Češi mohou celoplošně naladit 42 bezplatných televizních programů, v éře DVB-T jich bylo pouze 27. Více než 40 % televizních stanic vysílá ve vysokém rozlišení obrazu (HD).

Půl roku nás dělí od chvíle, kdy se odmlčel i poslední vysílač celoplošné sítě pro pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T. Diváci, kteří přijímají televizní signál z klasických vysílačů, jsou tak odkázáni na vysílání v novém standardu DVB-T2. Co se za tu dobu změnilo a jak se liší podmínky příjmu televizního vysílání oproti éře DVB-T? Předně se rozšířila, nebo spíše lépe zpřístupnila programová nabídka volně šířených televizních stanic. Před zavedením DVB-T2 vysílaly v Česku čtyři celoplošné sítě DVB-T s 27 televizními programy a pak ještě dvě regionální sítě DVB-T s pokrytím nad 50 procent obyvatel Česka, které nabízely dalších 15 televizních programů. Dohromady tedy mohla většina televizních diváků na anténu naladit nejméně 42 programů.

Stejný počet televizních stanic vysílá celoplošně i nyní přes DVB-T2. Rozdíl je v tom, že některé programy, které dříve mohli zachytit jen někteří diváci v dosahu Regionálních sítí 7 a 8, se přestěhovaly do celoplošných multiplexů a naladit je může takřka každý. Jinak se ale programová nabídka oproti dobám DVB-T příliš nezměnila. Až v éře DVB-T2 se v terestrickém vysílání objevil nový veřejnoprávní program ČT 3 pro seniory, ale jinak mnoho novinek vysílalo již v DVB-T, byť s omezeným pokrytím (například zpravodajský kanál CNN Prima News, motoristický Sport 5, teleshopingové stanice ABC TV, Galerie a Klenot TV nebo časově posunutý program Prima+1). Částečně to platí i o některých HD programech, které bylo možné přijímat i v regionálních DVB-T sítích.

HD programů je více, tvoří téměř polovinu nabídky

Volně vysílané programy v HD rozlišení tvoří více než 40% celkové nabídky v celoplošných sítích, přičemž veřejnoprávní Česká televize vysílá všechny své programy v HD.. Ta již v dobách DVB-T nabízela pozemní cestou HD verze programů ČT 1, ČT 2 a ČT Sport. Nyní jsou ve vysokém rozlišení obrazu všechny programy ČT, tedy sedm stanic plus dvě regionální mutace ČT 1, které nabízí Události v regionech ze severní a jižní Moravy. Z celoplošně vysílajících komerčních televizí je možné v HD kvalitě terestricky přes DVB-T2 naladit 10 programů: Prima, Prima COOL, Prima MAX, PRIMA ZOOM, Prima KRIMI, Prima LOVE, CNN Prima News, TV Barrandov, Seznam TV, a info kanál CRA Nalaďte se na CRA . Celkem tedy v DVB-T2 vysílá 16, respektive 18 (pokud počítáme i ony dvě regionální mutace ČT 1) programů v HD kvalitě oproti třem v DVB-T (nebo pěti, protože jistou dobu v DVB-T regionálně vysílaly i programy Nova HD a Prima HD).

Jestliže tedy přechodem na DVB-T2 zatím nijak závratně nevzrostl počet terestricky vysílajících televizních programů, určitě se zlepšil jejich dosah (pokrytí) a také kvalita. Stále je ale k dispozici dostatek kapacity i pro další případné zájemce. Plné jsou multiplexy 21 a 24 a téměř plná je síť 22. První z nich obsahuje devět programových pozic pro HD verze programů České televize a osm stanic Českého rozhlasu (multiplex 1 ve standardu DVB-T nabízel šest programových stanic ČT ve standardním rozlišení a osm stanic Českého rozhlasu). Multiplex 24 absorboval nejen programy původního multiplexu 4, ale také Regionální sítě 7, takže nyní obsahuje 16 celoplošně šířených televizních stanic, tři celoplošně šířená rádia a osm regionálních televizí, které využívají jen některé regionální vysílače. Oproti tomu multiplex 4 šířil v DVB-T celkem sedm celoplošných televizních programů a Regionální síť 7 vysílala také sedm televizí.

Zlepšovalo se pokrytí multiplexů 23 a 24

Co do obsazenosti je na tom slušně také multiplex 22, který momentálně šíří 12 televizních programů oproti pěti, které nabízel v DVB-T celoplošný multiplex 2. Síť 22 vysílá všechny programy skupiny Prima, které jsou kromě jednoho kanálu (Prima +1), šířeny v HD rozlišení a také programy Óčka a Retro TV. Navíc se stále čeká na plánované zařazení stanic Prima Krimi +1 a Prima Max +1. Součástí tohoto multiplexu je také info kanál Nalaďte se na CRA a jedna rozhlasová stanice. Nejvíce volného prostoru, zejména po vyřazení pilotního vysílání jediného terestricky šířeného Ultra HD programu NASA UHD, má multiplex 23. Nyní obsahuje sedm televizních programů (dva v HD kvalitě) a dvě rádia, zatímco v DVB-T nabízel jeho předchůdce multiplex 3 celkem devět televizních stanic ve standardním rozlišení obrazu. Pokud tedy v budoucnu bude některá ze čtyř celoplošných sítí DVB-T2 významněji rozšiřovat programovou nabídku, může to být především multiplex 23. Další možností jsou už jen regionální sítě DVB-T/-T2, jejichž dosah je ale po loňském vypnutí multiplexů 7 a 8 marginální.

Naopak celoplošné sítě přechodem na DVB-T2 významně posilovaly pokrytí. Nejvýznamněji multiplex 3, respektive dnešní multiplex 23, který oproti dobám DVB-T2 zdvojnásobil počet základních vysílačů ze 13 na 26 a okopíroval síť dokrývačů od sesterského multiplexu 2, dnešní sítě 22. Stal se tak plnohodnotnou alternativou multiplexu 22 a to umožnilo programové přesuny mezi sítěmi, kdy skupina Nova zamířila z multiplexu 2 nikoli do jeho pokračovatele multiplexu 22, ale do multiplexu 23. A naopak mladší tematické kanály Primy zamířily z multiplexu 3 do multiplexu 22, kam FTV Prima soustředila veškeré své terestricky šířené programy. Pro mnoho diváků to znamenalo zásadní rozšíření programové nabídky, protože zdaleka ne všude bylo možné před přechodem na DVB-T2 naladit multiplex 3 a jím šířené programy.

Citelný problém DVB-T2? Jednofrekvenční síť České televize

Pokrytí ale začal dohánět i multiplex 24 vysílající z jiných lokalit než multiplexy servisované Českými Radiokomunikacemi. Operátor multiplexu 24, společnost Digital Broadcasting, ale už ke konci vysílání DVB-T začal spouštět nové vysílače a dokrývače a pokračuje v této strategii i nyní. U velkých vysílačů se snaží kopírovat lokality, z nichž vysílají České Radiokomunikace a eliminovat tak divákům potíže s příjmem signálu z různých směrů (to se v minulosti například týkalo spuštění nového východočeského vysílače na Černé hoře u Trutnova). Dokrývači se pak operátor snaží postupně dostat signál i do odlehlejších příhraničních oblastí. Oproti sítím CRA má přeci jenom co dohánět a z této přetahované o co nejlepší pokrytí profituje zejména hlavní kanál Novy, který vysílá jak s CRA v multiplexu 23, tak v multiplexu 24 u Digital Broadcasting.

Přechod na DVB-T2 ale nepřinesl jenom samá pozitiva. Problémy nastaly řadě diváků s příjmem veřejnoprávního multiplexu 21, který z důvodu změny využívání pásma 700 MHz ve prospěch 5G využívá obrovskou jednofrekvenční síť takřka na celém území České republiky. Mnohé přijímače problematicky zpracovávají různě silné signály, tzv. echo a pre-echo, ze dvou a často i více vysílačů na stejném kanálu 26. Někde je řešením lepší nasměrování antény, jindy je problém v příliš citlivém tuneru, každopádně jde o potíž, která přetrvává a je nejčastějším důvodem stížností diváků. Dalšími sítěmi, které ztratily velkou část kmitočtů v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz, jsou multiplexy 22 a 23. S komplikacemi souvisejícími s echem a pre-echem se mohli diváci se potkat i v případě DVB-T vysílání, ale tyto problémy byly podstatně menšího rozsahu, protože tyto sítě obsahovaly výrazně více kmitočtů.