Jak je to s IPTV jako náhradou za DVB-T2? Kapacita sítí to neumožňuje, dokazují to výpadky

Podle O2 si jenom připlatíte 99 Kč za velmi podobnou nabídku, jaká je v terestrickém vysílání a „okamžitě máte vše vyřešeno“. O co jde a co je televize přes internetový protokol IPTV a její srovnání s DVB-T2 vám nabízíme v tomto článku.

IPTV označuje internetovou televizi na bázi IP protokolu, kde se internet používá k poskytování televizních programů a videí, které jsou buď živé, nebo na vyžádání (VoD), uživatelům set-top boxu. Internetové sítě se liší od kabelových, terestrických a satelitních tím, že nabízejí obsah prostřednictvím stejného modelu klient-server jako další internetové služby. Oproti tradiční distribuci, kde je obsah vysílán v reálném čase, IPTV ukládá programy na serverech na vysílajícím konci, což umožňuje uživatelům přes zpětný kanál požádat o obsah přes internet i po odvysílání pořadu (jako umožňují televizory s HbbTV).

Jak pracuje IPTV

Centrální jednotka je místo u poskytovatele (SP1..N), kde jsou živé televizní kanály a AV zdroje kódovány, šifrovány a dodávány ve formě toků vícesměrového (mód multicast = jeden mnoha) vysílání IP (viz Obrázek 1). Centrální jednotka obsahuje kromě databáze předplatitelů a souvisejícího autentizačního serveru, také reklamní servery, streamingové servery pro živé vysílání, servery a platformu Videa On Demand (označeného na obrázku jako CoD) a je místem, kde jsou videodata na vyžádání uložena pro jednocestné toky IP v módu unicast (jeden jednomu), o které uživatel požádá. Vysílací mód broadcast (jeden všem), jak jej známe z jednosměrné terestrické televizní distribuce, není v současné době umožněn.

Schematický přehled hlavních interakcí toku služeb v DVB IPTV síti (Zdroj: ETSI TS 102 034 V2.1.)

Požadovaná videa a televizní kanály jsou doručovány divákovi prostřednictvím doručovací sítě (CDN), která se dnes skládá obvykle z robustního internetového uplinku přes optická vlákna.

Uživatel obdrží tento signál na konci (HNED=Home Network End Device) prostřednictvím svého místního nebo preferovaného poskytovatele internetových služeb, který se může zahrnovat různé možnosti, jako je pevné nebo mobilní širokopásmové připojení, optická vlákna, DSL.

Když po komunikaci mezi uživatelem a autentizačním serverem poskytovatele, který potvrdí daného diváka, že je oprávněn danou službu konzumovat, bude mu poskytnuta konkrétní sada služby prostřednictvím interaktivního portálu v set-top boxu (STB), který je součástí koncového zařízení. STB pak dekóduje a dešifruje televizní a případně VOD toky pro zobrazení na televizní obrazovce.

I když se jedná o typický příklad architektonického modelu IPTV, vzhledem k široké škále poskytovatelů služeb a možnostem IP dostupných na současném trhu se může každý poskytovatel služeb rozhodnout implementovat trochu jinou architekturu, která vyhovuje jeho potřebám a požadavkům dle místního trhu, koncovému připojení k internetu a obchodnímu modelu. Zásady však zůstávají stejné a nemusí se příliš lišit od toho, co jsme uvedli. Při tom je nutno vzít v úvahu, že IPTV, jako rychle se rozvíjející služba, má problém v nejednotné standardizaci. Výše zmíněný evropský standard ETSI se odvolává většinou na dokumenty IETF RFC (Internet Engineering Task Force), přičemž pro samotné IPTV existují dokumenty otevřeného fóra OIPF, kde si čtenář o architektuře IPTV může dozvědět mnohem víc (viz: http://www.oipf.tv/web-spec/architecture.html).

Pořiďte si O2 TV a DVB-T2 nemusíte řešit

Tímto sloganem láká O2 nové zákazníky, aby si tak vyřešili problémy s televizory pořízenými před rokem 2017 s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2. Proberme uváděné výhody za cenu „už od 99 Kč“ (určitě myšleno za měsíc). Zpětné zhlédnutí až sedm dní dozadu a sledování kdekoli i na mobilních zařízeních – ovšem jen za určitých příznivých podmínek – budou pravděpodobně tou jedinou výhodou, která je vlastní IPTV. Exkluzivní sport typu Ligy mistrů ale nabízený balíček 42 programů neobsahuje a Videotéka také není součástí této nabídky označené jako O2 TV S (pravděpodobně myšleno jako O2 TV Start). Původní znění se určitě nebude týkat většiny nabízených převzatých programů z terestrického vysílání, pokud tak již není poskytováno vysílatelem. O podobné „lákavé“ nabídce jsme psali před časem o chytré anténě (viz: https://www.televizniweb.cz/2019/08/uvaha-nad-jednim-typicky-ceskym-novym-start-upem-chytrou-antenou/)

Jak je to s kvalitou IPTV

Když divák klikne na jakýkoli televizní program nebo požádá o video, program z různých zdrojů (serverů) je rozdělen do datových paketů a odeslán přes síť. IPTV používá pouze IP transportní protokol, který je doručovacím mechanismem pro doručování video obsahu divákovi. Podívejme se na technické možnosti a srovnání s DVB-T2 ve světle úvodního popisu IPTV, protože O2 TV je rozhodně televize založená na IP protokolu.

Zpoždění

Vzhledem k paketovému šíření (v zásadě rozsekanému kontinuálnímu toku videa a audia), pokud neprochází přes dedikované CDN, ale po náhodně vybraných cestách světového webu, není možno vyloučit technicky neidentifikovatelné výpadky, nebo alespoň předem nedefinovaná zpoždění jak na sebe jednotlivé pakety čekají na vstupní bráně uživatelského rozhraní. Ostatně je známo z našich sídlišť, jak při sportovních živých přenosech na gól přes internet si počkám o 20 vteřin a déle než při sledování klasické televize. Předpokladem správného doručení je navíc ještě nastavení CoS (Class of Service) u operátora platformy, což je stanovení priority, se kterou jsou jednotlivé pakety směrovány do příští a konečné destinace (viz kapitola 11.1_ETSI TS 102 034 V2.1.1).

Rychlost

Polovina nabízených programů je v HD rozlišení. I když budou programy na serverech uloženy v původním rozlišení, které poskytne televize, nemusí tak dojít ke konečnému uživateli. IPTV a videa na vyžádání (VoD) si ve vzájemném rozhovoru se zařízením předplatitele potvrzují disponibilní šířku pásma (bitovou rychlost) a jsou schopny ji dynamicky přizpůsobit bitové rychlosti konečného uživatele na poslední míli. Takže se může stát, že nakonec se budu dívat na HD vysílání v rozlišení třeba 480p místo 1080p a původní rozlišení mi dožene upscaling divákova 4k televizoru z roku 2017.
Bitová rychlost dosažená na uživatelově přípojce je pro kvalitní sledování zásadní. Udává se, že pro HD by měla být alespoň 5 Mb/s. I když oficiální statistiky měření (dsl server) udávají nyní průměrné rychlosti internetu u nás v rozsahu 10 – 20 Mb/s, během práce na tomto článku jsem si změřil rychlost poskytovatele mobilního internetu O2 v Praze mimo pracovní den. Maximální dosažená hodnota byla 3,2 Mb/s přes LTE modem. Přes 3G modem byla dokonce pod 1 Mb/s. Takže kvalitu full HD by nebylo možno dosáhnout. (viz obrázek 2). a výhoda sledování na mobilním zařízení by také odpadla. Asi proto toto měření ani stránky O2 pro zmíněnou nabídku raději nenabízejí.

Rychlost internetu ze serveru www.koukejkdychces.cz

Dostupnost a spolehlivost služby

U každé služby bych měl vědět, jakou mám pravděpodobnost, že když se budu chtít dívat na svůj oblíbený pořad, že jej opravdu uvidím. U DVB-T2 je tato vlastnost, co se týká pokrytí, dána příslušnou vyhláškou a závaznou metodikou ITU a časová dostupnost v místě pokrytí je garantována smlouvami operátora s vysílatelem. Ta má vyloučit plánované údržbové přestávky a případné neplánované technické výpadky způsobené poruchami. Udává se buď jako roční dostupnost, aby se vyloučil vliv počasí v různých ročních obdobích, a bývá minimálně 99, 5 % času, což odpovídá 8 minutám na den včetně plánovaných údržbových přestávek, které většinu minut nahromadí v nočních hodinách. Ty se navíc předem oznamují, protože údržba a měření na vlastní provozované síti se musí provádět, aby po letech nedošlo kolapsu.

IPTV zdánlivě žádné údržbové přestávky nemá, a ani mít nemůže, vzhledem k tomu že signál TV programu stejně skončí u uživatele v otevřené internetové síti. Pokusil jsem se získat nějaký údaj o dostupnosti služby O2 TV přes chat s Guru O2. Výsledkem bylo, že mi odpověděl, že otázce nerozumí, pak mi řekl, že v případě pevné linky po kabelu musím počítat se zřízením 21 dní (jsem zvědav, zda 7. listopadu v Praze už nebude O2 tuto službu nabízet!), a nakonec mi poslal odkaz na všeobecné podmínky, kde samozřejmě dostupnost služby neřeší.

Výpadky a možné příčiny

Čím složitější architektura technologie a roztříštěnost standardů a norem, tím větší dopad na spolehlivost a dostupnost a tím větší pravděpodobnost výpadků. Dochází k nim zejména v době značného zájmu o živé vysílání během krátkého časového úseku (zejména u sportovních událostí). To může způsobit přehlcení sítě, pokud nejsou dostatečně dimenzovány kapacity sítí CDN na výstupu od poskytovatele služby a/nebo na navazujících úsecích neřízeného (unmanaged) otevřeného internetu. Při znalosti počtu vlastních klientů by k tomu při vhodném dimenzování kapacit, alespoň na výstupu, nemělo docházet. IPTV je v podstatě interaktivní způsob vysílání. Každý požadavek na přenos je ověřován jak z hlediska disponibilního pásma k uživateli, tak z hlediska oprávněnosti přístupu ke zvolené službě přes centrální servery. Jen tak si lze totiž vysvětlit výpadek O2 TV služeb v minulém týdnu, kdy byl sice hlášen z více míst, ale současně někteří uživatelé s přihlášením neměli potíže. Autentizační server řadí požadavky do fronty a v případě přehlcení je odsouvá stále na její konec. Navíc pokud STB se připojuje do sítě, aby požádal o svou vlastní adresu, může to být přes IPv4 nebo dnes i IPv6, tak musí být STB vybaven příslušným rozpoznáním DNS klienta, což by možná vysvětlovalo stížnosti uživatelů o rozdílném chování nových a starých STB. Avšak bez ohledu na to, co je/bylo příčinou nespolehlivosti IPTV, složitá struktura této technologie nepřispívá ke spokojenosti platících diváků.

DVB-T2 set-top box pro starší TV zůstává výhodnější

Mutikástový mód (jeden mnohým – rozuměj předplatitelům) na rozdíl od broudkástového módu (jeden všem), který je používán v DVB systémech klasického šíření (a v případě placených služeb s autentizací CAS v podobě klíče v koncovém zařízení) nepřináší při šíření programů, které jsou k dispozici na anténě, žádnou přidanou hodnotu v podobě kvality a spolehlivosti pro diváka. Kromě toho dodatečná platba, byť měsíčně malá, se po dvouletém závazku poněkud prodraží. A navíc platí koncový spotřebitel ještě nemalý peníz za přípojku k internetu. A ceny za neomezená data, která IPTV vyžaduje, nejsou u nás zase tak nízké. Takže, když podle O2 sloganu nemusím řešit DVB-T2, budu muset řešit rodinný rozpočet. To samozřejmě platí pro všechny IPTV služby, které chtějí nahradit terestrické vysílání. Změnu by mohlo v budoucnosti přinést až schválení a implementace posledních verzí standardů sítí 5G, které mód broadcast zavádějí.

Vstup do Diskuse

3 komentáře: “Jak je to s IPTV jako náhradou za DVB-T2? Kapacita sítí to neumožňuje, dokazují to výpadky”

  1. Motylekpetr napsal:

    Jedinou plnohodnotnou náhradou za T2 co do kvality vysílání je satelit. Ale ten je bohužel pouze placený. Až bude u nás existovat podobná platforma jako mají Taliáni (Tivusat) nebo Franctíci (Fransat) kde bude bezplatná nabídka i přes satelit, tak pak to bude 1:1. Ale protože u nás raději sbírají drobné od diváků, namísto aby je získali od reklam, tak se toho jen tak nedočkáme.

  2. CCblue napsal:

    Jenom doplním, rozdíl mezi streamem naší fotbalové ligy na Tipsportu a O2 je minimálně 45 sekund.
    Výhoda sledování fotbalu na O2 je to, že na Livescore uvidíte, že padl gól a tak za půl minuty je na streamu O2 🙂
    Alespoň je člověk připraven, je to trochu jak opakovaný záběr 🙂

Napsat komentář