Stát zadotuje sociálním zařízením i přijímače pro satelit, kabel a IPTV. Do 1 000 Kč za set-top box

0 komentářů 3.9.2019 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENTY – Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Asociací krajů České republiky vypsalo program podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2.

Nejen přijímače pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2, ale i set-top boxy nebo televizory pro příjem satelitní, kabelové nebo IP televize bude zařízením sociální péče proplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyplývá to z „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“, který ministerstvo v pondělí zveřejnilo na svých internetových stránkách. Resort plánuje na dotace přijímačů vyčlenit 20 milionů korun (Televizníweb.cz nedávno informoval o částce 25 milionů korun pro rok 2020, podle dokumentu však půjde o 20 milionů korun na období od 1. září 2019 do 31. prosince 2020, pozn. red.). Dotace získají kraje a ty poté budou vyplácet žadatelům finanční podporu.

Jeden žadatel, resp. provozovatel ústavu sociální péče může žádat o maximálně půl milionu korun, přičemž u této nejvyšší částky musí jít o zařízení o kapacitě více než 400 lůžek. Na nákup jednoho set-top boxu stát přispěje částkou 1 000 Kč, na televizor 3 000 Kč a na úpravu společné televizní antény 7 000 Kč. Celkové částky jsou odstupňovány podle počtu lůžek v zařízení. Jde-li o ústav s maximálně 50 lůžky, může žádat nanejvýše o 50 tisíc korun, u stolůžkového zařízení jde o maximální podporu 100 tisíc korun. „Televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie,“ uvádí ministerstvo v propozicích programu podpory.

Program podpory vybavení za… by Jan.Potucek on Scribd

Nejprve zadotují kraje, těm pak přijdou peníze od státu

U úprav antén program myslí pouze na terestrické vysílání, nebere tedy v potaz finanční nákladnost vybavení pro satelitní příjem televize, kdy je vedle samotného set-top boxu nebo televizoru nutná i satelitní parabola. Finanční podpora se bude zájemcům vyplácet zpětně, nejprve si tedy musí náklady uhradit sami a poté doložit souhrnnou částku. Žádosti o poskytnutí podpory budou vyřizovat krajské úřady a si poté nechají vyplacené sumy proplatit od ministerstva průmyslu a obchodu. Podle resortu je v celkové zamýšlené sumě 20 milionů korun započítán i převod finanční částky ministerstvu práce a sociálních věcí formou rozpočtového opatření. „Zjistí-li kraj, že lze předpokládat překročení částky stanovené na základě směrného čísla, neprodleně informuje o této skutečnosti MPO,“ píše ministerstvo ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.

Dotaci na nákup set-top boxů, televizorů a úpravu společných televizních antén mohou získat pouze provozovatelé domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, chráněných bydlení, týdenních stacionářů, azylových domů, domů na půl cesty, terapeutických komunit, zařízení následné péče, zařízení pro krizovou pomoc, zařízení sociální rehabilitace a odlehčovacích služeb. Nárok na podporu ztrácí ta zařízení, která mají nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění nebo dluží svým zaměstnancům na mzdách. Současně s žádostí musí žadatel doložit čestným prohlášením, že televizní přijímače v daném sociálním zařízení mají tuner DVB-T a neumožňují příjem DVB-T2.

Výzva k předkládání žádostí… by Jan.Potucek on Scribd

Žádat o podporu lze jen do 15. září 2020

„Na dotaci ani finanční podporu není právní nárok. V případě sporu nebo nejasností o konečné výši dotace rozhoduje MPO. V případě sporu nebo nejasností o konečné výši finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb rozhoduje kraj,“ upozorňuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádosti o finanční podporu na nákup nových televizních přijímačů a úpravu společných televizních antén se mohou týkat pouze nákladů vynaložených mezi 1. září 2019 a 31. srpnem 2020. „Výjimečně lze v případě objektivních důvodů uznat jako způsobilé náklady vzniklé před tímto termínem, ale nejdříve od 1. ledna 2019,“ upozorňuje ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že tato výjimka se týká především sociálních zařízení, jichž se dotkne vypínání televizního vysílání ve standardu DVB-T již letos (tedy v Praze a části Středočeského a Plzeňského kraje).

Samotné žádosti lze podávat již nyní, ale nejpozději do 15. září příštího roku. Kraje, které mají na základě žádostí vyplácet finanční podporu žadatelům, dostanou vyplacené peníze formou dotace až ze státního rozpočtu pro rok 2020. „V souladu s rozpočtovými pravidly bude poskytnuta na účet vedený u České národní banky,“ upřesňuje MPO. Kraje musí v žádosti o zpětné proplacení finanční částky vyplacené provozovatelům sociálních zařízení vyplnit tabulku dodanou ministerstvem, jež u každého zařízení obsahuje informaci o počtu set-top boxů, televizorů a STA a požadované výši příspěvku na jednotlivá zařízení i souhrnné částky. Dodejme, že k prvnímu vypínání DVB-T vysílačů a dokrývačů dojde již 27. listopadu v Praze a části středních Čech.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář