„Sedmistovka“ a 5G: Jak účelně budou využity kmitočty po vypnutém televizním vysílání DVB-T?

Na základě rozhodnutí EU dochází v těchto dnech k zahájení opouštění pásma kmitočtů 700 MHz (TV kanály 49-60). Jakým způsobem budou uvolněné kmitočty využity? Tomu se věnovala konference Digitalizace státu a role 5G.

Pravidelná podzimní výroční konference APMS se těšila pozornosti nejenom členů asociace, operátorů mobilních sítí, vystupoval i náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko, nebo vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a v plénu byli i politici – poslanci Parlamentu ČR.

Uvolněním pásma 700 MHz se sníží rušení televizního signálu

V duchu pro politiky se nesly i úvodní příspěvky o strategiích, implementačních plánech a vize, že Česká republika je zemí budoucnosti. Digitalizace společnosti by měla přispět nejenom k rychlejší a efektivnější komunikaci státu s občanem a naopak, ale i digitální ekonomika by se měla stát základním pilířem 4. průmyslové revoluce. Interakce sítí 5G a Průmyslu 4.0 spolu s konceptem „Smart Cities“ – „Chytrých měst“ se odrazí ve strategické vizi o implementaci a rozvoji sítí 5G, kterou vypracovalo MPO a na přelomu listopadu až prosinci 2019 by mělo dojít k jejímu schválení vládou. V příštím roce by pak mělo dojít k aukci kmitočtů 700 MHz.

Návrh Plánu využití kmitočtového spektra UHF je nyní od ČTÚ předložen k veřejné diskuzi (o změnách pro regionální televizní sítě jsme psali v článku o Innovation Day 2019 nedávno) a prakticky k aukci pro mobilní sítě se tím uvolňují kmitočty v párovém rozsahu 703-733 a 758-788 MHz pro duplexní provoz FDD (s kmitočtovým dělením) o minimálním bloku šířky 5 MHz. Tyto parametry jsou v souladu s prováděcím rozhodnutím EU 2016/687 již z dubna 2016 a jejich využití pro dnešní moderní technologie budoucích sítí 5G v tomto pásmu nebude jednoduché a efektivní už jenom z toho důvodu, že dnešní datový provoz na internetu ve směru k uživateli mnohonásobně překračuje směr opačný v úseku 758 – 788 MHz od základnových stanic. Z toho se dá usoudit, že bude docházet i k menšímu rušení TV vysílání na kmitočtech pod 694 MHz (kanál 48 a níž), k čemuž přispěje i ochranný 4 MHz úsek.


Jiří Grund, výkonný ředitel APMS a jeho zdůraznění veřejného zájmu a podpory státu pro sítě 5G v situaci, kdy sektor telekomunikací se podílí podle institutu CEVRO na růstu HDP s 1,38 % (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Tyto technické podrobnosti však na konferenci nebyly probírány. Zdá se, že počet strategií a implementačních návrhů (cca 800) a geniální strategie, že ČR je zemí zítřka, vytváří dojem, že je u nás zájem o inovace a změny. „Kde jsme ale reálně, kde je pravda, když stavební řízení trvá 246 dní,“ se ptal Jiří Grund, výkonný ředitel pořádající Asociace. Za hlavní problém nasazování nové technologie 5G vidí malou, případně žádnou součinnost obcí a měst pro podporu výstavby ve veřejném zájmu. Místní samosprávy by si samy měly definovat své zájmy a to už v době projektů. Tomu by měla napomoci také vypsaná soutěž pro obce a města, která má vybrat 5 testovacích „Smart Cities“ v kontextu rozvoje sítí 5G. Pan Grund také upozornil na nutnost rozjetí vysvětlovací kampaně proti poplašným zprávám o škodách na zdraví, které se v poslední době šíří z východních zdrojů přes různé dezinformační weby mezi lidi, aby „nedocházelo k tomu, že se ovlivnění občané budou přivazovat ke sloupům veřejného osvětlení, aby na nich nebyl umístěn malý vysílač.“

Existuje řada koncepcí, ale s realizací to je horší

I když na konferenci nepadla zmínka o evropských projektech 5G Xcast, nebo bavorského 5G Today, které s podporou grantů EU zkoumají možnosti využití 5G pro šíření videa a lineárního TV vysílání, na jednom příkladu dochází i u nás k zapojení mezinárodní přeshraniční spolupráce. Jedná se o projekt testovacího úseku pro autonomní vozidla na pražské ulici Evropská v Praze 6, který byl inspirován berlínskou společností DiginetPS. Sítě 5G s nízkou latencí a velkou kapacitou jsou zásadní podmínkou pro jakékoli testování v prostředí automotive průmyslu. S tím i souvisí projekt C-Roads, představený Jiřím Vítkem z O2 CZ, který je dnes standardizován v rámci ETSI. Jedná se o přenos informací do mobilních telefonů nebo na infotainment vozidlům o tom, co se děje za rohem, kam řidič nevidí, nebo v řadě aut před ním. Reakce na nenadálé situace tak pomohou k urychlené akci řidiče, nebo přímo k automatické reakci vozidla.

I když v současné době dochází ke konvergenci mobilních a pevných sítí, prudkému růstu objemu přenášených dat, zejména v důsledku přenosu videa (80 % veškerého objemu), nebyly tyto aspekty přítomnými ani v diskuzi zmíněny. Aby byly všechny možnosti sítí 5G využity, musí být také vybudována náležitá infrastruktura přístupových sítí. Pro kvalitní příjem IPTV ve vysokém rozlišení je jejich dostatečná kapacita nezbytná. Teprve potom budeme 5G ready.

Pokud vzniknou skutečné služby v sítích 5G, bude to nejspíš v aukčních pásmech 3,4 – 3,6 (3,8) GHz, které původně bylo určeno pro satelitní C-pásmo. Jak a jak efektivně bude využito právě uvolňované pásmo televizních kanálů 49 – 60, na to si budeme muset počkat. Úspěšný přechod na DVB-T2 je pro rozvoj budoucích technologií podmínkou nutnou. Ne však postačující. Existuje spousta koncepcí a strategií, ale realizace silně pokulhávají.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář