Příprava na světovou radiokomunikační konferenci WRC-23: Většina zemí podporuje přístup digitální televize k UHF spektru

UVNITŘ PREZENTACE – Pravidelná konference FORECAST 2020 organizovaná Evropskou vysílací unií (EBU) se koná i letos. Narozdíl od mnoha našich podzimních konferencí, které byly zrušeny, nebo přesunuty (Radiokomunikace 2020) využila on-line formu.

Podle bodu 1.5 Rezoluce 811 z poslední Světové radiokomunikační konference WRC-19 má příští konference v roce 2023 „přezkoumat využití spektra a potřeby spektra stávajících služeb ve frekvenčním pásmu 470–960 MHz v regionu 1 a zvážit na základě přezkumu možná regulační opatření ve frekvenčním pásmu 470–694 MHz v regionu 1 v souladu s rezolucí 235 (WRC-15)“.

Strategický program o spektru

Vzhledem k důležitosti tohoto spektra pro televizní vysílání se pravidelná konference EBU FORECAST s podtitulkem „Mapování změn v distribuci medií“ zaměřila na informování účastníků o posledním vývoji a podpoře pro své členy. Cíle dle strategického programu EBU o spektru spočívají kromě jiného v propagaci zájmu členů (u nás České televize a Českého rozhlasu) při přípravných pracích na bod 1.5 programu WRC-23, spolupráci s ITU, EU a CEPT, včetně požadavků na spektrum pro DTT a PMSE a ochraně práva na satelitní frekvence a zajištění služby přímého přenosu domů (DTH) a satelitního shromažďování zpráv (SNG).

Po uvolnění 700 MHz pásma v našem regionu (Evropy a Afriky) pro potřeby IMT (mobilních telekomunikací) je pro příští vrcholnou telekomunikační konferenci téma kmitočtů UHF (490–960 MHz) na pořadu dne. Studie ohledně využívání UHF pásma budou zahrnovat systémové charakteristiky a modely šíření a na jejich základě zpracovat možnosti sdílení a kompatibility.

Základní přípravou je průzkum o využívání spektra, který provedla Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v rámci přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci 2023 (WRC-23), fórum, které globálně koordinuje přidělování dostupného frekvenčního spektra mediálním a telekomunikačním službám. Samostatnou prezentaci právě na FORECAST 2020 přednesla Lucia Luisa_La Franceschina z italské společnosti Rai Way S.p.A.:

Results of ITU survey on br… by Jan.Potucek

Průzkum shromáždil odpovědi od 106 zemí mezi únorem a září tohoto roku. Konečné výsledky se očekávají v březnu 2021, ale průběžné výsledky umožňují řadu závěrů. Mezi ty se řadí, že ukončení analogového vysílání proběhlo do roku 2020 v 73 % zemí a nejasnosti zbývají v 18 % (týkají se některých oblastí Afriky a přední Asie). Při tom ale v 21 zemích se televizní programy šíří v pásmu 700 MHz přes více jak 10 000 vysílačů. Zajímavý přehled ukazuje zvolená technologie terestrického vysílání, jako převažující je DVB-T2.

Požadované množství spektra pro DTT v budoucnu

První údaje nového průzkumu ukazují, že většina zemí v Evropě, na Středním východě, v severní Africe, v subsaharské Africe a v některých částech Asie plánuje rozšířit své služby digitální pozemní televize (DTT).
V mnoha zemích většina populace sleduje televizi přijímanou prostřednictvím pozemních sítí. Ve 29 zemích to platí pro více než 75 % populace a ve 20 zemích s odpovědí 50 % až 75 %.

Většina zemí má velmi vysoké pokrytí DTT a mnoho z nich plánuje jeho rozšíření: 55 zemí uvádí, že DTT pokrývá více než 75 % jejich populace, a 23 z nich plánuje další rozšíření pokrytí. 12 zemí s méně než 75 % pokrytí také plánuje jeho rozšíření.

Mnoho zemí nadále investuje do DTT: 50 zemí plánuje zavedení dalších programů; 59 zemí očekává zavedení vylepšených služeb (např. HDTV, UHDTV s HDR); 32 zemí předpokládá další režimy příjmu (např. Přenosné a mobilní); 26 zemí předpokládá nebo plánuje přechod na nové technologie; ale také mnoho dalších zemí nebylo v tuto chvíli schopno komentovat své budoucí plány. Mnoho zemí také využívá toto spektrum pro služby PMSE (Program Making and Special Events), což jsou v mnoha případech bezdrátové mikrofony používaní při televizní výrobě nebo na koncertech. Této problematice byla na konferenci věnována samostatná přednáška, která pro tyto čely chce zavést samostatné licencování a automatické přidělování v pásmu 2300 – 2400 MHz dodatečně ke stávajícímu sekundárnímu využití v TV pásmu.

Jaké množství spektra bude potřeba v budoucnu?

Pokud jde o množství spektra UHF, které správní orgány považují za nutné pro DTT v budoucnu, 81 zemí to stanovilo na přesně 224 MHz, což odpovídá množství spektra v pásmu 470-694 MHz, které se v současné době pro DTT používá. 13 zemí vyjádřilo požadavek na více než 224 MHz (z našich sousedů Polsko) a 5 zemí označilo požadavek na méně než 224 MHz.
Průběžné výsledky ukazují významnou podporu správ ve zkoumaném regionu pro trvalý přístup DTT k aktuálnímu spektru UHF používaného pro pozemní vysílání. Shromážděné informace budou mít dopad na WRC-23, které je naplánováno na listopad 2023, a se bude diskutovat o případných změnách v přidělování spektra pro vysílání v UHF pásmu.

V některém z příštích článků přineseme informace z konference o nastupujícím rozšiřování OTT platforem, klíčových technologiích pro mediální průmysl ve světě širokopásmových sítí, pokračující standardizaci 5G a výsledcích vysílacích testů ve Vídni nebo právě zahájeného projektu 5GMedis2GO ve Stuttgartu.

.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Příprava na světovou radiokomunikační konferenci WRC-23: Většina zemí podporuje přístup digitální televize k UHF spektru”

  1. mirasat napsal:

    Nejprve je třeba pro mobilní sítě využít CELÉ pásmo 694-862. Zatím plné využití není v plánu. Až přestane kapacita stačit, pak má smysl řešit, co dál. Do té doby dělejte něco užitečnějšího, milí kravaťáci.

Napsat komentář