Rozhlasová digitalizace je na rozdíl od té televizní v gesci ministerstva kultury. To stojí i za dokumentem „Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu“ z roku 2015.

Pouhých 16 měsíců zbývá ministerstvu kultury na to, aby připravilo a vládě předložilo Strategii rozvoje zemského digitálního vysílání pro Českou republiku, aniž by hrozilo, že stávajícím komerčním rádiím budou muset být znovu prodlouženy tzv. transformační licence pro analogové vysílání v FM pásmu. Z dosavadních dokumentů, které stát k rozhlasové digitalizaci přijal, vyplývá, že rozhlasová digitalizace zatím nemá nějak zásadní časový skluz. Ministerstvo kultury totiž již v roce 2015 připravilo dokument s názvem „Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu“, který řeší start první celoplošné sítě pro digitální rozhlas DAB+ a zahájení řádného digitálního rozhlasového vysílání. Zároveň stanovuje rok 2021 jako termín, do kterého má vzniknout návrh vládní strategie rozhlasové digitalizace.

„Možné přijetí klíčového strategického politického rozhodnutí o obecném zavedení digitálního rozhlasového vysílání je situováno nejdříve do roku 2021 tak, aby byl dostatečný časový prostor k realizaci opatření souvisejících s ukončením platnosti licencí v pásmu FM v roce 2025,“ píše se ve zmiňovaném dokumentu. Novela zákona o rozhlasové a televizním vysílání totiž umožnila opětovně prodloužit již jednou prodloužené licence pro analogové vysílání v FM pásmu za podmínky, že držitelé těchto „transformačních“ licencí dobrovolně v roce 2025 opustí FM pásmo a nadále budou vysílat jen digitálně. Novela také obsahovala formulaci, že přechod na digitální vysílání stanoví vládní strategie, ale nedodávala, do kdy má vláda takovou strategii předložit.

Stav rozhlasové digitalizace v Česku na několika grafech. A jak jste na tom s příjmem DAB+ vy?

Rozhlasová digitalizace se řeší za 5 minut 12

Poslanecká sněmovna letos v březnu v rámci novelizace zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci přijala pozměňovací návrh ODS, který umožní opět prodloužit tyto transformační licence pro FM vysílání na další období, pokud vláda do 10. října 2022 nepředloží zmiňovanou strategii. Operátoři vysílacích sítí, kteří se zabývají provozem analogových i digitálních rozhlasových vysílačů, přitom nemají informace o tom, že by ministerstvo kultury na přípravě strategie pracovalo. V Poslanecké sněmovně nyní leží novela zákona o elektronických komunikacích, která je klíčová pro Český rozhlas – umožní totiž zachovat jeho celoplošné digitální vysílání DAB+ i po letošním roce.

Český rozhlas má totiž od Českého telekomunikačního úřadu individuální oprávnění pro kmitočtové příděly svojí DAB+ sítě platné pouze do konce letošního roku a pokud by je nedostal přiděleny zákonem jako síť veřejné služby, musel by své digitální vysílání vypnout. Schvalování novely se ale protahuje a kvůli blížícím se sněmovním volbám se patrně posune až na závěr letošního roku. To je pro Český rozhlas a potažmo všechny subjekty zainteresované v rozhlasové digitalizaci dost nepříjemné, protože veřejnoprávní rozhlas je tahounem rozvoje DAB+. Jeho síť ČRo DAB+ je jediná celoplošná a pokrývá 95 procent obyvatel České republiky. Rozhlas v ní nedávno spustil stálý sportovní kanál Radiožurnál Sport a digitální rozhlas významně propaguje mezi posluchači.

Analogové FM licence budou platit i po roce 2025, pokud stát do října 2022 nepředloží plán přechodu na DAB+

Hraje se hlavně o sítě pro komerční rádia

Sítě pro digitální vysílání komerčních rádií jsou na tom o poznání hůře. Operátoři si sami museli vyhledat vhodné kmitočty a požádat ČTÚ o jejich mezinárodní koordinaci, pokrývají však jen některé regiony, a navíc platnost jejich individuálních oprávnění skončí v příštím roce. Ministerstvo kultury tak sice splnilo základní bod svého dokumentu z roku 2015 – vyhradit kmitočty pro celoplošné digitální vysílání Českého rozhlasu a zahájit řádné vysílání DAB+ – ale v dalších plánech trochu zaostává. Například do šesti měsíců od zahájení řádného digitálního vysílání ČRo měla vzniknout koordinační skupina při ministerstvu kultury, která by vyhodnocovala postup a další rozhodnutí v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání.

Tím nejzásadnějším bodem pak bylo vyhodnocení etapy zahájení řádného zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a zpracování Strategie rozvoje zemského rozhlasového vysílání, včetně návrhu regulačního a legislativního rámce. Kromě ministerstva kultury mají na tomto dokumentu spolupracovat ministerstvo průmyslu a obchodu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český rozhlas a Český telekomunikační úřad. Televizníweb.cz oslovil všechny tyto instituce, a také všechny operátory sítí pro digitální rozhlasové vysílání DAB+ s dotazy, v jaké fázi je příprava vládní strategie pro digitální rozhlas a zda ji vláda stihne projednat do října 2022. Jeden z dotazů také míří na případné zachování vysílání v FM pásmu vedle rozvíjejících se sítí DAB+.