ČT ohlásila, že beze změny způsobu jejího financování bude nutné přistoupit k omezení veřejné služby

Rada České televize schválila Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje na období 2020–2024.

Dlouhodobé plány jsou sestaveny nejen s cílem zabezpečit fungování ČT do roku 2024, ale také s cílem nevytvořit žádné zásadní krizové situace po tomto roce, říká zaslaná tisková zpráva. Na konci plánovacího období bude mít ČT na účtech 700 milionů korun, tedy zhruba desetinu stávajícího rozpočtu.

„Je evidentní, že ve střednědobém výhledu bude bez jakékoli změny způsobu financování nutné přistoupit k omezení veřejné služby, kterou dnes Česká televize svým divákům poskytuje. V nejbližší době budeme chtít vyvolat debatu se zákonodárci o požadovaném budoucím rozsahu a kvalitě výroby a vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a pokračuje…

„Schválené dlouhodobé plány obsahují námi navržená úsporná opatření a zabezpečují plné fungování České televize až do roku 2024, tedy o rok déle, než je mé funkční období. Zároveň plány odrážejí vývoj ekonomických parametrů, které zásadním způsobem dopadají na činnost televize. Na konci plánovacího období to bude už sedmnáct let od posledního zvýšení poplatku. Jeho hodnotu ukrajuje inflace tak, že už dnes je jeho reálná hodnota o 22 procent nižší než byla v roce 2008. Ekonomický tlak ještě zvyšují ceny dalších vstupů, vývoj na trhu práce, který určuje mzdy, nebo skokově stoupající ceny televizních práv.“

Kromě Dlouhodobých plánů na období 2020-2024 má Česká televize schválený také Rozpočet na rok 2020. Ten schválila Rada na svém zasedání 19. února letošního roku.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář