UVNITŘ PREZENTACE – Velká jednofrekvenční síť DVB-T2 u České televize je řešení, které nemá v zahraničí obdoby, prohlásil na konferenci Radiokomunikace 2021 Karel Mikuláštík z Katedry radioelektroniky ČVUT-FEL.

Problematický příjem signálu České televize ve velké jednofrekvenční síti multiplexu 21 by mohlo vyřešit přeladění některých základních vysílačů velkého výkonu na jiné vysílací kanály. Na pardubické konferenci Radiokomunikace 2021 to řekl Karel Mikuláštík z Katedry radioelektroniky ČVUT-FEL. Pro přeladění sítě ČT by využil „ženevské“ kmitočty zkoordinované pro multiplexy 25 a 26, jež měly získat České Radiokomunikace a také Česká televize (viz obrázek v úvodu). Zatímco CRA je Český telekomunikační úřad nechce přidělit, ČT o provozování druhého multiplexu nemá zájem.

Mikuláštík míní, že citlivé rozdělení rozsáhlé jednofrekvenční sítě na kanálu 26 do menších SFN by zabránilo echu a pre-echu, kdy se vzájemně ruší špatně synchronizované vysílače, které využívají stejný vysílací kanál. „Benefitem by byla možnost regionalizace multiplexu ČT,“ dodal Mikuláštík. Česká televize v současné době řeší regionální vysílání vytvářením virtuálních programových pozic a vysíláním tří verzí regionálních zpráv souběžně v celé síti 21. Všechny mutace zpráv tak mohou sledovat diváci v celé republice. Bez přeladění vybraných vysílačů by se podle Mikuláštíka muselo přikročit ke složitému ladění anténních systémů v problematických oblastech, výměně problematických přijímacích zařízení za vhodnější typy a výstavbě nových dokrývačů.

Toto řeší by bylo podle Mikuláštíka příliš nákladné a s nejistým výsledkem pro dlouhodobou funkčnost, protože by ho mohly narušovat inverze a další rozmary počasí. Česká televize problematický příjem signálu ve velké jednofrekvenční síti připouští. Technický ředitel ČT Michal Kratochvíl na zářijové konferenci Digimedia 2021 uvedl, že rozsáhlou SFN si ČT sama nevybrala a od začátku požadovala, aby se toto řešení po nějaké době vyhodnotilo a přijaly nezbytné kroky pro zlepšení příjmu signálu programů ČT.

Karel Mikuláštík: Problémy … by Jan Potůček