Digitální rádio je ve světě na vzestupu, významně roste prodej přijímačů DAB/DAB+

Společnost WorldDAB zveřejnila zprávu o trhu s přijímači DAB/DAB+. Ukazuje v ní, že k pololetí roku 2019 celosvětový prodej přijímačů včetně autorádií dosáhl počtu 82 milionů oproti 71 milionům o rok dříve.

Nárůst se týkal zejména Austrálie a z evropských zemí Belgie, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Norska, Švýcarska a Velké Británie. V Africe je Tunisko j první zemí, která zavedla pravidelné služby DAB +. DAB je nyní pevně zaveden jako hlavní budoucí platforma pro rádio v Evropě. Na celoevropské úrovni vyžaduje Evropský kodex elektronických komunikací (EECC) přijatý v prosinci 2018, aby všechna nová autorádia v EU byla schopna přijímat digitální pozemní rádio do konce roku 2020. Itálie a Francie již mají právní předpisy, aby zajistily, že budou v souladu s touto směrnicí v roce 2020 a vztahují se také na běžné spotřební přijímače.

V nedávné době Německo pozměnilo své telekomunikační zákony tak, aby byly v souladu s EECC, a od 21. prosince 2020 všechna nová autorádia a spotřební přijímače schopné zobrazit název stanice budou povinně umožňovat obecně digitální schopnosti, pod čímž je možno rozumět i příjem hybridního rádia přes internet dle technologie RadioDNS. Mezi přednosti Této technologie patří: Automatické přepínání mezi rozhlasovým vysíláním a streamováním. Pokud je multimediální panel vybaven touto technologií, tato funkčnost zahrnuje nejenom DAB radia, ale i FM. Není pak třeba přepínat mezi analogovým, digitálním nebo streamingovým rádiem. Pokud je vysílaný signál slabý, rádio přepne z příjmu vysílání do streamování a bezproblémově se vrátí, když se vysílací signál zlepší.

„Rok 2019 byl pro rádio DAB + výjimečný. Evropský kodex elektronických komunikací mění mandát digitálních schopností ve všech nových autorádiích a mění evropské rádiové prostředí. Tento rok jsme viděli uvedení DAB + na trh v Rakousku a Švédsku a příští rok Francie představí národní DAB +.“uvedl prezident WorldDAB Patrick Hannon.

V Evropě analogové vysílání rozhlasu již ukončilo Norsko. Po digitálním přechodu v roce 2017 je poslech rádia DAB+ nyní na stejné úrovni jako v roce 2016. Ve Švýcarsku je 65% veškerého poslechu rádia prostřednictvím digitálních platforem a 35% veškerého poslechu je na DAB +. Švýcarsko také potvrdilo, že k digitálnímu přechodu dojde nejpozději na konci roku 2024. Ve Velké Británii 65 procent domácností má alespoň jeden přijímač DAB, V Německu je to 23 procent domácností.

V České republice sice již řadu let probíhá řádné vysílání digitálních rozhlasových multiplexů DAB+ několika provozovatelů. Bohužel podoba vysílání stále odpovídá režimu technicky omezenému stávající legislativou. Světlou výjimkou je multiplex Českého rozhlasu a neúnavné propagační akce plzeňské společnosti RTI pod názvem Den s digitálním rozhlasem. I přes to zaznívají názory, že zemské digitální rozhlasové vysílání vlastně vůbec nepotřebujeme, případně že digitalizaci rozhlasového vysílání již vyřešil všemocný internet.

Dokonce se objevují hlasy, že po roce 2025, kdy podle stávající legislativy mají být ukončeny VKV-FM licence, dojde k rozhlasové tmě a bude nutno proces udělování analogových FM licencí znovu obnovit. Z technického pohledu však většina moderních komponent vysílacího řetězce analogového FM vysílání už pracuje na základě principů digitální techniky. Přechod na digitální vysílání je tedy logickým krokem vpřed.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář