Nouzový stav už podruhé přechod na DVB-T2 nezastaví. Zbývající vysílače DVB-T se vypnou včas

0 komentářů 7.10.2020 / Jan Potůček

Do ukončení druhé televizní digitalizace zbývá vypnout pět základních vysílačů multiplexů 2 a 3, které provozují České Radiokomunikace. Ty fungují již od března ve speciálním režimu.

Beze změny a v řádných termínech dokončí České Radiokomunikace (CRA) vypínání celoplošných televizních multiplexů 2 a 3, které jako poslední ze čtyř celoplošných sítí DVB-T ještě nezavršily přechod na nový vysílací standard DVB-T2. Data vypínání těchto vysílačů neovlivní ani stav nouze, který vláda vyhlásila od tohoto pondělí 5. října a měl by platit nejméně po dobu dvou týdnů (vláda jej může prodloužit až na 30 dní, další prodloužení by už musela schválit Poslanecká sněmovna). Při prvním letošním stavu nouze, který začínal v březnu, vláda novelou nařízení ze dne 19. března 2020 pozastavila realizaci Technického plánu přechodu na DVB-T2 a do 25. května se tak nevypínaly žádné vysílače DVB-T ani nespouštěly vysílače finálních sítí DVB-T2. To se však nyní už nebude opakovat.

CRA rozdělily týmy, které se nesmí potkávat

„Pokud se nepřihodí něco mimořádného, tak přechod dokončíme v plánovaném harmonogramu,“ ujišťuje Marcel Procházka, ředitel sekce regulace CRA. „Přechod z DVB-T na DVB-T2 se týká už jen dvou základních vysílačů multiplexu 2 a pěti vysílačů multiplexu 3, což už je jen 10 procent všech základních vysílačů. To znamená, že 90 procent vysílačů již bylo převedeno na DVB-T2,“ upozorňuje. Operátor však již od vyhlášení prvního stavu nouze letos v březnu funguje ve speciálním režimu, díky němuž může eliminovat případný dopad pandemie Covid-19 na provoz firmy. „Vysílací infrastruktura CRA je součástí kritické infrastruktury státu, a proto mají CRA definovány procesy pro fungování během nouzového stavu,“ vysvětluje Procházka. Operátor tedy byl připraven už na vyhlášení prvního stavu nouze a mohl velmi rychle zareagovat na první vlnu pandemie nového typu koronaviru.

Firma v březnu okamžitě aktivovala připravené Disaster Recovery plány. CRA měly připraveny všechny potřebné technologie pro přechod většiny zaměstnanců na home office, aby tak eliminovaly možnost přenosu infekce Covid-19. Technické zabezpečení a provoz vysílačů zajišťovalo a aktuálně stále zajišťuje několik oddělených týmů, které se nesmí vzájemně potkávat. „Již v minulosti jsme vybudovali geograficky oddělené záložní dohledové a řídící centrum, které jsme aktivovali už před vyhlášením prvního nouzového stavu,“ popisuje Marcel Procházka. Lidé v tomto centru v podstatě nesměli opouštět areál vysílače a bylo jim zajištěno veškeré zázemí. CRA navíc měly k dispozici přednostní dodávky pohonných hmot pro záložní zdroje elektrické energie.

Zbývají tři termíny vypínání celoplošných sítí DVB-T

Ještě před vypuknutím pandemie v České republice si navíc CRA zajistily zvýšenou zásobu klíčových náhradních dílů a zároveň i nutných technologií pro přechod na DVB-T2. „Přechod na DVB-T2 a uvolnění pásma 700 MHz je velmi náročný proces sám o sobě. CRA zvládají jak opatření a omezení související s Covid-19, tak zároveň úspěšně realizují komplexní proces přechodu na DVB-T2 a uvolňování pásma 700 MHz pro 5G,“ ujišťuje Marcel Procházka. Firmu čeká už jen trojí vypínání vysílačů DVB-T: 13. října ukončí vysílání multiplexu 3 v Moravskoslezském kraji, 21. října vypne multiplex 2 ve Zlínském kraji a multiplex 3 na vysílači Zlín – Tlustá hora a konečně 28. října ukončí vysílání multiplexu 3 z vysílače Valašské Klobouky – Ploštiny.

Dalších dvou operátorů celoplošných sítí pro pozemní digitální televizní vysílání, České televize a společnosti Digital Broadcasting, se vyhlášení stavu nouze z hlediska přechodu na DVB-T2 nijak nedotkne. Oba totiž druhou televizní digitalizaci dokončili již ke konci září. Digital Broadcasting, stejně jako CRA, ale ještě koncem října čeká vypínání regionální sítě DVB-T, která skončí bez náhrady. V případě Digital Broadcasting, respektive její sesterské společnosti Progress Digital, půjde o Regionální síť 7, v případě CRA pak o Regionální sítě 8 a 20. Všem těmto multiplexům k 31. říjnu vyprší platnost individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů bez možnosti jejich dalšího prodloužení. V provozu zůstane regionální síť 12 společnosti Czech Digital Group, což je dceřiná firma CRA, která pokrývá ze Žižkovského vysílače Prahu a část Středních Čech.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář