Parametry vysílačů a dokrývačů finálních multiplexů 21, 22, 23 a 24 v čase přerušeného přechodu na DVB-T2

Ještě v době „předkoronové“ – kdy přechod na DVB-T2 byl v plném proudu – jsme v Mapách pokrytí DVB-T2 uveřejnili přehled vysílačů a retranslátorů začleněných do finálních sítí DVB-T2.

Na jednom místě jsou tak soustředěny základní informace, které určitě budou ceněny po obnovení i po přechodu. Vzhledem k zákonné podmínce o povinnosti informování obyvatelstva v době mimořádných stavů pro veřejnou službu, a obdobné licenční podmínce pro komerční vysílatele, byla druhá televizní digitalizace v polovině března přerušena. V článku V jakém stavu „zamrzla“ druhá televizní digitalizace? Podívejte se na pokrytí sítí DVB-T a DVB-T2 jsme přinesli aktuální mapky těchto celoplošných sítí ve stavu k polovině března.

Údaje o jednotlivých vysílačích a dokrývačích finálních sítí jsme nyní ještě více zaktualizovali a tučně označili ty vysílací prostředky, pro které byla k 24. březnu vydána Individuální oprávnění, na jejichž základě mohou jednotliví provozovatelé sítí vysílat. Současně jsme tabulky doplnili o vysílací kmitočet a vyzářený výkon v dBW, který bývá někdy udáván, ale není lineární s údajem ve wattech. Kromě toho uvádíme i základní technické parametry vysílání DVB-T2 v jednotlivých sítích – nejsou totiž všechny stejné. Opravili jsme také některé chybné údaje, jak v uvedených kanálech, tak i v souběhu jednoho kanálu na 2 sítích.

K ověření těchto informací jsme použili otevřená data ČTÚ z databáze platných individuálních oprávnění (IO) pro televizní vysílače jednotlivých sítí. Údaje v databázi ČTÚ, kterou je možno považovat za oficiální a referenční, se pro srovnání a odstranění chyb týkají pouze třetiny až poloviny všech údajů v našich přehledech, protože IO jsou zveřejněna až po nabytí právní moci, tj. od data kdy může být vysílání spuštěno. Příkladem jsou provozované vysílače DVB-T2 sítě 24 v současnosti:

Tomu pak odpovídají tučně zobrazené vysílače multiplexu 24, jejichž výpis je v následující tabulce:

Tato tabulka, kromě historických pojmenování vysílacích stanovišť, udává jejich názvy podle databáze ČTÚ, které jsou kompatibilní s evropskými databázemi schválenými na mezinárodních konferencích a při koordinačních jednáních. Databáze ČTÚ se v době probíhajícího přechodu aktualizovaly prakticky každý den, a tak údaje ve všech tabulkách u jednotlivých (netučných) vysílačů je nutno brát jako plánované a změny v nich nejsou vyloučené. I tak naše údaje zůstávají opravdu prvním uceleným přehledem o konečných sítích a při znovuzahájení procesu druhé digitalizace je budeme aktualizovat.

Kdy proces přechodu bude znovu pokračovat, dnes není jasné. Termín konec června, stanovený Technickým plánem přechodu, nemusí být dodržen. Uvolnění pásma 700 MHz v krajích sousedících Rakouskem, které aukci kmitočtů připravovalo na duben, 30. března rozhodlo v důsledku koronavirové krize o jejím odložení, takže tlak na nedokončený přechod v Jihomoravském kraji od našeho jižního souseda nevznikne. V krajích sousedících s Německem, které již toto pásmo postupně obsazuje širokopásmovými službami, však vypínání bylo dokončeno jen v případě multiplexu 4 a téměř u multiplexu 1. U multiplexů 2 a 3 však zbývá v příhraničních oblastech dost vysílačů na kanálech 700 MHz pásma. Na změnách termínů TPP s ohledem i na mezinárodní koordinaci se v současné době usilovně pracuje.

Televizezadarmo.cz zrušila i všechny dubnové termíny vypínání DVB-T a zapínání DVB-T2

Vstup do Diskuse

8 komentářů: “Parametry vysílačů a dokrývačů finálních multiplexů 21, 22, 23 a 24 v čase přerušeného přechodu na DVB-T2”

  1. Karelnebes napsal:

    Pročetl jsem si celou diskuzi . DVBT2 v Táboře jde z vysílače Kleť . Může mít překrývání , o kterém se vede diskuze , také vliv na ztrácení obrazu i zvuku. To se děje jak u přijímače se set top boxem , tak u přijímače s DVBT2. Objevuje se nepravidelně ,v trvání několika vteřin až minut.

Napsat komentář