Program se týká výhradně zařízení sociální péče a příspěvek lze využít pouze na pokrytí části nákladů na nákup set-top boxů, televizorů a úpravy společných televizních antén, k nimž došlo do konce roku 2020.

Provozovatelé zařízení sociální péče v Moravskoslezském kraji, kteří nestihli v loňském roce zažádat kraj o podporu pro nákup přijímačů DVB-T2 nebo úpravy společných televizních antén pro příjem pozemní digitální televize ve standardu DVB-T2, mají druhou šanci. Kraj vyhlásil druhou výzvu Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Dotace však lze získat pouze zpětně na zařízení nebo služby nakoupené do konce loňského roku. Přechod na DVB-T2 byl v České republice dokončen loni v říjnu, takže zařízení sociální péče, která přijímají televizní signál terestricky, musela výměnu přijímačů vyřešit již loni na podzim. Nyní si mohou nechat část nákladů proplatit krajem, ale žádosti mohou podávat pouze od 1. do 3. března.

O podporu mohou podle kraje žádat poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby: obce, příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo krajem působící v sociální oblasti, spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti, obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Kraje mohou rozdělit dalších 20 milionů korun na nákup přijímačů DVB-T2 pro zařízení sociální péče

Zájem domovů zaostával za očekáváním

„Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2,“ uvedl kraj. Maximální možná výše poskytnuté podpory závisí na kapacitě lůžek daného zařízení sociální péče a pohybuje se od 50 do 500 tisíc korun. Pro zařízení do 50 lůžek jde o 50 tisíc korun, do 100 lůžek o 100 tisíc korun, do 150 lůžek o 150 tisíc korun, do 200 lůžek o 200 tisíc korun, do 300 lůžek o 300 tisíc korun, do 400 lůžek o 400 tisíc korun a nad 400 lůžek o 500 tisíc korun.

V rámci programu mohou provozovatelé sociálních zařízení podat pouze jednu žádost. Pokud tedy žádali již v minulém roce během první výzvy, nyní již o podporu žádat nemohou. Program vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu, které do druhé výzvy uvolnilo částku 20 milionů korun. Žádosti však zájemci musí zasílat na kraje, které požadované částky vyplatí a poté jim je zpětně proplatí ministerstvo. Během loňského roku tento program využilo jen minimum provozovatelů zařízení sociální péče, zřejmě z důvodu epidemické situace, kdy se domovy seniorů a další podobná zařízení potýkala s jinými problémy, než bylo vypracování žádosti o podporu na nákup přijímačů DVB-T2. Současnou druhou výzvu programu chce ministerstvo uzavřít do konce letošního roku.