Inverzní počasí „kazí signál“. Co s tím?

Inverzní typ počasí výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu a problém se je třeba řešit na straně přijímače.

Dohledové centrum Českých Radiokomunikací (CRA) ohlásilo zvýšený počet dotazů a stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání DVB-T/T2. Důvodem problémů ale není technická závada na straně vysílačů (pokud tedy nemají plánovanou výluku), nýbrž teplotní inverze.

Inverze se vyskytuje v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Navíc většinou dochází k tomu, že přijímaný signál je v konkrétním místě rušen příjmem ze vzdálených vysílačů, které divák za běžných podmínek nezachytí.

Na televizních přijímačích se může projevit sníženou kvalitou příjmu, tj. kostičkováním a výpadky zvuku, v lokalitách s obtížnějšími příjmovými podmínkami to pak dokonce může vést i k úplné ztrátě příjmu. Inverzní typ počasí se v současné době vyskytuje na většině území České republiky.

Příjem za inverze – Polsko

A co CRA radí divákům?

Negativní jevy spojené se zhoršením kvality příjmu způsobeným inverzí vznikají až na přijímací straně, tedy u diváka. U vysílače nelze realizovat žádné technické opatření. V řadě případů je však možné zmiňovaný jev částečně potlačit i když nikdy nelze zaručit stoprocentní účinnost. Vždy záleží na místních podmínkách.

„TV divákům doporučujeme řešit problémy s příjmem ve spolupráci s regionálním odborným servisem anténní techniky, který je vybaven nezbytnou měřicí technikou a má dlouhodobé zkušenosti s realizací přijímacích antén v regionu své působnosti. Seznam odborných servisů můžete najít například na stránce CRA www.dvbt2overeno.cz.“

  • Preferujte venkovní antény před pokojovými.
  • Používejte raději ziskovější a směrové antény, optimální je vyhnout se i používání anténních předzesilovačů.
  • Používejte kvalitní techniku, odborně instalovanou a vhodnou pro vysílání DVB-T/T2, což zvláště platí pro anténní zesilovače.

Anténář Roman Šebek ještě doplňuje, aby si diváci přijímající signál v místech mimo přímou viditelnost na vysílací systém vždy nechali jeho parametry odborně změřit. Také je důležité, aby si televizor či set-top box naladili na vysílače určené pro danou lokalitu, tzn. aby divák nepoužíval automatické ladění, nýbrž ladění manuální. To první totiž naladí i vzdálené vysílače bez dostatečného signálu a kvality.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář