Kdy bude pardubická konference Radiokomunikace?

Dnes měla skončit XXX. konference Radiokomunikace, která v důsledku koronavirové krize a souvisejících vládních opatření ani nezačala.

V den plánovaného zahájení se konala on-line schůzka přípravného výboru konference, na které se většina dohodla o přesunu letošní konference do, doufejme, již klidnější doby podzimu příštího roku. I přes veškeré snahy nemohla konference proběhnout ani on-line formou, ani záznamem jednotlivých přednášek, jak uvedla agentura UNIT na svém webu (https://www.konferadio.cz/) a jak jsme psali již 9. října.  Letošní témata konference by měla zůstat zachována i pro příští rok, u těch aktuálních dojde k jejich revidování podle skutečného vývoje, výjimečně budou zveřejněna na stránkách UNIT. Témata z oblasti televizního a rozhlasového vysílání budeme však i nadále sledovat nejen u nás, ale i v celoevropském kontextu.

Jednou z nejvýznamnějších evropských událostí bude dvoudenní listopadová konference FORECAST organizovaná Evropskou vysílací unií (EBU), která sleduje klíčový technologický vývoj pro mediální průmysl v širokopásmovém světě, včetně nejnovějšího procesu standardizace 5G, a roli, kterou zaujímá satelitní průmysl, standard DVB-I a komunikující automobily. Nezanedbatelnou součástí budou i informace o přípravách na příští Světovou radiokomunikační konferenci ITU 2023, která se má zabývat případnou revizí pásma UHF, základního spektra pro televizní vysílání. Na této on-line konferenci bude probrána i aktualizace nejnovějších studií 5G Broadcast, která ukáže potenciál pro inovace v pásmu UHF na příkladu testů ve Vídni (https://www.televizniweb.cz/2020/07/5g-broadcast-testovani-u-sousedu/ ) a ve Stuttgartu. Jak je vidět, mnoho témat mají obě konference společné a tak informace z FORECASTu určitě přispějí k aktualizaci přenesených témat Konference Radiokomunikace v našem prostředí.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář