Konference Radiokomunikace 2019: Přechod na DVB-T2 je připraven, může začít

UVNITŘ FOTOGALERIE A PREZENTACE – 29. ročník konference Radiokomunikace 2019 uzavřel současnou etapu přechodu na DVB-T2 a otevřel výhled do budoucnosti televizního vysílání v podmínkách omezování disponibilního kmitočtového spektra.

V závěrečném zhodnocení bezplatné platformy zemského televizního vysílání Marcel Procházka z CRA uvedl, že mnohé mýty, které v průběhu přechodu vznikaly, neplatí. Podíl sledovanosti poslední dobou lehce stoupl nad 60 %, denní doba sledování se stále pohybuje téměř na 3 a půl hodinách a 95 % diváků sleduje TV živě jako lineární vysílání. V březnu tohoto roku již přijímalo DVB-T2 podle výzkumu Nielsen Admosphere již 30% obyvatelstva přes přechodové sítě. Diváci by si při pořizování set-boxů nebo přijímačů měli dát pozor, aby jimi vybrané zařízení mělo pečeť „DVB-T2 ověřeno“. V době konání konference jsme zaznamenali prodej akčních výrobků, které nesplňovali podmínku dekódování HEVC.

Oba komerční operátoři zemského digitálního vysílání ve svých příspěvcích na konferenci shodně vyhlásili, že jsou na přechod připraveni. Přechod komerčních sítí bude zahájen začátkem příštího roku, přičemž České Radiokomunikace mají pevný plán přechodu vždy nastaven na poslední minutu stanoveného dne vypínání sítí 2 a 3, zatímco Digital Broadcasting chce zajistit svým divákům naprosto bezproblémový přechod po ukončení běžného denního programu, i kdyby se měl prodlužovat do nočních hodin přesahujících půlnoc. Proto spoléhají na spolupráci s diváky, pro které budou otevřeny kontaktní linky. Kromě toho i tento operátor zprovozní svůj vlastní informační kanál na regionální síti 7, jejíž pokrytí a seznam vysílačů je možno najít na stránkách ČTÚ.

Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o základních dokumentech, na kterých stojí celá druhá televizní digitalizace (Screenshot: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

O některých aspektech přechodu sítí 2 a 3, které jsou dnes všechny v přechodové síti 12, jsme psali zde:

Nova v DVB-T2 zamíří do finální sítě 23, ale před jejím kompletním spuštěním bude dočasně dostupná i v multiplexu 22

Finální síť 24

Přechod kanálů 4. sítě bude v některých případech bezproblémový, neboť kmitočty sítě 24 se několikrát shodují s původními, v některých případech však dojde i přes vypínání po regionech k některým anomáliím (olomoucký region bude mít dvě data vypínání, v některých regionech se nepodařilo zkoordinovat jen jedinou SFN).

Z prezentace Jakuba Juhase: Principiální rozdělení kmitočtů sítě24 v DVB-T2 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Ve svém vystoupení, na konferenci, pan Jakub Juhas uvedl, že příjem v síti 24 nebude horší než v síti 4. Důvodem je jednak větší použití nižších kmitočtů, které mají lepší podmínky šíření a následně se společnost zaměřila na zlepšení vyzařovacích diagramů antén, zejména náklonem jednotlivých anténních modulů. Prezentace DB s chytlavým heslem „Přeladíme to společně“ je přiložena. Za zmínku ještě stojí, že v závěru prvního dne poděkoval Radim Pařízek všem přednášejícím a organizátorům za jejich práci při přípravě Konference Radiokomunikace a uvedl, že je na nich vidět to, že jsou srdcaři.

Jakub Juhas: Technický plán… by Jan.Potucek on Scribd

Budoucí rozvoj DTT

Obecně pro oba operátory platí, že nový systém přinese divákům nejenom rozšíření pokrytí, ale zvýšení kvality vysílání. Použití progresivního řádkování má další možnosti vylepšení přímo v jednotlivých televizních studiích, pokud tak bude upraven celý výrobní interní systém od kamerových zdrojů, přes odbavovací pracoviště a výstupní headendy, aby se zpracovávalo nativní progresivní snímání.

Radim Pařízek (vlevo) a Marcel Procházka v sále na konferenci Radiokomunikace 2019 v Pardubicích (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Zachování stávajícího pásma pro DTT vysílání v Evropě nejméně do roku 2030, jak se zdá nic nebrání. To na Konferenci Radiokomunikace 2019 potvrdila i jedna z úvodních přednášek Karla Antouška z ČTÚ o přípravě ČR na Světovou Radiokomunikační Konferenci WRC – 19, která proběhne v listopadu v Egyptě. Postoje naší republiky byly konzultovány v rámci evropského sdružení CEPT a týkají se kmitočtové regulace ve vyšších gigahertzových pásmech, které by měly podpořit rozvoj telekomunikací v rámci IMT-2020 a k ovlivnění stávajících televizních kanálů by nemělo dojít. Výsledky konference však bude nutno pečlivě sledovat, zejména s ohledem na to, že tato konference bude navrhovat program příští v roce 2023, kdy má dojít k vyhodnocení výzkumných prací na nových technologiích a pokroku v rámci IV. TV pásma.

Na konferenci také zaznělo, že ve střednědobých až dlouhodobých horizontech se očekává konvergence datových a vysílacích sítí. Nové technologie a probíhající experimenty v Evropě o šíření videa v rámci budoucích sítí 5G byly na pořadu druhý den a přineseme o tom samostatný článek.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář