Kraje mohou rozdělit dalších 20 milionů korun na nákup přijímačů DVB-T2 pro zařízení sociální péče

0 komentářů 8.10.2020 / Jan Potůček

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou vlnu Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Až do konce března budou moci provozovatelé zařízení sociálních služeb žádat prostřednictvím příslušných krajů o příspěvky na nákup set-top boxů, televizorů nebo úpravy společných televizních antén v souvislosti s přechodem na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž vyhlásilo druhé kolo Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. V něm chce prostřednictvím krajů rozdělit až 20 milionů korun, což je takřka trojnásobek oproti žádostem, které dorazily v první vlně programu. Vyhlášení druhé výzvy resort odůvodnil posunem termínů přechodu na DVB-T2 v souvislosti s první vlnou pandemie nového typu koronaviru Covid-19.

Žadatelé z první vlny už nemají nárok

„Stávající Program podpory DVB-T2 je platný od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 s tím, že žádost o dotaci bylo možné podávat nejpozději do 15. 9. 2020. V rámci této tzv. První výzvy Programu podpory DVB-T2 bylo podáno 12 žádostí v celkové výši 7 362 876 Kč. V současné době MPO posuzuje a kontroluje jednotlivé žádosti,“ uvádí ministerstvo na svém webu. Původně chtěl resort již v první vlně přidělit příspěvky v celkové výši 20 milionů korun, ale zájemců se nesešlo tolik a jednotlivé krajské výzvy se často „trefily“ do období, kdy právě zařízení sociální péče řešila aktuální problémy s nákazou svých klientů koronavirem a nemohla s věnovat sepisování žádostí o příspěvky na nákup přijímačů DVB-T2 nebo úpravy STA.

„Vzhledem ke koronavirové pandemii byl stanoven nový termín vypnutí DVB-T na 30. říjen 2020. S tímto faktem souvisí rozhodnutí MPO vyhlásit tzv. Druhou výzvu Programu podpory DVB-T2, ve které budou zachovány stejné podmínky pro čerpání podpory s následujícími změnami: doba platnosti Programu podpory DVB-T2 pro Druhou výzvu je od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, nový konečný termín pro podávání žádostí je stanoven na 31. 3. 2021, za způsobilé náklady se považují náklady vzniklé a proplacené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,“ upřesnilo MPO. Žádost v druhé výzvě ale budou moci podat pouze ti poskytovatelé sociálních služeb, kteří tak neučinili v první výzvě, resp. kraje mají přijímat od každého pouze jednu souhrnnou žádost za obě výzvy.

Výzva č. 2/2020 k předkládá… by Jan.Potucek

Maximální možná podpora? Půl milionu korun

Celková částka poskytnutá žadateli v obou vlnách programu podpory také nesmí překročit maximální výši dotace určenou pro příjemce dotace, což je 50 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 50 lůžek, 100 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 100 lůžek, 150 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 150 lůžek, 200 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 200 lůžek, 300 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 300 lůžek, 400 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 400 lůžek a 500 tisíc korun pro zařízení s kapacitou nad 400 lůžek. Na nákup každého set-top boxu stát přispěje částkou do 1 000 Kč, na nákup televizoru DVB-T2 maximálně 3 000 Kč a na úpravu STA pak 7 000 Kč. Stejné podmínky mělo MPO už při první výzvě tohoto programu.

„Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel (poskytovatel sociálních služeb) o finanční podporu podává pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny náklady,“ upřesňuje MPO. Dotaci vyplácí kraj, kterému ji posléze proplatí MPO. Společně s žádostí o podporu musí každý provozovatel zařízení sociální péče doložit čestným prohlášením televizní přijímače, které zajišťovaly příjem vysílání ve standardu DVB-T a jež je třeba nahradit, protože neumožňují příjem ve standardu DVB-T2/HEVC. „V případě sporu nebo nejasností o konečné výši dotace rozhoduje MPO. V případě sporu nebo nejasností o konečné výši finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb rozhoduje kraj,“ doplňuje MPO v podmínkách druhé výzvy Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb přijímači DVB-T2/HEVC.

Krajům se nedaří vyčerpat dotace na nákup přijímačů DVB-T2. Střední Čechy mají jediného žadatele

Vstup do Diskuse

Napsat komentář