Měřící přístroj řady IT-08 je schopen měřit v pozemních, kabelových a satelitních systémech, v analogových a digitálních TV režimech. Jedná se o ruční multifunkční měřicí přístroj skládající se ze dvou komponentů.

Větší komponent je základní jednotka MB-08, která obsahuje mimo jiné barevný LCD displej (57x43mm), ovládací tlačítka, USB rozhraní a napájecí obvody (NiMH články, inteligentní dobíjecí obvod). Druhý menší komponent MC-08x je výměnný. Jedná se funkčně o specifické moduly, které určují přímé použití měřicí přístroje. V nabídce společnosti Planar je k dispozici aktuálně osm výměnných modulů.

Přehled dodávaných výměnných modulů

Modul MC-081

Měření analogového TV signálu. Spektrální analyzátor. Kmitočtový rozsah 5 až 900 MHz. Úroveň signálu, odstup C/N, odstup V/A.

Modul MC-082

Měření hodnot BER a MER pro digitální satelitní signál ve standardu DVB-S s modulací QPSK). Kmitočtový rozsah 950 až 2150 MHz. Spektrální analyzátor. Napájení LNB SAT. Generátor DiSEqC

Modul MC-083

Měření hodnot BER a MER pro digitální satelitní signál ve standardu DVB-S s modulací QPSK a DVB-S2 s modulacemi QPSK a 8PSK. Kmitočtový rozsah 950 až 2150 MHz. Spektrální analyzátor. Napájení LNB SAT. Generátor DiSEqC

Modul MC-084

Reflektometr pro identifikaci a přesné lokalizaci chyb v kabelech do délky 1,6km. Rozlišení 10cm.

Modul MC-086

Optický měřič výkonu. Měřící rozsah –50dBm až +23dBm na vlnových délkách 1310 a 1550 nm.

Modul MC-087

Podpora měření analogové kabelové televize a kabelového standardu DVB-C a ITU-T vr. A/C. Kmitočtový rozsah 5 až 900 MHz. Spektrální analyzátor. Měření pro analogové kanály: úroveň nosné, odstupy C/N a V/A a pro digitální kanály: výkon na kanálu, MER, BER a konstelační diagram.

Modul MC-088

Měření standardů DVB-T a DVB-H a analogové TV. Kmitočtový rozsah 5 až 900 MHz. Spektrální analyzátor. Měření pro analogové kanály: úroveň nosné, odstupy C/N a V/A a pro digitální kanály: výkon na kanálu, MER, BER a konstelační diagram.

Modul MC-089

Měření standardů DVB-T a DVB-T2 a analogové TV. Kmitočtový rozsah 45 až 900 MHz. Spektrální analyzátor. Měření pro analogové kanály: úroveň nosné, odstupy C/N a V/A a pro digitální kanály: výkon na kanálu, MER, BER, konstelační a echo diagramy.

Zobrazení základních i detailních modulačních parametrů měřeného DVB-T2 signálu.

Napájení anténního zesilovače.

Planar IT-08 Základní vlastnosti

 • MB-08 rozměry (hlavní jednotka) – 90 x 200 x 55mm
 • MC-08x rozměry(modul) – 60 x 70 x 27 mm
 • IT-08 váha – 0,6 kg (s modulem a AKU)
 • Displej – barevný LCD 320×240 pixelů,(57x43mm) s podsvícením
 • Napájení interní – Dobíjecí NiMH, 6ks AA, 2500 mAh
  Napájení externí – 230V/ 12V/0.8A DC adapter
  PC konektivita – USB port B
  Provozní teplota – −10 až +40 °C

Pro praktický test jsem vybral model IT-089, což je základní jednotka MB-08 vybavená výměnným modulem MC-089 pro měření pozemních standardů DVB-T, DVB-T2 a analogové TV.

V základní výbavě tohoto přístroje je kromě obou komponentů ještě přepravní brašna s popruhem přes rameno, napájecí adapter do sítě 230V, napájecí šnůra do automobilové zásuvky 12V, USB kabel a masivní gumové pouzdro na základní jednotku.

Popis konfigurace přístroje IT-089 s modulem pro DVB-T2 (MC-089)

Základní jednotka je vyrobena z odolného plastu, na horní straně se nachází barevný LCD displej, který je velice pěkně čitelný i na ostrém slunci, pod displejem jsou čtyři funkční klávesy, jejichž funkce je zobrazena na dolním kraji displeje.

Užší části horní strany přístroje dominuje číselná klávesnice, navigační klávesnice, tlačítko AUX pro vstup do submenu jednotlivých měřících prostředí a power tlačítko.

Přední boční strana přístroje je určena pro zasouvání výměnných modulů, na pravé boční straně je napájecí resp. dobíjecí konektor a USB konektory typu B pro připojení k PC.

Na spodní straně přístroje je šachta pro šest kusů AA tužkových baterií NiMH. Pro manipulaci s bateriemi je nutné měřící přístroj vyndat z poměrně masivního a tuhého pouzdra.

Výměnný modul MC-089 má na sobě pouze bajonetový konektor, do kterého je našroubována F spojka s vnějším závitem a na druhé straně je dvouřadý konektor, pro spojení se základní jednotkou MB-08. Výměnný modul je v jednotce fixován pružnou plastovou západkou, kterou lze jednoduše odjistit prstem.

Nastavení přístroje IT-089 (s modulem MC-089 pro DVB-T/T2)

Základní nastavení přístroje nabízí dvě barevná témata displeje, zvukový doprovod tlačítek a jeho hlasitost, nastavení datumu a času, včetně časového pásma, automatické vypnutí přístroje při nečinnosti, automatické zeslabení intenzity podsvícení displeje a režim rychlého startu přístroje.

Další nastavení přístroje a zvolení jednotek měření umožnuje zvolit jazyk menu(ENG/RUS), výběr z nejpoužívanějších mezinárodních kanálových rastrů, měřící jednotky dBuV, dBm, dBmV, v echoanalýze zvolit buď čas v mikrosekundách, nebo vzdálenost v km, či v mílích, časový režim 12/24hod, formát datumu a měření vnitřní teploty přístroje ve stupních Celsia, či Fahrenheita.

Měřící přístroj akceptuje uživatelské kmitočtové plány, lze je vytvářet přímo v přístroji, nebo pohodlněji v PC aplikaci ViewIt08C.

Podle kmitočtový plánů tak lze pohodlně a rychle pracovat v režimech měření úrovně signálu, MER/BER a zobrazení konstelačního diagramu. V režimu echoanalýzy lze měnit kanál pouze přímou číselnou volbou a v režimu spektrální analýzy se lze pohybovat pouze postupnou změnou kmitočtu v 0,125MHz krocích, nebo po kanálech ve zvoleném mezinárodním kanálovém rastru.

Napájení zesilovače, či předzesilovače přímo z měřícího vstupu lze zapnout i vypnout. Hodnota napětí je pouze 12V. Maximální odběr proudu má přístroj garantován hodnotu 100mA. Průběžné měření odebíraného proudu k dispozici není.
Velice šikovný je v nastavovacím menu přítomný Self-Test.

Zde si během krátké chvíle zjistíte okamžité napětí akumulátoru a jeho celkovou zbývající kapacitu v procentech, napětí interní backup baterie, volnou kapacitu vnitřní paměti, hodnotu vnitřní teploty a další důležité stavy vnitřních obvodů.

Praktické zkušenosti a ukázky měření

Přístroj jsem získal na několika týdenní testování, takže jsem ho podrobil důkladnému testu.
Měření DVB-T2 signálu jsem porovnával s přístroji KWS Varos 106 a Televes H30 Evolution na UHF anténě směřující na středočeský vysílač Votice.

Pro začátek celé montážní práce je šikovné prostředí Scan, zde technik získá rychlý přehled o spektru podle zvoleného kanálového plánu v podobě bargrafů na konkrétních kanálech.

Z tohoto prostředí se lze pomocí funkčních kláves dostat zmáčknutím jednoho tlačítka rovnou do spektrální analýzy, měření parametrů, či měření úrovně signálu. Každé toto měřící prostředí má své individuální nastavovací menu.

Spektrální analyzátor

Spektrální analyzátor pracuje na principu rozmítaného generátoru(wobbler), tedy nikoliv na principu přímého digitálního zpracování signálu (SDR). V analyzátoru má technik k dispozici celkem tři rozsahy rozmítání (SPAN) – 18, 56 a 72MHz. Rychlost rozmítání je slušná a řekl bych, že v této cenové kategorii naprosto vyhovující. V porovnání s rychlostí spektra přístroje Televes H30 Evolution testovaný Planar sice zaostával, ale je zde třeba dodat, že H30 pracuje v režimu SDR. Rozlišení spektra IT-089 je na velice slušné úrovni(dva volitelné stavy). Velmi šikovná je možnost si zvolit ruční, nebo automatický režim vstupního atenuátoru a volby referenční úrovně. Tato velice šikovná možnost chybí u spousty přístrojů i mnohem vyšší cenové kategorie.

Volba rozlišení na vodorovný dílek 2, 5 a 10dB je rovněž výborná. Ve spektru se lze pohybovat bud změnou kmitočtu, nebo kanálu a to buď přímou číselnou volbou (napsáním hodnoty), nebo postupně šipkami na navigační klávesnici. V případě potřeby lze zapnout funkci pamatování si (Hold) minimální, nebo maximální úrovně spektra přímo v grafu. Tato maska je v grafu barevně odlišena od aktuálního průběhu. V rámci měřeného kanálu je tato úroveň i separátně změřena ve zvolených jednotkách hned vedle aktuální úrovně. Z mého pohledu je spektrální analýza Planaru naprosto skvělá.

Z analýzy spektra se lze zmáčknutím jediného tlačítka dostat rovnou do prostředí měření úrovně na kanále (Level), nebo do režimu Scan. Bohužel, přímá cesta do měření MER/BER, Echo a konstelace aktuálně chybí.

Měření úrovně (Level)

V prostředí měření úrovně na kmitočtovém kanále (DVB-T a DVB-T2) vidíme na displeji v dostatečně velkém fondu naměřenou hodnotu signálu ve zvolených jednotkách, střední kmitočet kanálu, na levé straně se nachází přehledný bargraf s úrovní signálu, kde lze opět zapnout grafický obrys maximální úrovně během probíhajícího měření. I u tohoto bargrafu lze zvolit automatické, či manuální nastavení referenční úrovně a rozlišení na dílek v hodnotách 2, 5 a 10dB. V prostředí měření úrovně lze zapnout 12V napájení předzesilovače přes měřící vstup a průměrování naměřené úrovně ve dvou rozsazích. Přesnost měření byla porovnávána s profesionálním měřícím přístrojem KWS Varos 106 a naměřené údaje měli odchylky maximálně 0,5dB v celém rozsahu UHF pásma.

Digitální měření – MER/BER, Konstelace, Echoanalýza

Hlavní sekce měření digitálních parametrů je v přístroji označené jako MER/BER. V podmenu se dále přepíná tato sekce na tři prostředí – MER/BER, Konstelace a Echo. V prostředí MER/BER lze odečítat modulační chybovost měřeného signálu v číselné podobě s dostatečně velkým fondem a také v podobě barevného bargrafu s dostatečnou dynamikou a rozlišením 5dB na dílek. Na vedlejším pravém bargrafu lze zvolit zobrazení chybovosti BER před, nebo za LDPC korektorem(DVB-T2), nebo Viterbi v případě DVB-T signálu.

V číselných podobách s menším fondem lze odečítat obě chybovosti BER, před i za korektorem, dále střední kmitočet kanálu, kmitočtový ofset AFC, čítač neopravených paketů, celkový čas demodulace, po který čítač nepravených paketů vede statistiku. V horní části displeje lze zjistit verzi DVB standardu, číslo vrstvy, modulační mód FFT, ochranný interval a číslo kmitočtového kanálu.

Úplně nahoře této obrazovky je zobrazen název používaného kmitočtového plánu, aktuální čas, kapacita akumulátoru, případně režim jeho dobíjení a přítomnost DC napětí na měřícím vstupu. V tomto prostředí chybí údaj o aktuální úrovni měřeného signálu a údaj Margin, tedy dopočítávaná rezerva měřeného signálu v ohledu na parametry modulátoru, včetně použité digitální modulace, což mi osobně trochu vadí.

Prostředí Konstelace zobrazuje místo obou bargrafů konstelační diagram použité digitální modulace. Zmáčknutím tlačítka AUX je možné zobrazit čtvrtinu diagramu (pravý horní kvadrant), podrobné parametry modulátoru, důležité identifikátory sítí, přepínat mezi fyzickými vrstvami (PLP), či provést reset konstelačního diagramu. Čitelnost v diagramu modulace 256QAM na malém displeji je pochopitelně omezená, ale při použití funkce Zoom je čitelnost ve čtvrtině kvadrantu už celkem slušná.

Poslední prostření označené jako Echo poskytuje pohled na kmitočtový kanál v čase a úrovni.
Jedná se o klasickou impulsní odezvu, neboli echoanalýzu. Důležitý nástroj při instalaci antén, především pak v jednofrekvenčních sítích – SFN. Dynamický rozsah měření je úctyhodných 50dB, časový rozsah se mi nepodařilo přesně zjistit, ale je více než dostatečný (cca 200km). Rychlost obnovení grafu není z nejrychlejších, ale v přesnosti se může minimálně rovnat několikanásobně dražším přístrojům. Nastavení časové osy je pouze v automatickém režimu, takže se nemusíme starat o to, jestli pracujeme v situaci post-echo, pre-echo, či jiných. Přístroj zobrazí průběh tak, abychom viděli vše podstatné. Neumožnuje ale dodatečně aktivovat funkci Zoom na časové ose, což může být někdy omezující.
Echoanalýza v přístroji IT-089 funguje velice dobře, navíc, pokud si uvědomíme, že se jedná o zařízení v ceně do 25 000kč, hodně těžko budeme hledat na trhu konkurenci.

PC aplikace ViewIt08C

Měřící přístroj lze ovládat přes PC pomocí firemního programu ViewIt08C , který lze zdarma stáhnout z oficiálního webu výrobce. Co tímto spojením technik získá? Především komfort velkého a čitelného displeje, vysoce přesnou echoanalýzu signálu, přehledné zobrazení konstelačního diagramu a komfortní spektrální analyzátor. Spojením přístroje IT-089 s počítačem na operačním systému Windows (min vr.7) a SW ViewIt08C získá technik vynikající nástroj v této cenové relaci nevídaný.

Závěrem

Co napsat závěrem? Žijeme ve složitém období a jak se říká, každá koruna dobrá…
Instalace DVB-T2 anténních systémů vyžaduje kromě zkušeností i potřebnou měřící techniku, která není zadarmo… Planar IT-089 nabízí za cenu více než příznivou opravdu velice slušného pomocníka na práci. Pro plno uživatelů je důležité (osobně to nechápu), aby měl přístroj ve výbavě HEVC dekodér, aby mohli koukat na obrázek, toto jim Planar IT-089 sice neposkytne, ale pro kvalitní provedení instalace poskytuje vše podstatné, včetně solidního displeje, což byla u předchozího modelu IT-15T2 určitě největší slabina. Modulární strategie IT-08 ruského výrobce Planar umožnuje vybavit si poměrně nadupanou měřící soupravu do terénu i laboratoře a to za velice zajímavých finančních podmínek.

Výrobky značky Planar dodává na český trh firma MTL Cable.