Rušení DVB-T/T2 mobilními datovými sítěmi se v červnu vrátilo na zanedbatelnou úroveň

Červencová monitorovací zpráva ČTÚ ohlásila značný pokles skutečně zjištěného rušení pozemního televizního příjmu.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil, že v červnu přijal 98 (v květnu 117, v dubnu 75) hlášení o rušení televizního příjmu a ukončil celkem 144 šetření (v květnu 121) z čehož šlo o 104 (87) případů rušení televizního příjmu. Z toho se 88 (59) týkalo přímo DVB-T2, v 17 (24) případech šlo o rušení veřejných mobilních komunikačních sítí a mj. deset (devět) případů rušení se týkalo různých zařízení (satelitní přijímač, radiostanice, Wi-Fi, atd.).

Rušení DVB-T/T2 mobilními datovými sítěmi v květnu skokově narostlo

Ve dvou (9) případech rušení mobilních komunikačních sítí se zdrojem ukázal být aktivní prvek televizního příjmu. Jako zdroj rušení DVB-T/T2 pak byla pouze ve dvou (v květnu 21) případech zjištěna základnová stanice 4G/LTE (BTS).

Výsledkem šetření 88 (59) stížností na špatný příjem DVB-T2 byla v 54 (41) případech závada na zařízení diváka a například v šesti případech se nejednalo o rušení a v 18 případech rušení ustalo, nebo mělo sporadický výskyt.

Úřad také oznámil, že k 30. 6. 2020 bylo ve zkušebním provozu 309 BTS 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16.797 stanic. Oproti květnu jde o nárůst o pouze jednu BTS.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář