ČTÚ změnil a prodloužil kmitočty multiplexů 1 a 4 pro vysílání DVB-T2 do roku 2030

0 komentářů 2.10.2019 / Jan Potůček

Telekomunikační úřad tak vyhověl žádostem České televize a společnosti Digital Broadcasting. Stejný postup se očekává i u multiplexů 2 a 3 provozovaných Českými Radiokomunikacemi.

Finální sítě pro pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2, které nahradí současný celoplošný multiplex 1 České televize a multiplex 4 společnosti Digital Broadcasting, získaly oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro vysílání v pásmu 470 – 694 MHz až do roku 2030. Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák tak vyhověl žádostem obou operátorů o pozměnění a prodloužení kmitočtů podaným podle novely zákona o elektronických komunikacích z roku 2017. Stejný postup se očekává i u provozovatelů celoplošných multiplexů 2 a 3, tedy Českých Radiokomunikací a jejich dceřiné firmy Czech Digital Group. Finální sítě DVB-T2 začnou od ledna příštího roku nahrazovat současné přechodové sítě DVB-T2, které se budou vypínat společně s vysíláním ve standardu DVB-T.

Podmínka pro pokračování terestrického vysílání

Pozměnění a prodloužení kmitočtů současných celoplošných sítí DVB-T je předpokladem nejenom pro nové vysílání DVB-T2, ale i pro uvolnění televizního pásma 700 MHz pro mobilní 5G sítě. Nyní totiž v novém standardu vysílají tři tzv. přechodové sítě DVB-T2, které mají vydána individuální oprávnění pro využívání kmitočtů pouze do poloviny příštího roku. Fakticky se tyto sítě budou vypínat společně s vysílači celoplošných sítí DVB-T a okamžitě poté budou místo nich spuštěny finální sítě DVB-T2. Ty často využijí jiné kmitočty než přechodové multiplexy a také se mírně pozmění jejich programová nabídka. Finální sítě nové generace navíc budou čtyři (náhrada za končící multiplexy 1, 2, 3 a 4), zatímco přechodové sítě DVB-T2 jsou pouze tři. Přechodový multiplex Českých Radiokomunikací se tak bude muset rozdělit do dvou finálních sítí.

Nejjednodušší přechod na finální podobu vysílání DVB-T2 bude mít Česká televize, která na většině území již vysílá na definitivním kanálu 26. Pouze v severních a jižních Čechách dojde k přeladění na nové kanály. Obsahově se ve veřejnoprávní síti DVB-T2 také prakticky nic nezmění. Technicky ale dojde k jedné velmi významné záležitosti: ČT během listopadu opustí headend Českých Radiokomunikací a zprovozní svůj vlastní headend, jehož prostřednictvím v DVB-T2 začne šířit i regionální vysílání (dosud ČT v DVB-T2 vysílá pouze pražskou mutaci regionálních zpráv, a to na území celé České republiky). Po celé republice tak bude možné v době vysílání Událostí v regionech sledovat všechny regionální mutace tohoto pořadu a divák si bude moci vybrat, které dá přednost.

Přechodovou síť CRA čeká dělení na dva multiplexy

Přechodová síť CRA označovaná číslem 12, která v současné době šíří v DVB-T2 programy celoplošných multiplexů 2 a 3, a také vybrané programy Regionální sítě 8, se začne od ledna příštího roku rozdělovat na finální sítě 22 a 23. První jmenovaná nahradí multiplex 2, ale zmizí z ní programy Novy. Naopak se do ní přestěhují všechny programy skupiny Prima, dva kanály hudební stanice Óčko a křesťanské Rádio Proglas. Dva hlavní programy Novy – Nova a Nova Cinema – se přestěhují do finální sítě 23, která bude pokračovatelem multiplexu 3 (dnešní multiplex 3 již vysílá téměř ze všech vysílačů jako finální síť 22 a dosavadní multiplex 2). Ve stejném finálním multiplexu budou vysílat i všechny programy skupiny Barrandov, obě stanice Šlágru, křesťanská TV Noe a TV Seznam.

Žádnými programovými změnami neprojde finální síť společnosti Digital Broadcasting. Multiplex 24 převezme všechny dnešní programy multiplexu 4, které jsou aktuálně v DVB-T2 dostupné v Přechodové síti 13. Finální síť 24 navíc často převezme kmitočty po multiplexu 4, který postupně v éteru nahradí, takže diváci její programy naladí na stejném kanálu jako v DVB-T, nestane se tak ale ve všech lokalitách.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář