Profesní sdružení provozovatelů komerčních rádií ze tří německy hovořících zemí požadují zrovnoprávnění vysílání přes 5G s nynějšími systémy FM a DAB+ bez toho, aby posluchači museli platit za přístup ke službě.

Dlouhodobé zajištění volného vysílání rozhlasových stanic přes nové mobilní sítě 5G chtějí zajistit profesní organizace VAUNET, APR, VÖP a VSP sdružující provozovatele komerčních rádií v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tento způsob příjmu rádií by podle nich měl být dostupný stejně jako analogové vysílání v FM pásmu nebo digitální vysílání ve standardu DAB+. Asociace upozornily, že zájem o příjem rádií přes IP bude v celé Evropě stoupat a je třeba zajistit, aby rozhlasový trh zůstal rozmanitý a kvalitní. Rádia by tak chtěla v budoucnu vysílat jak přes FM a DAB+, tak i multicastově prostřednictvím 5G Broadcast. Odráží to podle nich strategii multiplatformního vysílání, kdy řada provozovatelů šíří signál i prostřednictvím DVB-T/-T2, kabelové televize, IPTV a satelitu.

Důležité je zachovat bezplatný příjem beze smluv

„Vysílací služby musí být dostupné prostřednictvím všech přijímacích infrastruktur, které jsou relevantní pro uživatele,“ zdůraznily rozhlasové asociace. Každý provozovatel by měl mít možnost zvolit si distribuci signálu, která vyhovuje jeho nabídce a cílové skupině. Pro mobilní zařízení, jako jsou smartphony, autorádia nebo chytré reproduktory, by měly být definované standardy pro příjem vysílacích služeb včetně 5G Broadcast, a to bezplatně – tedy bez toho, aniž by operátor dané sítě uživateli účtoval za spotřebovaná data při poslechu rádia. Prostřednictvím 5G by měla být rádia dostupná na všech koncových zařízeních podporujících 5G kdykoli a kdekoli. Podle rozhlasových asociací je to důležité i pro případ mimořádných situací a živelných katastrof.

Vedle možnosti přijímat rozhlasové vysílání přes 5G sít zdarma provozovatelé rádií rovněž požadují, aby pro tento příjem nebyla nutná SIM karta a přijímače uživatelů by neměly umožňovat přístup třetích stran. Dalším důležitým požadavkem je i zavedení povinnosti must-carry pro zprostředkování vysílání rozhlasových stanic ve všech dostupných sítích, včetně kabelových. Každé koncové zařízení, které umožňuje příjem služeb z mobilních sítí 5G, by pak mělo uživateli zprostředkovat i příjem volně šířeného rozhlasového vysílání a tato funkce by nesměla být deaktivována. Výsledkem by měla být situace, kdy by v dlouhodobém horizontu byly všechny terestrické distribuční platformy byly nadále otevřené rozhlasovému vysílání a posluchači se mohli dostat k obsahu přímo a bez dekodérů, bez nákladů na příjem a nutnosti uzavírat smlouvu s operátorem mobilní sítě.

Sítě 5G Broadcast pro živé sportovní přenosy jsou již realitou

5G Broadcast láká i televize, nahradí časem DVB-T2?

Rozhlasové asociace svým požadavkem reagují na zvyšující se podíl poslechu rádií přes internet, prostřednictvím smartphonů a tabletů. Jeho další rozvoj ale brzdí finanční náklady spojené se spotřebou mobilních dat uživatele, pokud se pohybuje v místech bez pokrytí sítěmi Wi-Fi. Právě proto provozovatelé rádií tlačí na to, aby v rámci 5G sítí existoval prostor pro 5G Broadcast jako otevřenou platformu pro distribuci rozhlasového vysílání, k níž se bude přistupovat jinak než k současným mobilním datovým službám. 5G Broadcast považují někteří odborníci i za budoucnost pozemního televizního vysílání. Některé země, jako například Rakousko, již tento způsob vysílání testují. Velkou naději do platformy 5G Broadcast vkládá i Itálie, kde je veřejnoprávní televize RAI dohodla s největší komerční televizní skupinou Mediaset na testech tohoto vysílání.

RAI plánuje s partnery zahájit výstavbu optické sítě, jež bude tvořit páteř pro mobilní platformu 5G Broadcast. Jejím prostřednictvím chtějí oba největší italské mediální podniky začít vysílat v roce 2024 a doplnit tak distribuční mix tvořený zejména DVB-T/-T2 a satelitem. Role 5G sítí v broadcastingu by poté měla postupně sílit. Záležet bude zejména na rozhodnutí o dalším osudu terestrické televizní platformy po roce 2030, do něhož má televizní vysílání garantováno pásma 400 až 600 MHz. Již nyní se ale objevují snahy o další uvolňování pásma ve prospěch mobilních operátorů, takže nelze vyloučit, že by televizní vysílání mohlo přijít o pásmo 600 MHz. V takovém případě je RAI připravena nahradit DVB-T2 novým vysíláním přes 5G Broadcast a satelit.

Nahradí technologie 5G časem tradiční pozemní distribuci televizního vysílání?