UVNITŘ GRAFY – Rekord je důsledkem koronavirové krize, kvůli níž lidé trávili více času doma. Trend pokračuje i v letošním roce a potrvá, dokud nedojde k uvolnění vládních opatření proti šíření Covid-19.

Koronavirová opatření usadila Čechy do pohovek před televizory. Loni před televizí strávili vůbec nejvíc času denně od začátku peoplemetrového měření sledovanosti, které u nás funguje od roku 1997. Dospělí diváci nad 15 let věnovali televizi v průměru 3 hodiny a 59 minut denně, navíc od ledna do prosince 2020 narostl průměrný denní čas strávený u obrazovky o 43 minut na prosincové 4 hodiny a 47 minut. Vyplývá to ze statistik Asociace televizních organizací (ATO). Dvojnásobně se během loňského roku zvýšila tzv. odložená sledovanost, což je sledování pořadů z televizních archivů nebo pozdržených funkcí TimeShift – ze 17 minut a 45 sekund v lednu na 34 minut a 25 sekund v prosinci.

„Konec roku je již tradičně spojený s pestřejší nabídkou televizních pořadů i vánočních premiér. Dalo by se říct, že v mnohých rodinách patří společné sledování pohádek i filmů mezi vánoční rituály. Loňský prosinec nás přesto překvapil vysokou hodnotou ukazatele ATS (Average Time Spent) ve výši 4 hodin a 47 minut u osob starších 15 let. Průměrná odsledovaná doba se meziročně zvýšila téměř o půl hodiny,“ říká Hana Havlíčková, analytička ATO. Diváci sledovali pořady v průběhu celého dne, nicméně zajímavé hodnoty byly naměřeny i během hlavního vysílacího času od 19:00 do 23:00 hod., kdy se diváci průměrně denně dívali 1 hodinu 51 minut, od ledna do prosince 2020 tak tato hodnota narostla o 14 minut.

Nárůst tzv. odložené sledovanosti ukazuje, že se diváci začínají sžívat s novými funkcemi chytrých televizorů. „Při meziročním porovnání ledna 2020 (17 minut 45 sekund) s lednem v roce 2021 (34 minut 25 sekund) vidíme bezmála dvojnásobný nárůst odložené sledovanosti během dne, poměrově stejný nárůst je patrný i v měsíci prosinci. Růst odložené sledovanosti se stává trendem poslední doby. Nárůst hodnot je zcela jistě ovlivněn i větším množstvím času stráveným doma vlivem pandemie, nicméně věříme, že divák si vytvoří návyk, který nahraje televizi v jejím budoucím soupeření s internetem,“ věří Vlasta Roškotová, jednatelka ATO. Realizátorem průzkumu sledovanosti je agentura Nielsen – Admosphere.

Štítky