V Praze bude vysílat nové digitální rádio Hlas Prahy. Chystá ho TV Praha

0 komentářů 20.11.2020 / Jan Potůček

Provozovatel již požádal o licenci pro pozemní digitální rozhlasové vysílání. V metropoli si může vybírat mezi třemi operátory sítí DAB+.

Programovou nabídku čistě digitálních rozhlasových stanic v české metropoli by mělo od příštího roku rozšířit nové zpravodajsko-publicistické rádio Hlas Prahy. Připravuje ho provozovatel rovněž metropolitní televizní stanice Praha TV, společnost PRAHA TV, s.r.o. Ta již podala žádost o licenci pro pozemní digitální rozhlasové vysílání, ovšem s formálními chybami, kvůli nimž ji Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zatím nemohla schválit. Radní tento týden prominuli společnosti Praha TV nedodržení lhůty pro odstranění nedostatků v žádosti. Dá se tedy předpokládat, že k opakovanému podání dojde ještě do konce roku a RRTV by o licenci mohla rozhodnout na svém prvním zasedání po Novém roce.

„Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. Zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a podle ustanovení § 41 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004“ Sb.), vydala toto usnesení: Rada promíjí žadateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00 Praha, zmeškání úkonu, k jehož učinění byl povinen na základě výzvy (č.j. RRTV/13334/2020-str) k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Hlas Prahy,“ uvádí k situaci RRTV v tiskové zprávě ze zasedání, jež proběhlo tento týden.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář