Nejvíce žádostí o podporu na nákup přijímačů DVB-T2 zatím vyřídil Moravskoslezský kraj, celkem 35

0 komentářů 29.4.2020 / Jan Potůček

Polovinu žádostí kraj již stačil vyřídit, druhou polovinu zatím vyhodnocuje. Z téměř 2,4 milionu korun již poskytl 857 tisíc Kč.

Nejúspěšnějším krajem v Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 je Moravskoslezský kraj. Do 17. dubna evidoval celkem 35 žádostí od provozovatelů zařízení sociální péče o dotace na nákup přijímačů DVB-T2 a úpravy společných televizních antén (STA). Serveru Televizníweb.cz to potvrdil náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil. „Sběr žádostí o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu VZSS probíhal od 9. 12. 2019 do 17. 4. 2020 (včetně). Moravskoslezský kraj v uvedeném období požádalo o finanční podporu 35 poskytovatelů sociálních služeb,“ uvedl s tím, že kraj provedl první vyhodnocení již na konci ledna, kdy evidoval 17 žádostí.

„V termínu do 28. 1. 2020 podalo žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 17 žadatelů s celkovým požadavkem na finanční podporu ve výši 856.980 Kč. Dne 5. 3. 2020 byly tyto žádosti předloženy Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, které rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v požadované výši, tj. 856.980 Kč,“ uvedl Navrátil. „Sběr žádostí však dále probíhal do 17. 4. 2020, kdy žádosti podalo celkem 18 poskytovatelů sociálních služeb. Tyto žádosti jsou nyní v procesu hodnocení a budou dle vyhlášených podmínek dotačního programu předloženy Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje k projednání v červnu 2020,“ dodal náměstek. Moravskoslezský kraj tak zatím nedokáže vyčíslit celkovou výši podpory. „Z předložených žádostí se ale dá předpokládat, že alokovaná částka nebude zcela vyčerpána,“ míní Jiří Navrátil.

Krajům se nedaří vyčerpat dotace na nákup přijímačů DVB-T2. Střední Čechy mají jediného žadatele

Druhá vlna pro rok 2021? Zvážíme to, říká kraj

Moravskoslezský kraj má od ministerstva průmyslu a obchodu na tento program vyčleněnu sumu 2 362 030 korun. Pro všechny kraje dohromady na letošní rok resort poskytne necelých 20 milionů korun. Peníze bude vyplácet zpětně na základě doložených a vyčíslených žádostí, a to nejpozději do 25. září. Poté však ministerstvo předpokládá vypsání druhé výzvy, na kterou bude čerpat prostředky z rozpočtu na rok 2021. „Pokud by byl zájem ze strany poskytovatelů sociálních služeb, dá se předpokládat, že by se Moravskoslezský kraj do této nové vlny opět zapojil,“ věří náměstek Jiří Navrátil. Koronavirová krize podle něj počet žadatelů prakticky neovlivnila: „S ohledem na obdobný počet žadatelů v první i druhé (krajské) vlně, lze mít za to, že situace okolo pandemie nového typu koronaviru fatální dopad neměla.“

Naopak v kraji Vysočina, který vypsal program mezi prvními a žádosti od provozovatelů zařízení sociální péče přijímá až do 31. července, zatím evidují pouze šest zájemců. Podle Jitky Svatošové z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina za to však nemůže koronavirus. „Ti poskytovatelé, kteří se rozhodli nabídky využít, na ní po své linii sami pracují, připravují se na přechod na nový systém. Omezení je pouze obecné povahy dle vydaných nařízení Vlády ČR,“ sdělila Svatošová na dotaz serveru Televizníweb.cz. „Zatím prochází administrativním procesem šest podání. Očekáváme ale, že hlavní objem žádostí dorazí v následujících týdnech. Poskytovatelé sociálních služeb už avizovali, že přechod na DVB-T2 budou řešit nyní ve druhém čtvrtletí,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Pardubický kraj rozdělí milion korun na podporu nákupu přijímačů DVB-T2, žádosti přijímá od 28. dubna

Vysočina přispěje i církvím a obecně prospěšným společnostem

Uvažuje Kraj Vysočina o využití případné druhé vlny programu, kterou chystá ministerstvo průmyslu a obchodu? „V současné době máme dotační titul pro poskytovatele vypsaný s termínem do 31. 7. a předpokládaná výše dotací umožňuje rozhodnout o žádostech v radě kraje. Zatím nemáme informace, že by tento termín někdo z poskytovatelů nezvládl. V tomto harmonogramu bychom stihli schválit dotace poskytovatelům a podat žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu v termínu první vlny. Jestli bude potřebné se zapojit do druhé vlny budeme vyhodnocovat až v případě, že by některá skupina poskytovatelů sociálních služeb neměla možnost zvládnout včasné podání svých žádostí,“ říká Jitka Svatošová.

Situace na Vysočině je oproti jiným krajům unikátní v tom, že přispívat bude i církvím nebo obecně prospěšným společnostem. „V našem kraji mohou žádosti podávat všichni poskytovatelé pobytových sociálních služeb zařazení v krajské síti, tedy i obchodní společnosti. Těm bude podpora vyplacena přímo z krajského rozpočtu, u ostatních poskytovatelů použijeme peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětlil náměstek Pavel Franěk. A ještě v něčem je Vysočina unikátní: i přes přerušení Technického plánu přechodu na DVB-T2 zde 25. května dojde k ukončení vysílání celoplošného multiplexu 3 s programy Prima Love, Prima Krimi, Prima Zoom, Prima Max, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV, Krimi Barrandov, Kino Barrandov a Seznam.cz TV z vysílače Jihlava – Javořice, aby byly dodrženy mezinárodní koordinační dohody s Rakouskem.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář