Měřící přístroj TELEVES H30 Evolution: malý a rychlý pomocník i do náročného terénu

3 komentáře 21.4.2020 / Marek Svoboda

V nedávné době se na českém trhu objevil nový měřící přístroj H30 EVOLUTION od španělské firmy TELEVES. Jedná se o inovovaný model dnes již známého modelu H30 FLEX. Prověřili jsme ho v praxi.

Přístroj se dodává v několika výbavových variantách. Předmětem tohoto článku je nejvyšší model H30 Evolution (ref.593505). Jedná se o profesionální ruční DVB analyzátor vybavený všemi potřebnými funkcemi pro instalaci a údržbu digitálních signálů DVB-S/S2, DVB-T/T2 a analogových signálů různých TV standardů. Přístroj disponuje rychlým měřením všech parametrů digitálních i analogových signálů, základní DVB analýzou (bitrate, PID), Ethernetem a WiFi rozhraním včetně její analýzy(2,4/5GHz), spektrální analýzou, zobrazením signálů MPEG 2 a MPEG 4 na displeji (zobrazení HEVC přes WiFi), echo analýzou DVB-T/T2 signálu, zobrazením konstelačního diagramu, automatickým měřením a režimem identifikace satelitní pozice, analýzou IPTV. Práce s přístrojem je velmi jednoduchá, je k dispozici česká lokalizace.

Výbava

Součástí základní výbavy je měřící přístroj, popruh kolem krku, DC adaptér do sítě 230V, nabíjecí kabel z palubní sítě 12V, několik verzí konektorových redukcí do bajonetového měřícího vstupu. Jako praktické mechanické doplňky lze dokoupit nylonové pouzdro s čelním krytem displeje a plastový transportní kufřík na měřící přístroj a jeho příslušenství. K dispozici bude možné zakoupit stejně jako v případě předchůdce H30Flex novou Li-Ion baterii. Baterie má napětí 7,2V a kapacitu 3600 mAh.

Při prvním zapnutí přístroje je nabízena registrace přístroje na webu výrobce, po registraci získá uživatel možnost aktivace dalších dvou doplňků v hodnotě 200 Euro. Po registraci jsem přístroj rozšířil o doplněk, který umožňuje měřit vstupní terestrické signály až do úrovně 120dBuV (ref. 593235) a druhý doplněk, který jsem zvolil umožňuje měřit na dCSS/Unicable II satelitních konvertorech (ref. 593234).

Popis

H30 Evolution je svými rozměry a hmotností předurčen především pro práci v terénu. Je lehký (0,5kg), robustní, plastové tělo přístroje je opatřeno gumovou maskou. Na hlavní pohledové straně je barevný displej o rozměrech 60x38mm, jeho čitelnost je slušná i na slunci. Pod displejem jsou nízkozdvižná mechanická tlačítka. Pět z nich tvoří klasickou navigační klávesnici s kulatým potvrzovacím tlačítkem.

Poté zde nalezneme tradiční tlačítka Zpět (Back), Domů (Home), Nastavení (Setup) a Power On/Off. Dole na hlavní straně jsou ještě tři signalizační LED diody – Power On, Nabíjení a DC napětí na měřícím vstupu. Na levém boku je napájecí konektor 12V/2A, na pravém boku je Ethernet konektor a USB konektor typu A. Měřící konektor nalezneme na přední straně v podobě bajonetu, do kterého se dá našroubovat jakákoliv přiložená redukce s F-male (s vnějším závitem). Na přední straně jsou ještě dvě pohyblivá oka pro uchycení popruhu kolem krku (obojí je součást dodávky).

Hlavní nastavení

Měřící pásmo lze zvolit buď satelitní, nebo terestrické, terestrickou sekci lze dále zvolit buď anténní, nebo kabelovou. Pro všechny sekce lze použít přednastavené kmitočtové plány, nebo z jejich kostry lze vytvořit manuálně konkrétní plány podle své potřeby.

Takto lze činit přímo v přístroji, nebo přes webové rozhraní, či ve speciální Televes mobilní aplikaci (AppStore a Google Play) – bude popsána později. Pro satelitní pásmo lze zvolit zobrazení reálné frekvence, nebo hodnoty mezifrekvenční. V nastavení LNB lze zvolit běžný univerzální typ, C-pásmo, Wideband, Unicable a další. Přístroj je plně lokalizován do češtiny, jazyk lze i tak změnit do spousty dalších světových mutací. Měrné jednotky úrovně signálu lze zvolit dBuV, dBmV a dBm. Kvalitativní profily (barevná klasifikace naměřených hodnot) jsou k dispozici dva (Zásuvka a Headend), ale lze si přednastavit i svůj specifický profil. Pro měření analogové televize lze navolit libovolné tradiční normy i odstupy nosných kmitočtů zvuku. WiFi rozhraní lze přepínat v modech AP a client, v pásmu 2,4 či 5GHz. Síť je možné nastavit v režimu manuálním, či DHCP. Nechybí ani možnost nastavení datumu a času, automatické zastavení měření a vypnutí přístroje při nečinnosti. V této sekci lze jednoduše provádět aktualizaci firmware přístroje přímo z webu výrobce.

Spektrální analyzátor

Pro zobrazení kmitočtového spektra je H30 Evolution spektrálním analyzátorem na bázi SDR (Software Defined Radio). Tedy s přímým digitálním zpracováním signálu v obvyklých kmitočtových rozsazích pro uvedená pásma digitálních a analogových standardů. Kmitočtový rozsah spektrální analýzy v terestrickém režimu je 50 – 880MHz, v satelitním režimu je rozsah 250 – 2300MHz (mezifrekvence).

V terestrické sekci je k dispozici opravdu velice rychlé zobrazování změn ve spektru (SWEEP). S navigační klávesnicí lze rychle procházet kmitočtovým spektrem, měnit referenční úroveň signálu, tlačítky OK a Back lze pohodlně měnit šířku rozmítání (SPAN). Po této stránce opravdu nelze nic vytknout.

V menu spektrální analýzy lze měnit rozlišení na dílek 5 nebo 10dB, dále kmitočtové plány, mód ladění (kanál či kmitočet), Hold mód (paměť nejvyšší dosažené obálky spektra), napájení do měřícího vstupu(0-13-18-24V) a mód zobrazení číselných hodnot naměřených analogových parametrů (Power a C/N). Na úvodní stránce menu máme k dispozici údaj o velikosti napětí na měřícím vstupu a velikosti stejnosměrného proudu který jím protéká (odběr LNB, předzesilovače atd). Rozsah rozmítání SPAN je velmi široké, dokonce není problém si vytvořit i plán pro práci s DAB i VKV rozhlasem. Nejkratší SPAN je v terestrické i satelitní sekci 5MHz, což je pro tyto dva rozhlasové standardy dostačující. Kompletní plán pro DAB standard ve VHF pásmu(5A-13F) jsem si už vytvořil a často používám.

Měření výkonu na DAB kanálu je taky dostatečně přesný, protože při výrobě plánu lze přiřadit měřenému kanálu šířku na podle potřeby v rozsahu 1-8MHz (DAB 1,7MHz). V satelitní sekci je rychlost spektrální analýzy pomalejší.

Při zobrazování slabých signálů kolem 30dBuV zde začíná ztrácet SDR analýza na přesnosti.
Měření úrovně signálu jsem porovnával s měřícím přístrojem vyšší kategorie KWS Varos 106
a v celém UHF pásmu jsem nezaznamenal větší rozdíl v naměřené hodnotě než 1,5dB.

Měření DVB-T/T2

Měření pozemního DVB signálu se odehrává na třech položkách hlavního menu. V oknech Měření kanálu, Konstelace a Echoanalýza. U měření kanálu můžeme sledovat známé analogové a digitální parametry měřeného signálu.

U standardu druhé generace máme k dispozici i hodnotu LKM (LinkMargin), která uvádí rezervu v příjmu pro konkrétní modulační parametry, to samé platí pro satelitní sekci. Rychlost měření je opravdu vynikající. V nastavení měření kanálu máme k dispozici možnost zapnout do měřícího vstupu stejnosměrné napájecí napětí(0-13-18-24V), změnu kmitočtového plánu, změnu pásma (anténa/kabel), krok ladění(kmitočet/kanál), režim měření(analog/digital) a uložení datalogu.

V okně s názvem Konstelace máme navíc k dispozici pohled na konstelační diagram použité vícestavové digitální modulace. V základu vidíme celý diagram, ale pomocí funkce Zoom v nastavení lze sledovat každou čtvrtinu kvadrantu samostatně. Přepínání mezi jednotlivými vrstvami (PLP) není možné.

V okně echoanalýzy lze sledovat dění na časové ose uvnitř měřeného kmitočtového kanálu. Zde spatřuji jedno z mála omezení tohoto přístroje. Echoanalýza umožňuje sledovat dění v časové ose pouze v rozsahu -9km až do +45km od detekovaného signálu a navíc pouze s úrovní v dynamickém rozsahu 25dB. Časová ani úrovňová osa nejde nijak posunout ani vyzoomovat. V okně echoanalýzy lze dále sledovat výkon signálu na kanále, modulační chybovost(MER), počet ech, modulační mód, ochranné zabezpečení a CID měřeného multiplexu. Rychlost echoanalýzy je opět vynikající.

Ve všech třech měřících oknech DVB-T/T2 jsou funkční obě krajní šipky navigační klávesnice pro přepínání kanálů v kmitočtovém plánu. Nejsou nutné žádné kroky zpět do seznamu kanálů, tlačítky Back atd. I v tomto případě je patrná vysoká rychlost měření H30 Evolution. Práce s H30 Evolution opravdu odsýpá, tuto vlastnost ocení v praxi každý montér…

Satelitní měření

Přestože se tento web věnuje hlavně pozemnímu vysílání, rád bych vyzdvihl i několik vlastností tohoto přístroje v satelitním režimu. Přístroj podporuje měření nejen ve standardech DVB-S a DVB-S2, alei v modernějším standardu DVB-S2X.

Test byl proveden na transpondérech z družice Eutelsat 33E. Měřící přístroj H30 Evolution vyniká schopností automatického zjišťování modulačních parametrů neznámého satelitního signálu. Stačí pouze na spektrálním analyzátoru najet kursorem na střed neznámého signálu a přejít posléze rovnou k měření kanálu a přístroj za okamžik začne zobrazovat jak analogové parametry, tak i digitální parametry, ke kterým je nutná demodulace, k jejíž si přístroj sám zjistí modulační parametry (symbolová rychlost, vícestavová digitální modulace). Tyto hodnoty lze vyčíst z měřícího okna Konstelace.

Přístroj podporuje automatickou NIT identifikaci. Takže po demodulaci měřeného signálu zobrazí informace z NIT tabulky (název provideru, název družice a pozice na orbitě), pokud jsou vysílány.

Pracovat lze s běžnými univerzálními konvertory a monobloky, ale i například v režimech Unicable/Unicable II(dCSS) a se spoustou k tomu vyráběných přepínačů. Pochopitelně nechybí podpora DiseqC protokolu 1.0. Nastavování DiseqC motorů přístroj H30 Evolution s aktuálním FW neumožňuje.

S přístrojem jsem provedl několik standardních instalací, dokonce i příjem slabých signálů z britského svazku na pozici Astra 28,2E na velké satelitní anténě, nebo příjem britského paketu Satback z družice Intelsat 27,5W.

MPEG zobrazení a DVB analýza

Všechny nekódované programy (FTA) jejichž obraz je komprimovaný v MPEG 2 a MPEG 4 lze sledovat přímo na displeji měřícího přístroje (obraz komprimovaný algoritmem HEVC lze sledovat jen externích zařízeních připojených přes Ethernet, nebo WiFi).

V položce MPEG lze zjistit celkový seznam přenášených programů v transportním toku.
V této položce lze dále sledovat i základní DVB analýzu zvoleného programu, tedy Service ID, Video PID, Audio PID a video profil včetně měření datových toků zvoleného programového streamu, obrazu a zvuku.

Toto měření je plně funkční i pro zakódovaný program. Pro dekódování blokovaných programů není přístroj H30 Evolution vybaven žádným CI rozhraním pro vložení CA modulu ani karty.

Měření a analýza IPTV

IPTV analyzér v H30 EVOLUTION umožňuje demodulaci a analýzu IPTV streamů (unicast nebo multicast), nejen prostřednictvím zobrazení videa, ale také zobrazením celkového datového toku a datových toků jednotlivých služeb. Pro každou službu jsou zobrazeny Service ID, Video PID, Audio PID a video profil včetně bitových rychlostí pro audio i video. K dispozici jsou také specifická měření protokolů UDP/RTP, např. UDP formát nebo ztracené IP rámce.

Webové rozhraní a mobilní aplikace

K měřícímu přístroji H30 Evolution lze pohodlně přistupovat i přes webové rozhraní na platformách PC či Mac, nebo pomocí mobilních zařízení (telefony, tablety) pomocí mobilní aplikací Televes pro operační systémy iOS a Android.

Takto lze přístroj jednak ovládat (na externím displeji jsou k dispozici všechna tlačítka, která jsou ve fyzické podobě na měřícím přístroji), ale i vytvářet a posléze upravovat kmitočtové plány, exportovat soubory s výsledky měření, měnit a zálohovat nastavení přístroje, aktualizovat FW atd. Velice přínosná je možnost zrcadlení obrazovky přístroje na obrazovce počítače, či mobilního zařízení. Zde H30 Evolution (s aktuálním FW 2.02) umožňuje zobrazit náhledové MPEG okno i ve formátu HEVC s rozlišením až 1080p. Právě možnost zobrazení videa s kompresní algoritmem HEVC je velmi očekávaná vlastnost mezi zákazníky. Toto spojení bylo vyzkoušeno v konfiguraci H30 evolution jako access point a externí zařízení jako client, či v domácí síti, kdy jsou obě zařízení jako client.

Především ve spojení s iPadem 12,9” spatřuji příjemný komfort velkého displeje při práci se spektrálním analyzátorem.

Možnost Wi-Fi spojení rovněž využívám pro dokumentaci měření pomocí uložení screenshotů. Na přístroji mám stále aktivní “wifinu” a jen stačí zapnout na telefonu aplikaci k H30 Evolution, a přes režim zrcadlení obrazovky už na telefonu jen ukládám screenshoty rovnou do sdílené složky a po příchodu domů mám výsledky k dispozici na velkém počítači v pracovně.

Závěrem

Měřící přístroj H30 Evolution jsem si vyzkoušel během třech týdnů na několika typech montáží. Svými vlastnostmi je opravdu výborným pomocníkem v terénu, v situacích, kdy je málo místa, kdy je omezený pohyb na střeše, kde není z různých důvodů vhodné nosit s sebou rozměrnější a třeba i mnohem dražší přístroj.

H30Evolution je malý, lehký, rychlý a tento model i velmi slušně vybavený pomocník i do náročného terénu. Výborně poslouží i při nastavování větších STA s kanálovými vložkami, či výkonovými programovatelnými zesilovači (měření až do 120dBuV). Možnost spojení přístroje přes ethernet a WiFi s externími zařízeními je dalším bonusem navíc.
Díky rychlému spektrálnímu analyzátoru lze bleskově nalézt ideální směr antény s nejsilnějším signálem, detekce a měření signálu jsou také rychlé, včetně přepínání kanálů. Běžné terestrické instalace s ním zvládne zkušený technik bez problémů, výhoda je i v netradičně svižné echoanalýze (práce se sítěmi SFN a odrazy), jen škoda omezených rozsahů jejího měření. Velmi dobře lze s ním nastavovat satelitní antény, DiseqC ovládání je funkční, což u měřicích přístrojů není úplně pravidlem a to i u mnohem dražších modelů.

Velmi doporučuji dokoupení originálního ochranného pouzdra Televes. Budete mít jistotu, že i displej bude při vašem pohybu dostatečně chráněn a pomocí drobné mechanické úpravy lze zajistit, aby byl přístroj při práci v náročném terénu zafixován na těle ve vodorovné poloze.

Na závěr bych chtěl zmínit důležitou poznámku, další výhodou u měřících přístrojů Televes je podpora od výrobce. Díky břeclavské firmě Antech, lze svižně řešit případné problémy nebo vylepšení přímo s centrálou ve Španělsku.

Vstup do Diskuse

3 komentáře: “Měřící přístroj TELEVES H30 Evolution: malý a rychlý pomocník i do náročného terénu”

  1. David Kříž napsal:

    Jedním slovem BOMBA! Jako vždy kvalitní práce! 🙂

  2. lance napsal:

    Omezený rozsah měření echoanalýzy je dán nějakým HW omezením? Předpokládám, že asi nebude řešitelný SW upgrade ze strany výrobce… nebo se pletu?

  3. Saxon napsal:

    Lance: Ano nepleteš se. Takhle nějak zní vyjádření výrobce.

Napsat komentář