Z výsledků posledního Atmedia indexu, který hodnotí kvalitu 64 televizních stanic na našem trhu plyne, že v hodnocení kvality máme poněkud překvapivé vítěze.

Výsledek v případě ČT :D, a obecně kanálů pro děti, ale koresponduje s tím, že ve sledovaném věku lidé začínají zakládat rodiny a tyto stanice se tak stávají společníky pro jejich děti. Celkově se pak dětské kanály v žebříku umístily na prvním místě s hodnotou 72,7, druhé místo získaly dokumentární stanice (71,3) a trojici uzavírají filmové stanice s hodnocením 67,2.

Atmedia Index nabízí srovnání česky vysílajících televizních stanic očima diváků

Zajímavé je, že mezi stanicemi jsou poměrně velké rozdíly v hodnocení. Například ČT 😀 v rámci všech zkoumaných televizních stanic jako jediná překonala, hranici 80bodů, nejhorší dětská pak získala 64,5. U filmových stanic je pak rozptyl téměř 20 bodů.

Žebříček Atmedia index vzniká na základě dotazování více než 4.000 respondentů z Českého národního panelu, kteří hodnotí 64 televizních stanic v osmi tematických okruzích a na základě sedmi atributů. Dotazování probíhá pravidelně dvakrát ročně a jeho realizátorem je Nielsen Admosphere.

Štítky