Tzv. ženevské kmitočty pro celoplošné multiplexy 25 a 26 by ale České Radiokomunikace chtěly využít i pro řešení vzájemného rušení vysílačů v jednofrekvenčních sítích stávajících celoplošných multiplexů.

Zájem Českých Radiokomunikací (CRA) o tzv. kompenzační multiplex, tedy jednu z plánovaných rozvojových sítí DVB-T2, jejichž vznik předpokládá pět let stará vládní Strategie rozvoje terestrické televizní platformy v České republice, trvá. Na panelové diskusi v rámci 24. setkání provozovatelů elektronických komunikací, které v úterý pořádala v Nymburce společnost Lica, to řekla Anna Tůmová, marketingová ředitelka CRA. Vládní strategie z roku 2016 přisuzuje CRA rozvojovou síť 25 jako kompenzaci za nejkomplikovanější přechod na DVB-T2 (sloučení programů z multiplexů 2 a 3 do jediné přechodové sítě 12 a jejich následné rozdělení do finálních sítí 22 a 23). Druhou rozvojovou síť 26 měla získat Česká televize.

Rozdílné názory na využití volných ženevských kmitočtů

Kavčí hory však o druhý veřejnoprávní multiplex nejeví zájem, na rozdíl od konkurenta CRA, společnosti Digital Broadcasting. Její výkonný ředitel Jakub Juhas během nymburské panelové diskuse upozornil, že rozvojová síť 26 měla být původně určena právě pro Digital Broadcasting, ale později byla určena České televizi. „My bychom o tuto síť měli zájem, ale upřednostnili bychom využití jejích kmitočtů pro případný refarming dnešních sítí, který by nastal, pokud by se uvolňovalo pásmo 600 MHz,“ uvedl Juhas. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) by podle výkonného šéfa Digital Broadcasting měl kmitočty zkoordinované pro sítě 25 a 26 uchovat pro řešení situace, kdy by skutečně došlo k uvolnění pásma 600 MHz pro potřeby mobilních operátorů, o němž ale dosud nebylo rozhodnuto.

CRA by naopak chtěly část těchto „ženevských“ kmitočtů využít pro řešení potíží s velkými jednofrekvenčními sítěmi ve stávajících celoplošných multiplexech DVB-T2. S takovým řešením však Digital Broadcasting nesouhlasí. „Ženevské kmitočty s velkým dosahem by se neměly používat pro překrývací sítě a dokrytí území s problematickým příjmem,“ míní Jakub Juhas. Podle jeho slov lze stávající problém s příjmem některých sítí DVB-T2 vyřešit i úpravou technických parametrů sítí a také osvětou diváků, jak si správně nastavit příjmové antény. S úpravami technických parametrů ve veřejnoprávní síti 21 počítá Česká televize, řekl v Nymburku technický ředitel tohoto veřejnoprávního média Michal Kratochvíl. Kavčí hory totiž neustále zaznamenávají stížnosti na problematický příjem DVB-T2.

ČTÚ: Rozvojové sítě DVB-T2 se budou přidělovat až v prvním pololetí 2021. Zájemců bude více

Kavčí hory uvažují i o překryvné sekundární síti

ČT kvůli potížím s velkou jednofrekvenční sítí, kdy její multiplex 21 s výjimkou dvou krajů vysílá v celé republice na kanálu 26, kontaktovala ČTÚ a iniciovala jednání s dalšími operátory celoplošných sítí DVB-T2. „My jsme si toto řešení velké jednofrekvenční sítě nezvolili. Bylo nám nabídnuto a souhlasili jsme za podmínky, že po nějakém čase si ho vyhodnotíme a případně upravíme,“ uvedl Michal Kratochvíl. Podle jeho slov potíže nezpůsobují pouze inverze, při nichž se jednotlivé vysílače ČT navzájem ruší, ale také přeshraniční rušení ze strany silných polských vysílačů, jejichž signál se dostane až 150 km do vnitrozemí České republiky. Řešením by podle Kratochvíla mohla být sekundární překryvná síť složená z dokrývačů na jiných kanálech.

Oba velcí operátoři terestrických televizních sítí, tedy CRA a Digital Broadcasting, také v Nymburce potvrdili zájem o obnovení jejich dřívějších regionálních sítí DVB-T. CRA již získaly na 15 kmitočtů pro Regionální síť 8, která by měla pokrývat především krajská města. Anna Tůmová v panelové diskusi potvrdila, že o další kmitočty pro tuto síť CRA požádají. Nechtěla ale zatím upřesnit, jaký obsah chce operátor v síti nabídnout a zda bude Regionální síť 8 „regionalizovatelná“, tedy s možností využívat jednotlivé regionální headendy pro vysílání na omezeném území. Digital Broadcasting má podle Jakuba Juhase rovněž další plány s regionálním vysíláním a bude žádat o kmitočty pro Regionální síť 7. „Náš celoplošný multiplex 24 je sice regionalizovatelný, ale pouze po vyšších územně správních celcích, zatímco tato síť by mohla nabídnout terestrické vysílání i menším než krajským televizím,“ přiblížil Juhas.

Rozvojové sítě DVB-T2? Kmitočty mají přednostně dostat stávající multiplexy pro dokrývače, řešení echa a rušení