Jak se testuje televizní vysílání 5G Broadcast u našich sousedů?

S cílem rozšířit ekosystém pro přenos mediálního obsahu rakouská skupina ORS zahájila v březnu první zkušební provoz nového standardu vysílání 5G a v polovině července mobilní měření v oblasti Vídně.

Tento článek volně navazuje na nedávný text o náhradě TV distribuce sítěmi 5G v budoucnosti. O rozšíření a testech 5G sítí pro televizní příjem jsme psali v několika článcích. Kromě Bavorska a Barcelony  jsou zajímavé podrobnosti od souseda, rakouské společnosti ORS, která je provozovatelem vysílačů a současně ze 60% vlastněná rakouskou veřejnoprávní televizí ORF.

Rakousko otestuje ve Vídni pozemní televizní vysílání přes 5G síť ve standardu FeMBMS

Projekt je otevřen pro vysílání 5G ve Vídni všem zúčastněným stranám: univerzitám, provozovatelům vysílání, operátorům vysílacích i mobilních sítí, výrobcům set-top boxů a čipů. Pokusné vysílání je podporováno Fondem digitalizace Rakouského regulačního úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání (RTR).

Příprava a první fáze testů

Do přípravné fáze projektu vstoupila Technická Univerzita Vídeň, která provedla simulace s ohledem na možné datové rychlosti  a kvalitu příjmu při různých vstupních parametrech. Kromě ověření teoreticky vypočtených hodnot pokrytí a kvality je dalším cílem první fáze otestovat současný přenos nabídky nových alternativních služeb s dynamicky odlišnými formáty médií prostřednictvím přenosového kanálu o šířce pásma 10 MHz. Mezi testované formáty patří RTP (transportní protokol v reálném čase) a HLS (HTTP live streaming). Tyto testy budou také vyžadovat nové a flexibilní aplikace, které mohou sledovat dynamiku různých formátů a obsahu. Například by mělo být možné zpracovávat data současně z mobilních komunikačních sítí, připojení Wi-Fi a vysílání feMBMS.

V polovině letošního července zahájilo ORS praktické testování v ulicích Vídně s přispěním informační kampaně, která seznamuje obyvatele s principy 5G Broadcast. Krátké dvouminutové video ORS o principech 5G pro vysílání je v němčině ke zhlédnutí zde.

 

Vedoucí projektu ORS Dr. Johann Mika (vlevo) a technik Stefan Babel při startu mobilních měření 5G Broadcast na vídeňském Stephanplatzu (foto: ORS)

Dva přenosoví a měřící technici ORS v letních měsících cestují po Vídni s mobilním měřicím přívěsem za kolo a měřicím autobusem, aby změřili podmínky příjmu při chůzi a různých rychlostech na elektrokolech. Výsledky měření, které má za úkol podchytit všechny možné příjmové situace ve vnitřním městě, budou zveřejněny v září u příležitosti rakouských mediálních dnů.

Spolupráce s mobilním operátorem

Druhá fáze, v roce 2021 zahrnuje testování interakce mezi provozovateli vysílacích sítí (BNO) a provozovateli mobilních sítí (MNO), pokud jde o inovativní a interaktivní televizní a rozhlasové zážitky, jakož i o dynamické využití sítě (a vyrovnávání zatížení) pro MNO. Rakouský provozovatel mobilní sítě A1 se zajímá o podmínky naší aukce na kmitočty 700 a 3 500 MHz, která by měla proběhnout na podzim tohoto roku. Zkušeností s technologií 5G bude mít operátor dostatek, jak dokumentuje následující obrázek pokrytí hlavního města Rakouska.

Pokrytí mobilním signálem A1 Telekom Austria Group ve Vídni s barevným rozlišením dosažitelných rychlostí – tmavá červená = 5G ( zdroj: www.a1.net )

Technologie 5G je propagována jako konečné řešení pro mnoho aplikací s vysokou spolehlivosti a minimální latencí (IoT, komunikace mezi auty a další), včetně doručování mediálního obsahu až po UHDTV 8K. Stále však platí jak fyzikální zákony, tak základní ekonomické principy. Dodávání obsahu velkému počtu obyvatel současně a napříč velkými územími pouze prostřednictvím unicast celulárních sítí by vyžadovalo značné investice do kapacity a geografického pokrytí. Skutečná síla technologií 5G pro doručování médií je spojena se schopností kombinovat využívání vysílací a vícesměrové infrastruktury s infrastrukturou unicast, což vede k celoplošnému pokrytí a udržitelné kvalitě služeb i pro největší publikum, ale bez významných dodatečných investic jen do celulární sítě.

Antonio Arcidiacono, Director of Technology & Innovation, EBU v magazínu Tech-i kromě jiného uvedl: „Dodávka médií do mobilních zařízení bude úspěšná, pokud budou zařízení koncového uživatele nasazena pomocí společné vícevrstvé technologie a související čipové sady. Předchozí úsilí o nasazení služeb založených na různých standardech selhalo hlavně proto, že odvětví nebylo schopno udržovat osobní koncová zařízení pomocí více čipových sad využívajících různé technologie. Úspěch nastane, když trh poskytne čipsety, které kombinují příjem celulárního i vysílacího / vícesměrového vysílání a využívají také místní úložiště osobních zařízení“.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář