz měl měnit. Ostatně, i podle vládního nařízení Technického plánu přechodu na DVB-T2 mají být všechny kmitočty pro televizní vysílání v pásmu 700 MHz vypnuty nejpozději v červnu 2020 a jakoukoli případnou změnu by musela znovu odsouhlasit vláda.

Další posun uvolnění pásma 700 MHz ale není možný ani kvůli sousedním státům, zejména pak kvůli Německu, které již plánuje spuštění sítí 5G v pásmu 700 MHz. Německo již toto pásmo vydražilo a Vodafone s T-Mobile by tak oddalováním aukce paradoxně bránili svým sesterským společnostem v Německu v plném využití již vydražených a draze zaplacených kmitočtových přídělů. Jak by se k takovému postoji stavěly centrály těchto firem? Na jedné straně je zde obava ze vstupu dalšího hráče na trh s mobilními službami, na druhé omezování vlastního podnikání v sousedním státě.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Vodafone a T-Mobile se snaží odsunout aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz. A ohrozit přechod na DVB-T2”

  1. ivovi napsal:

    „Vodafone: Z pohledu investora a zájemce o účast ve Výběrovém řízení je však nezbytné mít jistotu o časovém rámci zahájení možného využívání kmitočtů. “

    Vzdy je nejaka nejistota. Pro pripomenuti, v Nemecku se drazilo pasmo 700 MHz uz v roce 2015, tedy 4 az 5 roku pred uvolnenim, v dobe drazby probihala teprve koordinacni jednani se sousednimi staty o uvolneni pasma …

Napsat komentář