Vysílač pokrývající velkou část Čech, resp. stanice umístěné ve čtyřech multiplexech, budou mít bez náhrady přerušené vysílání, a to od 6:00 do 15:00 hod.

Televizní vysílač Ústí nad Labem umístěný na stanovišti Verneřice, Buková hora má na tuto středu naplánovánu údržbu a jak vidíte z mapy pokrytí v případě Multiplexu 21, signál ze severu zasahuje až za Prahu.

Pokrytí televizního vysílače Ústí nad Labem, Verneřice, Buková hora pro Multiplex 21, květen 2020.

Výluka se dotkne multiplexů 2 (hlavní komerční kanály), 21 (veřejnoprávní), 3 a Přechodové vysílací sítě 12. Poslední dva multiplexy šíří celou řadu komerčních stanic, včetně Novy a Primy, a to na DVB-T a DVB-T2.

Další plánovaná výluka je připravena na 12. 5. pro Karlovy Vary a Žďár nad Sázavou, 13. 5. pak následuje Praha Cukrák.

Štítky