Krajům se nedaří vyčerpat dotace na nákup přijímačů DVB-T2. Střední Čechy mají jediného žadatele

0 komentářů 23.4.2020 / Jan Potůček

Televizníweb.cz oslovil všechny kraje i pražský magistrát, aby zjistil, jak úspěšný je Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Pouze třetinu až polovinu částek vyčleněných na podporu zařízení sociální péče při nákupu přijímačů DVB-T2 a úpravách společných televizních antén se daří udat jednotlivým krajům v rámci programu, který loni v září vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací krajů. Ministerstvo uvolnilo pro rok 2020 celkovou částku 20 milionů korun, z níž bude vyplácet krajům doložitelné náklady zařízení sociální péče, která se přihlásí o podporu v jednotlivých krajských dotačních titulech. Drtivá většina krajů svoje programy na podporu vybavenosti zařízení sociální péče přijímači DVB-T2 již vypsala, aby stihla termín 15. září 2020, do kterého bude ministerstvo přijímat krajské požadavky na proplacení nákladů.

Domovy seniorů řešily místo DVB-T2 koronavirus

Problém je v tom, většina krajských pobídek provozovatelům zařízení pro sociální péči odstartovala během počínající pandemie nového typu koronaviru COVID-19. Domovy seniorů a další specializovaná zařízení tak spíše řešila otázku prevence před nákazou koronavirem. Například Středočeský kraj začal přijímat žádosti o podporu 16. března a bude tak činit až do konce dubna, dosud však podle Heleny Frintové z oddělení styku s médii a veřejností zažádal pouze jediný poskytovatel sociálních služeb. MPO přitom Středočeskému kraji vyčlenilo na tuto podporu jednu z nejvyšších částek, konkrétně 2,15 milionu korun. Podle Frintové situaci zkomplikovala situace okolo koronaviru a kraj proto předpokládá, že vypíše jednu výzvu.

„Ministerstvo průmyslu zareagovalo, bude připravena druhá výzva s termínem pro podání žádosti stanoveným podle vývoje situace s předpokládanou realizací v roce 2021,“ uvedla Frintová na dotaz serveru Televizníweb.cz. „Vzhledem k minimálnímu současnému zájmu, předpokládáme, že bychom se do této druhé výzvy také zapojili,“ dodala. Minimální zájem o program zaznamenal i Plzeňský kraj, který měl k podpoře nákupu přijímačů DVB-T2 a úprav STA částku 957 420 korun. Ačkoli se o ně přihlásili jen tři poskytovatelé sociálních služeb, celkově mají vyčerpat více než třetinu rozpočtu: podle Aleny Marešové z oddělení vnějších vztahů jde o 371 228 korun. Situaci v kraji přitom koronavirová epidemie neovlivnila, protože žádosti o dotace přijímal ještě předtím, než vypukla i v České republice.

Pardubický kraj rozdělí milion korun na podporu nákupu přijímačů DVB-T2, žádosti přijímá od 28. dubna

Většina oslovených krajů by šla do druhé výzvy

Ani Plzeňský kraj nevylučuje, že by se zúčastnil případné druhé výzvy pro rok 2021. „Nevylučujeme to, bude záležet na podmínkách dotačního titulu a zájmu poskytovatelů sociálních služeb,“ říká Alena Marešová. Druhou výzvu se naopak nechystá využít Královéhradecký kraj, který už sběr žádostí o podporu na nákup přijímačů DVB-T2 uzavřel a s počtem 23 žadatelů je na tom zatím nejlépe z celé republiky. Přesto z více než milionu korun vyčleněných od MPO rozdá pouze půl milionu. „Současná situace klade na poskytovatele sociálních služeb velké nároky, nicméně dotační program je relativně málo administrativně náročný. Vzhledem k tomu, že se přechod na DVB-T2 v našem kraji již uskutečnil, je podání žádosti pouze administrativní záležitostí,“ vysvětluje mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Žádost podle Velčovské podali všichni poskytovatelé, kteří deklarovali zájem o dotační program v rámci průzkumu, který si kraj udělal před jeho vyhlášením na podzim 2019. „Nemáme žádnou informaci, že by současná situace byla příčinou nepodání žádosti do tohoto programu. Proto tuto chvíli nepředpokládáme, že by kraj podal žádost do druhé vlny tohoto programu,“ dodala mluvčí. Zájem o druhou vlnu zváží Olomoucký kraj, který podle manažerky komunikace Eva Knajblová eviduje 20 žádostí o podporu a zařízením sociální péče vyplatí 593 970 korun. To je více než třetina z alokované částky od MPO, která představovala 1,523 milionu korun. „Případné zapojení by bylo projednáno orgány Olomouckého kraje, a to i s ohledem na skutečnost, že nebyly vyčerpány alokované prostředky, které byly k dispozici,“ říká Knajblová.

Vypínání DVB-T je pozastavené, kraje ale neposunuly termíny pro žádosti o dotace na nákup přijímačů DVB-T2

MPO: Druhá výzva bude z rozpočtu pro rok 2021

V Ústeckém kraji teprve žádosti vyhodnocují, i když jejich příjem je již uzavřen. Celkem se přihlásilo 17 zařízení sociální péče, takže je nepravděpodobné, že by kraj vyčerpal částku vyčleněnou MPO, která dosahuje 1,912 milionu korun. „Aktuálně budou podané žádosti posuzovány a není tedy možné říci, do jaké výše bude dotační program vyčerpán. Předložení vyhodnocení dotačního programu plánujeme v rámci červnového jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v termínu 22. 6. 2020,“ sdělil serveru Televizníweb.cz vedoucí oddělení mediální komunikace Martin Volf. Kraj podle něj zachytil informaci MPO o záměru vypsat druhou vlnu programu podpory, které by se rád zúčastnil. „Pokud bude dotační program opětovně pro další rok vyhlášen, budeme se o podporu opětovně ucházet,“ ujistil.

Pro MPO je otázka vypsání druhé výzvy na podporu vybavenosti zařízení sociální péče přijímači DVB-T2 prakticky vyřešena. Resort již na svém webu zveřejnil sdělení, v němž tento záměr potvrzuje: „Pro kraje se připraví ve spolupráci s Asociací krajů druhá výzva s termínem pro podání žádosti stanoveným podle vývoje situace s předpokládanou realizací v roce 2021 tak, aby bylo možné poskytnout finanční podporu i zařízením sociálních služeb dotčených dočasným přerušením procesu přechodu.“ Druhá televizní digitalizace spojená s přechodem na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 je přerušena od poloviny března a obnovena by měla být nejdříve v průběhu května. Aby se tak stalo, musí vláda přijmout další novelu o Technickém plánu přechodu na DVB-T2.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář