Přechod na DVB-T2 proběhl v pořádku, nehledě na některé problémy s rušením ve velkých jednofrekvenčních sítí a v příhraničních oblastech zejména s Polskem. Ale jaká bude budoucnost stávajících čtyř celoplošných sítí po roce 2030?

Zachování terestrické TV po roce 2030

Právě budoucností terestrického televizního vysílání v České republice se zabývala středeční konference DIGIMEDIA 2021, kterou tradičně hostila Česká televize. Hned v úvodu generální ředitel ČT Petr Dvořák zmínil, že dle informací, které má z EBU (Evropské vysílací unie), nebude ČR prosazovat zachování pásma 600 MHz pro terestrické vysílání. A to i přesto, že příjem televizního signálu přes vysílače je pro 55 % obyvatel zásadní, jak vyplynulo z kontinuálního výzkumu společnosti Nielsen Admosphere.

Různé způsoby příjmu TV vysílání (zdroj: prezentace Tereza Šimečková z ATO-Nielsen Admosphere)

Na toto téma se v prvním bloku konference rozvinula široká a místy vášnivá diskuze o budoucím vývoji a směrování způsobu příjmu pro širokou veřejnost. Zjevně jsme v evropském měřítku jednou z mála zemí s tak širokým zastoupením pozemního vysílání. Dle protagonisty změny tohoto stavu předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové přinesou sítě 5G. I dnešní šíření TV programů pozemní cestou není zadarmo, je velmi drahé. Budoucí přístup k internetu chce ČTÚ zahrnout do univerzální služby, na níž bude mít každý právo a tím se zajistí spolehlivá informovanost občanů. Je však otázkou, zda zprovoznění jednotlivých BTS mobilních operátorů v případě živelních událostí (výpadku proudu) za šest hodin je dostatečné, když velké robustní televizní vysílače jsou vybaveny náhradními zdroji proudu standardně a míra neplánovaných výpadků vysílání je udávána v řádu jednotek promile. Mimo jiné s problémem včasného varování obyvatelstva zápolí i v sousedním Německu po letních bleskových povodních, kde je výstavba moderních 5G sítí minimálně o dva roky před námi.

Jestliže jsme psali před jedním a půl rokem „Co na Digimedia 2019 nezaznělo“, tak letos problematice 5G sítí a vysílání toho bylo na letošní konferenci hodně zejména v tomto prvním bloku. Trochu se ale pozapomnělo, že jedna věc je nejbližší budoucnost a druhá vývoj za osm let. Jako jedni z prvních jsme psali o významu budoucích 5G sítí pro vysílání. Ale i letos nezaznělo, že standardy 5G Broadcast nejsou dosud dokončeny (3 GPP tzv. Release 17, má byt uzavřena až v polovině roku 2022). Současně budované sítě u nás jsou dle podmínek výběrového řízení budovány na Release 15, přitom již dokončená Release 16 umožňuje alespoň streamování videí v podobě unicastu. Je nepopiratelné, že budoucnost (po roce 2030) v distribuci medií, včetně šíření vysílání, bude určena dosaženým technologickým vývojem, který směřuje ke konvergenci vysílacích a mobilních sítí, jak v druhém bloku o 5G uvedl Marcel Procházka (CRA) dle následujícího schématu.

Konvergence sítí (Zdroj: prezentace Marcela Procházky na Digimedia 2021)

Budoucnost 5G sítí pro vysílání

5G Broadcast je budoucnost televize, ale stále je třeba mnohé dotvořit. Mezi vysílací komunitou probíhá debata o modelech nasazení 5G. Provozovatelé vysílání by raději měli k dispozici celou řadu možností, a to nejen modely zaměřené na mobilní operátory, ale také soukromé sítě a další. Nicméně bude důležité zajistit bezproblémovou spolupráci mezi různými sítěmi a kompatibilitu vybavení, čipových sad a funkcí tak, aby funkcionality sítí mohly být použity v různých scénářích nasazení. Podmínky pro úspěšné využití nových modelů distribuce multimediálního obsahu jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Přehled požadavků na distribuci vysílaného obsahu a služeb sítěmi 5G

Pro využití sítí 5G jako distribučního média pro streamování a šíření video obsahu ve ultra HD rozlišení zbývá ještě dořešit také technické problémy, kterými se v Evropě zabývalo několik mezinárodních projektů. Jeden z posledních zkušebních provozů, který fungoval v rakouském ORS několik měsíců, ukázal, že 5G Broadcast může být pro spotřebitele technologií budoucnosti. Jedním z důvodů byla mimo jiné schopnost internetového protokolu nového standardu a související kompatibilita s ostatními streamovacími službami OTT. Nedostatek vhodných koncových zařízení mezi spotřebiteli je stále největším problémem pro zavedení 5G Broadcast. Aby se tento nový ekosystém mohl rozvíjet, je to další z problémů, které by průmysl, provozovatelé vysílání a operátoři sítí museli do roku 2025 vyřešit. Do testů se podle Marcela Procházky chtějí zapojit i České Radiokomunikace.

Cestou budou platformy sdružující více programových nabídek a šířené všemi dostupnými sítěmi, včetně sociálních sítí. Příkladem je budování Mediathek a Audiothek v Německu zahrnující klíčové programy ARD včetně zpráv, sportu, dětských programů a audio podcastů. Ty je pak možno nabízet dalším platformám třetích stran pro podporu vlastní značky. Třeba i formou znovuzavedení pravidla must carry, jak na konferenci zmínila předsedkyně ČTÚ.

5G Brodcast není soumrak bezplatného vysílání

Na vzrůstající počet uživatelů internetu, kteří sledují videa, upozornil i náměstek ministra průmyslu obchodu Petr Očko. Kromě toho uvedl ve své prezentaci technickou zprávu EBU TR 054, která popisuje 5G pro distribuci obsahu audiovisuálních medií a služeb.

5G Broadcast specifikuje provoz pouze pro příjem, který umožňuje doručování obsahu bez uplinku, SIM karty nebo předplatného operátora nebo služby. Bezplatný příjem bez SIM karty je tak možný. Za předpokladu, že bezplatná vysílací síť (FTA ) by byla dostatečně rozsáhlá, aby poskytovala univerzální pokrytí, mohl by být také poskytován univerzální přístup pro lineární služby z jedné sítě, protože signál 5G Broadcast by mohla přijímat všechna kompatibilní zařízení bez ohledu na síť mobilních operátorů (MNO), k níž se přihlásili (nebo když nemají žádné předplatné ani SIM kartu). Vysílací síť FTA může být provozována buď poskytovatelem mediálního obsahu, nebo třetí stranou (např. MNO nebo operátory vysílacích sítí).

Koncept volného vysílání 5G Broadcast (zdroj: EBU TR 054)

Jestliže dojde k uzavření 17. verze standardu 3 GPP, tak odpadne i obava, že jakýkoli příjem bude zpoplatněn. Jednou z podmínek 5G Broadcast je totiž příjem bez SIM karet, a tudíž se stejným způsobem multicastu jako je dnes šíření přes vysílače nejen na mobilní telefony, ale i na televizní obrazovky. A současný systém plateb, kdy financování hradí provozovatel vysílání, by mohl být zachován. Budou to zase vysílací sítě, ale na jiné technologii. A současně vyžádaná videa (VOD), resp. SVOD by mohl poskytovatel obsahu navíc zpoplatňovat. Nebylo by tudíž řešením pro pásmo 600 MHz stanovit podmínku, že operátor sítě v tomto kmitočtovém pásmu musí zajistit vysílání multimediálního obsahu v rámci 5G Broadcast?

Štítky