UVNITŘ PREZENTACE – Poslanecká iniciativa Martina Kupky (ODS) z letošního března umožnila přílepkem k zákonu prodloužit licence vybraným komerčním rádiím na nekonečně dlouhou dobu, varuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zabetonování rozhlasového trhu, k němuž došlo v roce 2009 přijetím novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání s institutem tzv. transformačních licencí pro analogové pozemní rozhlasové vysílání, by se mohlo protáhnout na mnohem delší dobu než do roku 2025. Jak na odborné konferenci Radiokomunikace 2021 v úterý upozornil František Čunderlík, vedoucí Oddělení rozhlasového vysílání z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), letošní přílepek k zákonu o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci od poslance Martina Kupky (ODS) totiž může některým rádiím prodloužit licence pro vysílání v analogovém FM pásmu na nekonečně dlouhou dobu, aniž by na to RRTV měla jakýkoli vliv.

František Čunderlík: Součas… by Jan Potůček

Proč vznikly transformační licence?

Transformační licence řešily v roce 2009 problém některých rádií, jimž měla končit platnost již jednou prodloužených licencí pro analogové pozemní vysílání a podle dosavadního zákona již tyto licence nebylo možné prodloužit. Novela vysílacího zákona, již si s tehdejší Poslaneckou sněmovnou vyjednala Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), proto zavedla tzv. transformační licence, na které měla nárok všechna komerční rádia, jimž končila platnost druhé osmileté licence, a která se zároveň zavázala k tomu, že nejpozději v roce 2025 opustí FM pásmo a přejdou na digitální vysílání. Nutno dodat, že tento přechod na digitální vysílání byl podmíněn přípravou vládní strategie rozhlasové digitalizace a přijetím harmonogramu takového přechodu. K ničemu takovému ale dosud nedošlo.

Komerční rádia postupem doby dospěla k názoru, že FM pásmo opouštět nechtějí a že je jejich vysílání ohroženo, protože vláda žádný harmonogram přechodu na digitální rozhlasové vysílání nepřipravuje a rok 2025 se blíží. Ministerstvo kultury proto vytvořilo pracovní skupinu pro digitální rozhlas, jejímž úkolem byla příprava strategie rozhlasové digitalizace v České republice. Jenže než tato skupina stačila cokoli připravit, přišel poslanec Martin Kupka (ODS) s „vlastním“ řešením v podobě přílepku k zákonu o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, který ukládá vládě předložit plán přechodu na digitální rozhlasové vysílání do 10. října 2022. Pokud se tak nestane, automaticky dojde k dalšímu prodloužení transformačních licencí pro analogové vysílání v FM pásmu, a to na dobu do tří let od chvíle, kdy vláda takový harmonogram předloží.

Panelová diskuse na konferenci Radiokomunikace 2021 v Pardubicích. František Čunderlík uprostřed. (Foto: Václav Udatný)

110 licencí pro FM pásmo může platit nekonečně dlouho

Pokud tedy vláda žádný plán pro rozhlasovou digitalizaci nepředloží, jako že se na žádném takovém dokumentu zatím ani nezačalo pracovat (ministerstvo kultury řešilo pouze digitalizaci vysílání Českého rozhlasu), mohou transformační licence pro analogové vysílání vybraných rádií (celkem je těchto licencí 110) platit nekonečně dlouho, aniž by na to měla RRTV jakýkoli vliv. František Čunderlík ale na konferenci Radiokomunikace 2021 upozornil, že takto „nekonečně dlouhé“ licence mohou mít pouze rádia, která je získala před 1. červencem 2009, tedy před platností novely vysílacího zákona, která zavedla „transformační“ licence. RRTV ale eviduje ještě další dva typy rozhlasových licencí, u nichž by byl postup odlišný a rozhodně by neplatily bez jakéhokoli časového omezení.

Komerční rádia, která získala nebo získají transformační licenci pro analogové vysílání v FM pásmu mezi 1. červencem 2009 a 9. říjnem 2022, musí ukončit vysílání na základě této licence k 10. říjnu 2025 a poté musí být přelicencována. Jinými slovy, na jejich frekvence vypíše RRTV otevřené licenční řízení, do kterého se bude moci přihlásit kdokoli. A konečně rádia, která získají licenci pro analogové vysílání v FM pásmu po 10. říjnu 2022, získají oprávnění vysílat dvakrát osm let (první licence na osm let s možností automatického prodloužení na dalších osm let, pokud mezitím opakovaně závažným způsobem neporuší zákon o rozhlasovém a televizním vysílání). Vedle toho ještě RRTV přiděluje i licence pouze pro pozemní digitální vysílání ve standardu DAB+, které platí na osm plus osm let.

David Tomíška z agentury UNIT při zahájení konference Radiokomunikace 2021 (Foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz)

Je to narušení hospodářské soutěže?

František Čunderlík upozorňuje, že licenční řízení pro rozhlasové analogové vysílání ve stávající podobě je administrativně i časově poměrně náročné. „Vzhledem k tomu, že se do těchto licenčních řízení může přihlásit více žadatelů, případná zdržení ve vysílání představuje možnost soudních přezkumů rozhodnutí,“ uvedl na konferenci Radiokomunikace 2021. Velký problém vidí v „nekonečných“ transformačních licencích, které měly být odměnou analogově vysílajícím komerčním rádiím za jejich dobrovolný přechod na digitální vysílání. K tomu však nedojde a tudíž budou tito hráči zvýhodněni. Jejich licence pro analogové vysílání v FM pásmu totiž budou platit místo zákonem stanovených 16 let nejméně 27 let a pravděpodobně i déle (v extrémním případě nekonečně dlouho).

To vše díky zmíněnému poslaneckému přílepku k zákonu o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci z letošního března. „Problematickou rovinu tvoří otázka, zda je přijatá úprava v souladu s právní úpravou unijní i České republiky, tedy zda je splněna podmínka zachování rovnosti podmínek hospodářské soutěže, zejména zda nedochází k nepovolené veřejné podpoře – udělení transformačních licencí představovalo zásah do hospodářské soutěže. Šlo o odměnu (prodloužení platnosti licencí bez nutnosti absolvovat licenční řízení) stávajícím provozovatelům za ochotu přejít do digitálního vysílání. K tomu nicméně nemusí nyní dojít,“ upozornil František Čunderlík s tím, že případnému konfliktu s Evropskou komisí by mohla zabránit další zákonná úprava, jež by měla vzejít od nové vlády.

Ministerstvo kultury: FM vysílání se vypínat nebude, strategii pro DAB+ připravíme jen pro Český rozhlas

Woman photo created by freepik – www.freepik.com