Nejisté je i pokračování televize Naživo, která má zajištěno financování pouze do konce letošního roku. Její provozovatelé ale usilují o granty na další období, po které budou uzavřena divadla a kabarety.

Až šest nových televizních programů by mohlo zaplnit prostor, který od Nového roku v celoplošném multiplexu 23 uvolní dokumentární kanál NASA UHD. České Radiokomunikace (CRA) jej vyřadí z nabídky na Silvestra minutu před půlnocí, takřka po půl roce vysílání. „Půlroční vysílání nám pomohlo ověřit, že jsme připraveni na UHD/4K vysílání a 4K televizory jsou schopny toto vysílání zpracovat,“ vysvětlil ředitel sekce regulace CRA Marcel Procházka. Tímto krokem si CRA uvolní takřka třetinu kapacity sítě. Multiplex 23 má celkovou kapacitu 33,3 Mbit/s, z toho na program NASA UHD připadalo 12,1 Mbit/s. Prostor, který se odchodem této stanice uvolní, by stačil pro tři televizní programy v HD kvalitě nebo šest stanic ve standardním rozlišení.

NASA UHD odejde z DVB-T2, v multiplexu 23 skončí na Silvestra

Volná by mohla být až polovina multiplexu 23

Před odchodem NASA UHD disponoval multiplex 23 volnou kapacitou 2,5 Mbit/s, která by stačila pro jeden program ve standardním rozlišení. Po Novém roce by tak do sítě mohlo teoreticky přibýt až sedm nových televizních programů a nelze vyloučit volnou kapacitu ani pro osmý – nejisté je i pokračování vysílání televize Naživo, jež zprostředkovává přenosy a záznamy divadelních a kabaretních představení a také koncertů. Stanice má vysílat pouze dočasně po dobu stavu nouze, kdy jsou veškerá kulturní zařízení uzavřena. Provoz televize Naživo dotuje ministerstvo kultury z programu na podporu živé kultury během vládních opatření proti šíření koronaviru. Stav nouze je nyní prodloužen do 22. ledna, ale nelze vyloučit, že bude trvat déle.

Financování provozu televize Naživo je zajištěné do konce letošního roku, provozovatelé stanice ale požádali o další dotace na rok 2021. Ministerstvo kultury o nich však bude rozhodovat až v únoru. Nelze tedy vyloučit, že televize Naživo z éteru zmizí již během ledna – února. Pokud by se tak stalo, multiplex 23 by byl využit jen z poloviny své kapacity – volných by bylo cca. 16 Mbit/s. Otázkou zůstává, které programy by tuto kapacitu zaplnily. V současné době je méně pravděpodobný příchod zcela nových hráčů na trh, pravděpodobnější je spíše přetahovaná s konkurenčním operátorem Digital Broadcasting o jeho významné klienty. Ostatně, jednoho již CRA ke konci roku získaly – hudební kanál Retro Music TV se přesouvá z multiplexu 24 provozovaného Digital Broadcasting do multiplexu 22, který provozují CRA. Další možností jsou nové kanály hlavních televizních skupin.

Televize Naživo má prostředky na vysílání do konce roku. Její provozovatelé ale žádají o dotace i na rok 2021

 

Vysoké pokrytí je důležitým předpokladem pro vysokou sledovanost a výnosy s reklamy

Pokrytí multiplexu 24 Digital Broadcasting je v porovnání s DVB-T2 sítěmi CRA a CDG znatelně nižší. Důvodem jsou dlouhodobě budované unikátní vysílací lokality CRA, které umožňují optimální pokrytí naprosté většiny domácností. Proto se nyní Digital Broadcasting snaží síť zahustit několika novými vysílači a dokrývači, které však přinášejí zlepšení pokrytí pouze v řádu desetin procent. Sledovanost programů vysílajících v multiplexu 24 je nižší v porovnání se sítěmi ČT, CRA a CDG i z důvodu vysílání z jiných lokalit a tím související nižší proladěnosti televizních přijímačů, protože ne všichni diváci mohou na svoji anténu přijímat vedle multiplexů 21, 22 a 23 i multiplex 24.

Pokrytí a proladěnost jsou důležitými předpoklady pro zajištění sledovanosti komerčních televizních stanic, což je důvodem pro téměř zaplněnou kapacitu multiplexu 22. Bude zajímavé sledovat, jaké stanice zaplní multiplex 23, který má stejně vysoké pokrytí jako multiplex 22. Pro úplnost je potřeba dodat, že nejvyššího pokrytí terestrickým signálem dosahuje multiplex 21 České televize, který vedle 26 základních vysílačů využívá i vysoký počet dokrývačů.