UVNITŘ MAPA – Česká republika je jednou ze 14 evropských zemí, kde pozemní digitální televizní vysílání využívá jak původní standard DVB-T, tak nový DVB-T2. A jednou z šesti, které u DVB-T2 zvolily nejmodernější kodek HEVC.

Téměř čtyři měsíce nás dělí od chvíle, kdy byla v Česku dokončena druhá televizní digitalizace, během níž celoplošné sítě pro pozemní digitální televizní vysílání přešly ze standardu DVB-T na nový standard DVB-T2. Zároveň došlo k uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů a jejich nových sítí 5G. Jak jsou na tom ostatní evropské země? V porovnání s většinou Evropy se stále můžeme považovat za premianty. Podle analýzy Kennetha Wenzela z dánské společnosti U-Media ApS, která se zabývá poradenstvím v oblasti pozemního digitálního televizního a rozhlasového vysílání, do současné doby spustilo DVB-T2 vysílání 24 evropských států a samostatných oblastí (mezi ty se počítají Faerské ostrovy, Gibraltar, Kaliningradská oblast, Severní Kypr a Podněstří).

Aktuální stav terestrického televizního vysílání v Evropě: tmavě modrá – země, kde se vysílá výhradně v DVB-T2, modrá – země, kde fungují sítě DVB-T i DVB-T2, světle modrá – země, kde se dosud vysílá pouze v DVB-T, červená – země, kde není terestrické TV vysílání (Zdroj: Kenneth Wenzel, U-Media ApS)

Švýcarsko chtělo zcela opustit terestriku, ale vrátilo se k ní

DVB-T2 zavedly kromě České republiky tyto státy: Bělorusko, Chorvatsko, Dánsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko, Podněstří, Ukrajina, Albánie, Rakousko, Belgie, Estonsko, Finsko, Německo, Gibraltar, Kaliningradská oblast, Island, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Pouze deset z nich však zároveň zcela opustilo DVB-T a pozemní digitální televizi šíří pouze ve standardu DVB-T2. Jde o Bělorusko, Chorvatsko, Dánsko, Moldavsko, Černou Horu, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko, Podněstří a Ukrajinu. Nejmodernější kodek HEVC využívá u sítí DVB-T2 pouze šest evropských států: Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Německo, Nizozemsko a Švýcarsko.

Mimochodem, Švýcarsko původně deklarovalo, že ukončením DVB-T vysílání zcela zruší terestrickou televizi a na krátko tomu tak i bylo. 3. června 2019 vypnulo všechny národní sítě DVB-T, avšak již 6. listopadu 2019 obnovilo DVB-T vysílání v německy hovořících kantonech a 12. června 2020 zahájilo DVB-T2/HEVC vysílání ve francouzsky hovořících kantonech. Ze zemí, které již přešly nebo teprve přejdou na DVB-T2, plánuje dalších šest v následujících třech letech přejít na kodek HEVC. Jde o Francii, Maďarsko, Itálii, Moldavsko, Polsko a Slovensko. Polovina evropských zemí nebo samostatných oblastí, celkem 24, pokračuje v pozemním digitálním televizním vysílání výhradně ve standardu DVB-T. Jde o Andorru, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Kypr, Faerské ostrovy, Francii, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálii, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Severní Makedonii, Maltu, Monako, Severní Kypr, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Slovinsko, Španělsko a Vatikán. Řada těchto států však plánuje přejít na DVB-T2, což je případ i sousedního Polska.

Nejzásadnější milníky terestrické televize v roce 2020: dokončení přechodu na DVB-T2 a regionální sítě

Bez pozemní televize je pouze Lichtenštejnsko

Jediná evropská země nevysílá ani v DVB-T, ani v DVB-T2. Jde o Lichtenštejnsko, které sice neprovozuje žádný vysílač pozemní digitální televize, ale na jeho území jsou dobře zachytitelné terestricky vysílající televizní stanice ze sousedního Německa. Zajímavé je, že tři evropské země dosud neukončily ani analogové pozemní televizní vysílání. Naladit jej stále mohou diváci v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a na Ukrajině. Poslední dva jmenované státy přitom již stačily spustit a ukončit digitální vysílání ve standardu DVB-T a nahradit ho novými sítěmi DVB-T2 (a již plánují přechod na kodek HEVC). Některé evropské země, které přepnuly celoplošné vysílací sítě ze standardu DVB-T na nový DVB-T2, nadále zachovávají část regionálních multiplexů ve starším standardu DVB-T. To je ostatně i příklad České republiky, kde na DVB-T2 přešla pouze jediná regionální síť v Praze.

Podobně to mají s regionálním televizním vysíláním i v Rakousku a Německu. Náš jižní soused má 9 ze 13 regionálních multiplexů ve standardu DVB-T, pouze čtyři v novém standardu DVB-T2. Rovněž Německo ponechalo dvě třetiny metropolitních multiplexů ve standardu DVB-T. Jde například o sítě v Berlíně, Hamburku či Halle. Tyto sítě obsahují výhradně soukromé televizní stanice. V celoplošných multiplexech, které však v Německu pokrývají především města a větší aglomerace s velkou hustotou obyvatel, lze naladit veřejnoprávní a komerční televize ve standardu DVB-T2 a kodeku HEVC. Veřejnoprávní programy jsou v režimu FTA zdarma, komerční stanice jsou zakódované a za jejich příjem se platí.

Co nás čeká v televizní a rozhlasové digitalizaci v roce 2021?

Štítky