Přinejmenším ještě rok budou slovenské pozemní televizní sítě DVB-T a DVB-T2 využívat kodek MPEG-4, protože v domácnostech není dost přijímačů HEVC.

Ani letos, ani v příštím roce nebudou muset Slováci měnit televizory nebo pořizovat si set-top boxy kvůli zachování příjmu pozemního digitálního televizního vysílání. Dominantní operátor sítí DVB-T/-T2, společnost Towercom, totiž neplánuje přinejmenším pro následující rok měnit technické parametry svých sítí a přecházet na efektivnější a modernější kodek HEVC. Veškeré terestrické televizní sítě Towercomu nyní vysílají v kodeku MPEG-4, který pomalu zastarává, a především neumožňuje využít kapacitu sítí na maximum. Towercom však nechce dělat změny do té doby, než většina slovenských domácností závislých na pozemním příjmu televize bude vybavena přijímači s kodekem HEVC. Serveru Živé.sk to řekl generální ředitel Towercomu Rudolf Urbánek.

„Aktuálně odhadujeme vybavenost zařízeními s podporou H.265 (HEVC) pod úrovní 50 procent, ale roste. Interně máme stanovenou kritickou hranici, po jejímž překonání spustíme debatu o změně. Kdybychom tento rozhovor dělali do roka a do dne, myslím si, že bychom byli mnohem konkrétnější,“ uvedl Urbánek pro Živé.sk. Towercom provozuje dva celoplošné multiplexy ve standardu DVB-T a dvě sítě ve standardu DVB-T2. Ze čtyř těchto multiplexů obsahují dva volně šířené, nezakódované programy. Jde o multiplex 2 s komerčními programy Joj, Joj Plus a Wau a multiplex 3 s veřejnoprávními programy Jednotka, Jednotka HD, Dvojka a Trojka. Tyto sítě vysílají ve standardu DVB-T a na jejich příjmu se v průběhu uvolňování pásma 700 MHz nic neměnilo, diváci tedy nic nepocítili (kromě změny kmitočtů). Snižovala se ale jejich programová nabídka.

Slovensko uzavřelo koordinační dohody o DVB-T2, divákům doporučuje přijímače s HEVC

Placené programy už jsou v DVB-T2 a chystají HEVC

Naproti tomu multiplexy 1 a 4 využívá Towercom pro svoji placenou programovou nabídku Plustelka a v roce 2019 tyto sítě přešly na nový vysílací standard DVB-T2 a kodek MPEG-4. Klienti Plustelky však budou na nástup kodeku HEVC připraveni, protože operátor jim postupně mění přijímací zařízení s přístupovými kartami za boxy vybavené kodekem HEVC. Ta jsou zpětně kompatibilní, a tak na nich lze přijímat i dnešní vysílání s kodekem MPEG-4, ale v momentě zavedení kodeku HEVC bude stačit daný box pouze přeladit a nic jiného divák nebude muset dělat. Což se nedá říci o těch Slovácích, kteří spoléhají na bezplatný příjem televize. Multiplexy 2 a 3 obsahující volně šířené programy by přechodem na HEVC znemožnily řadě domácností příjem televize, protože diváci nejsou vybaveni potřebnými přijímači a na rozdíl od klientů Plustelky si je budou muset pořizovat sami.

Hezky se na tom ukazuje rozdílný přístup Slovenska k přechodu na DVB-T2, respektive uvolňování pásma 700 MHz. Towercom jako jediný velký operátor pozemních televizních sítí rozhodl, že diváky bezplatných televizních programů nebude nutit ke koupi nových přijímačů a kvůli vypínání kmitočtů v pásmu 700 MHz pouze přeskupil frekvence, takže domácnosti pouze přeladily stávající televizory či set-top boxy. Nerozhodl se také plošně zavést standard DVB-T2 u všech svých sítí, nemluvě o kodeku HEVC. V konečném důsledku tak Slovákům pouze oddálil potřebu koupě nového přijímače. Volně šířené programy navíc využívají starý kodek MPEG-2 (s výjimkou HD verze veřejnoprávní Jednotky), takže je mohou přijímat diváci s televizory, které si nakoupili při přechodu z analogového na digitální vysílání před deseti lety.

Přejde slovenské DVB-T2 z MPEG-4 na HEVC? Služba Plustelka chystá nové přijímače

Slovenský postup je příliš složitý, Česko na to šlo lépe

Jakákoli další změna technických parametrů tak povede k nutnosti tyto přijímače vyměnit, nebo doplnit set-top boxem. A jak při přechodu volně šířených programů na kodek MPEG-4, nebo na standard DVB-T2 a kodek MPEG-4 či HEVC. Ovšem je otázka, zda Towercom vůbec chce v multiplexech 2 a 3 s volně šířenými programy nějaké technické změny. Provozovatelů, kteří by chtěli na Slovensku celoplošně šířit terestricky volně dostupné bezplatné programy, je minimum. A diváků terestrické televize je obecně výrazně menší procento než v České republice. Vše tedy směřuje k tomu, že technologický vývoj čekají pouze sítě s placeným obsahem, zatímco volné vysílání bude stagnovat nebo dokonce ustupovat. Nic například nenasvědčuje tomu, že by multiplexy 2 a 3 měly přecházet z DVB-T na DVB-T2.

Slovenský postup je výrazně odlišný od českého. Tuzemští operátoři celoplošných vysílacích sítí se dohodli se státem, že při přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 se rovnou zavede nejnovější kodek HEVC jako v Německu a kapacita sítí tak bude dostatečná i pro šíření programů v HD kvalitě. Česko tím ukázalo, že se dokázalo poučit z první televizní digitalizace, při níž použilo pro nově spouštěné sítě DVB-T kodek MPEG-2, i když už byl k dispozici novější MPEG-4, na který posléze přešel celoplošný multiplex 3. Usnadnilo to také komunikaci změn směrem k divákům, protože bylo jasné, čím mají být vybaveny přijímače potřebné pro zachování bezplatného příjmu televizního vysílání po dokončení druhé televizní digitalizace.

Štítky