Domovní a linkové anténní zesilovače pro příjem pozemní digitální televize: od analogu až po DVB-T2

0 komentářů 10.9.2019 / Jaroslav Jiruš

Zmapovali jsme různé anténní zesilovače v průběhu času a podle výrobců anténní techniky. Pojďte si s námi zavzpomínat na doby dávno minulé i poměrně nedávné.

Zesilovače jsem během své praxe důkladně schovával, protože jsem měl spolu s kolegou v úmyslu založit muzeum antén a měřicí techniky. Kvůli nedostatku prostoru jsem tuto myšlenku opustil a v budoucnu tyto zesilovače patrně odevzdám k ekologické likvidaci. Článek nepojímám jako odborný text a nebude pojednávat o jednotlivých parametrech a využití zesilovačů. O parametrech a návrzích bylo za dvacet let napsáno mnoho, a nemá smysl se k tomu znovu vracet.

V dobách hlubokého socialismu si technicky zdatní jedinci vyráběli doma nebo v zaměstnání zesilovače sami, a to hned z několika důvodů. Jeden z nich byl příjem tehdejší analogové televize za účelem vyřešit si anténní domovní systém příjmu v té době existujících dvou programů, druhým důvodem byla možnost přijímat západní nebo východní programy. Lidé byli šikovní, ale získávat v té době nízko šumové tranzistory v rámci zemí RVHP nebyla jednoduchá záležitost. Vše se muselo pokoutně dovážet ze „Západu“. Aby vzniknul zesilovač, musel si dotyčný navrhnout a vyleptat plošný spoj, vyvrtat a osadit součástky včetně cívek a složitě nastavit zesilovač na polyskopu nebo podobných laboratorních přístrojích. K těmto přístrojům měl obyčejný smrtelník daleko a vše se „bastlilo“ v podnicích, které se zabývaly výrobou sdělovací techniky. Pěkné výrobky vyráběli lidé v tehdejším Radiospoji v Podbabě.

Linkové zesilovače

Šikovné české ručičky

Se zpětným pohledem na tyto časy si vnímaví jedinci mohou uvědomit, jak byl český člověk šikovný a dovedl si se vším poradit. Nejedná se jenom o anténní techniku, ale v době „reálného socialismu“ si radioamatéři stavěli hodně složité transceivery, koncové stupně s anténními systémy pro KV a VKV.

I v dost omezených možnostech vznikala nádherná a spolehlivá zařízení, která slouží dodnes. Proč tomu bylo? Jedním z důvodů byla vášeň něco tvořit, a dále také nebyla žádná legální cesta, jak si zakoupit profesionální zařízení od renomovaných výrobců ze „Západu“.

Domácí zesilovače z dob ČSSR

Některé tyto zesilovače pro anténní domovní rozvod fungovaly do nedávné doby a lze se jenom podivovat, jak kvalitní kondenzátory tehdy podnik TESLA vyráběl. O transformátorech s velkou účinností ani nemluvě. Pokud byl zesilovač vyroben v roce 1985 a byl demontován v roce 2005, tak i po této dlouhé době byla kapacita kondenzátoru 990 μF z kapacity udané na kondenzátoru 1000 μF. To už je v dnešní době jenom hluboká minulost, která se již nevrátí.

ČSSR zesilovače odmítala kvůli příjmu zahraničních televizí

Tovární výrobky se u nás příliš nedělaly kvůli součástkové základně, ale především z politických důvodů. Tehdejší režim dělal vše proto, aby běžně nebylo možné přijímat televizní a rozhlasové vysílání ze zahraničí. V bývalém NDR se k tomu stavěli trochu jinak a firma RFT vyráběla na tehdejší dobu kvalitní a spolehlivé zesilovače.

Dokonalý byl především modulární stavebnicový systém, kde se ze základního napájecího zdroje daly sestavovat vícevstupé a jednovstupé zesilovače včetně kanálových zesilovačů. Tak si každý mohl podle potřeb modulárně sestrojit domovní stanici dle svých představ. Avšak opatřit si tyto zesilovače bylo protekční záležitostí. Počet zesilovačů dovážených do ČSSR byl omezený a většina výrobků RFT končila v národním podniku Kovoslužba.

Když se podíváte detailně na krásné laděné obvody, kde byl použit postříbřený drát a vše pořádně odstíněno, zjistíte, jak dokonalý výrobek se dal zhotovit. Díky této technologii dosahovaly laděné obvody vysokého stupně kvality (Q).

Zesilovače RTF

RFT technický list by Jan.Potucek on Scribd

Obrat přišel až začátkem 90. let

Začátkem devadesátých let bylo možné zakoupit zesilovače od renomovaných firem, které byly koncepčně jednoduché, s klasickým napájecím zdrojem a kvalitním kondenzátorem s kapacitou 80 %, po dvacetiletém používání v některých případech i v nevyhovujících tepelných podmínkách. V nezateplených půdních prostorách dosahujích teplot okolo 50˚C, v nevětraných rozvaděčích i přes 50˚C. V této době dlouholeté používání zesilovačů bylo pro výrobce automatické a byla i možnost běžně zakoupit kondenzátory větších rozměrů a jejich kvalita byla na vysoké úrovni. Menší zesilovače se používaly jako koncový tranzistor BFG 34 NPN vf. tranzistor.

Výkonové zesilovače, především linkové, používaly pro koncový stupeň zesilovače tovární obvody, které byly chlazeny velkým chladičem z hliníkové slitiny. Výhodou těchto koncových obvodů byla vysoká úroveň výstupního signálu. Tyto zesilovače se instalovaly do společných televizních antén (STA) a ani silný LTE signál „nepřebudil“ vstupní a výstupní části zesilovače. Takové koncové prvky používaly především výrobci SPAUN, SCHWAIGER, ATLANTA, ARCODAN, atd.

Domovní zesilovače po roce 1990

Jak jsem napsal na začátku článku, nemá význam popisovat vše do detailu. Zkušený elektronik z obrázků pochopí, co se dříve dalo vyrobit a“ zbastlit“ někdy i na koleně, a jak si někteří jedinci dovedli vše udělat. Bohužel jsem sehnal jenom jeden exemplář, ale u výrobků RFT jsem ocenil kompletní provedení včetně návrhu.

U zesilovačů dovážených po roce 1989 si všimněte jednoduchosti zapojení a provedení. V jednoduchosti je spolehlivost.

Jaroslav Jiruš OK1FOW, OL0ANT

Informace a případné objednávky montáží zde nebo facebookových stránkách.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář