Rakousko otestuje ve Vídni pozemní televizní vysílání přes 5G síť ve standardu FeMBMS

UVNITŘ DOKUMENT A VIDEA – Do konce června 2020 může experiment využívat kanál v pásmu 700 MHz, poté se přesune do pásma 600 MHz. Součástí testu mají být prozatím programy veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF.

Rakouská mediální autorita KommAustria schválila koncem listopadu pilotní test společnosti Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) přes sítě mobilních komunikací 5G s využitím standardu FeMBMS (Further evolved Multitimedia Broadcast Multicast Service – další rozvinutá služba multicastového vysílání multimédií). Televizní a rozhlasové programy by měly být vysílány jako skutečná vysílací služba, tj. v módu „broadcast – jeden ke všem“, využívající technologii 5G. Zkušební provoz bude ve Vídni do konce června na vysílačích Kahlenberg a Liesing. ORS bude využívat volný kanál 10 MHz v pásmu 700 MHz – s časovým omezením do 30. června 2020. Na jaře bude také v Rakousku toto frekvenční pásmo draženo za účelem rozvoje a rozšíření mobilních komunikací 5G a od 1. července 2020 bude harmonizováno v celé Evropě pro mobilní komunikace. Proto se poté plánuje pokračovat v testovacím provozu s kanálem v pásmu 600 MHz.

Sítě 5G a jejich standardizace

5G je považována za klíčovou technologii pro automatizované řízení, Průmysl 4.0, Smart Grid a eHealth. Kromě toho s možností rozšířené mobilní distribuce programů a televizních medií má 5G velký potenciál pro mediální, kulturní a kreativní průmysl. Informační a instruktážní video o rakouského operátora ORS je k nahlédnutí zde.

Již 14. verze standardu 3GPP (3G Partnership Project) zařadila podporu důležitých požadavků pro hospodárné vysílání televizních programů v rozsáhlých buňkách sítí 4G a 5G. Vylepšení zahrnují příjem bez SIM karty a bez nutnosti autentifikace, jakož i možnost použít 100 procent disponibilní vysílací kapacity v novém standardu FeMBMS. Z toho důvodu větší vzdálenosti mezi vysílacími věžemi, někdy definovanými jako HTHP (vysoké věže s vysokým výkonem), umožňují větší rozsah pokrytí v tomto rozsáhlém buňkovém systému. Kromě toho standard 3GPP zavedl ROM (Receive Only Mode) bez nutnosti zpětného kanálu a definoval formáty audiovizuálního transportu a kódování, které jsou dnes používány v rozhlasovém a televizním vysílání.

Proto 5G nebude jen mobilní technologie, ale může být také použita pro vysílání signálů v kombinaci s doplňkovou technologií vysílacího režimu FeMBMS, která je v současné době k dispozici pro účely testování. Stejně jako u konvenčních digitálních rozhlasových nebo televizních pozemních služeb lze vysílaný signál bez použití SIM karty a bez autentifikace (přihlášení ke zvolené mobilní síti) přenášet na neomezený počet 5G přijímačů, jako jsou smartphony, tablety nebo – v myslitelném dalším kroku – i velké televizní obrazovky v obývacím pokoji v UHD. Jediným požadavkem je, aby zařízení mělo čip, který kromě mobilního příjmu v 5G podporuje i broadcast režim vysílání 5G (jeden všem). Již několik let probíhají v Evropě experimenty s vysíláním přes 5G sítě, příkladem může být projekt 5G-XCAST, z něhož čerpá i toto video z dílny British Telecom, které ozřejmuje využití broadcast módu místo dnešního unicast v mobilních sítích.

V sousedním Bavorsku byl koncem října ukončen úspěšný projekt 5G-Today, ze kterého je následující blokové schéma FeMBMS vysílacího systému.

Programové obsazení testu 5G vysílání ve Vídni

Programový balíček bude zahrnovat televizní programy ORF 1 a ORF 2, jakož i rozhlasové programy veřejnoprávní služby Österreichischer Rundfunk a to Ö1, Ö3 a FM4. Toto uspořádání nevylučuje přidat další programy nebo služby, pokud provozovatel multiplexu uzavře s dotčenými subjekty dohodu zahrnující odpovídající úplatu a předloží ji regulačnímu orgánu Komm Austria.

Testovací provoz

Rakouský operátor ORS má v úmyslu otestovat technologii FeMBMS jako možný budoucí standard pro distribuci pozemních rozhlasových a televizních signálů. Za tímto účelem je plánováno, že bude v příštích několika letech probíhat „zkušební provoz vysílání 5G“, jehož základní součástí jsou stávající vysílací systémy Vídeň -Kahlenberg a Vídeň – Liesing, S terénními měřeními a simulacemi přes FeMBMS se budou porovnávat technické možnosti vysílání s již zavedenými technologiemi DVB-T2 a DAB +. Výsledky pak budou sloužit k dlouhodobému zajištění šíření terestrického vysílání a současně dalšímu rozvoji zemské vysílací platformy. Cílem je rozšířit stávající přijímací techniku i o mobilní koncová zařízení.

Projekt je rozplánován do dvou fází. V počátku první fáze, která se rozjela již v polovině tohoto roku za přispění Technické Univerzity Vídeň, byly stanoveny na základě různých simulací různé parametry specifikace 3GPP pro následná měření elektromagnetického pole. V průběhu reálných testů se porovnají navrhované změny parametrů FeMBMS pro 3GPP v připravovaných verzích 16 a 17. Druhá fáze projektu bude probíhat následně, až budou k dispozici první koncová zařízení, podporující 5G-Broadcasting.

Přenosové kapacity a vysílací výkony

ORS s výhodou v první polovině roku 2020 využije volnou kapacitu v 700 MHz pásmu a to konkrétně 10 MHz mezi 734 – 744 MHz, což přibližně odpovídá původnímu TV kanálu 54. Od července příštího roku je toto pásmo, včetně středního kmitočtu 739 MHz, určeno pro mobilní komunikace a tak ve spolupráci se sousedními zeměmi se bude hledat volná kapacita v pásmu 600 MHz. V současné době kmitočty pro WIEN 1 (Kahlenberg) 739 MHz a WIEN 8 (Liesing) jsou s tímto časovým omezením zkoordinovány se sousedními zeměmi s tím, že v případě rušení na Slovensku, musí být rušení odstraněno snížením výkonu nebo jiným způsobem. Oba vysílače budou pracovat s vertikální polarizací Kahlenberg s celkovým maximálním vyzářeným výkonem 46 dBW ERP (což odpovídá zhruba 40 kW), který leží na severu Vídně a jeho vyzařovací diagram je směrový s omezením na sever. Vysílač Liesing leží ve stejnojmenné čtvrti na jihu Vídně a jeho maximální vyzářený výkon je 39 dBW ERP (což odpovídá zhruba 8 kW) s kruhovým vyzařovacím diagramem. Vzhledem k rastru pásem mobilních komunikací nebudou mít oba vysílače pro testování obvyklou šířku pásma 8 MHz, ale 10 MHz.

Pokud někdo na jižní Moravě přijímá Multiplex C z Vídně Kahlenberg, má šanci na spektrálním přístroji zachytit spektrum pravděpodobného budoucího TV rozhlasového multiplexu FeMBMS na místě 54 kanálu. Po přestěhování experimentu do 600 MHz pásma, kdy by již měla být první koncová zařízení k dispozici, by bylo zajímavé sledovat toto pokusné vysílání i s českou účastí.

Další podrobnosti a podmínky rakouského zkušebního provozu jsou uvedeny v rozhodnutí mediální autority Komm Austria, která je v příloze.

Zdroje:

RTR-Pressemeldung
Bescheid der Medienbehörde
Testbetrieb für 5G Antennenfernsehen genehmigt

Příloha:

https://www.rtr.at/de/m/KOA431019005/38840_KOA%204.310-19-005%20-%20Pilotbetrieb%205G.pdf

Vstup do Diskuse

Napsat komentář