Jedním z hlavních důvodů přechodu na nový formát pozemního televizního vysílání DVB-T2 byla úspora kmitočtového spektra. Nový formát umožňuje přenášet vyšší datový tok v rámci jednoho kanálu a po jeho nasazení se tak mohlo přikročit k dalšímu zúžení pásma určeného pro TV vysílání.

K tomuto kroku došlo už podruhé – zatímco původně bylo pro televizní vysílání v Evropě určeno celé pásmo UHF, tedy frekvence 470-862 MHz, po přechodu z analogového vysílání byla horní část pásma (kanály 61-69, pásmo 791-862 MHz, obecně označováno jako „pásmo 800 MHz“ nebo LTE 800) televizi odebrána a v tomto prostoru byla spuštěna mobilní síť LTE 800 pro rychlý mobilní internet. Po přechodu na DVB-T2 pak došlo k odebrání další části frekvencí – kanálů 49-60, tedy frekvenčního úseku 694-790 MHz, který je obecně označován jako „pásmo 700 MHz“ nebo LTE 700. I tyto frekvence půjdou datovým sítím a už nyní zde dochází ke spouštění datových sítí 5G v některých částech ČR.

Proč může dojít k rušení a kde se vyskytne nejčastěji?

Vzhledem k tomu, že toto pásmo bylo donedávna využíváno pro příjem televize ve standardu DVB-T, je velmi pravděpodobné, že zejména v blízkosti vysílačů mobilních operátorů může dojít k rušení televizního nebo i rozhlasového příjmu. To platí hlavně pro individuální a společné antény, kde jsou využity zesilovače signálu. U společných antén řešených formou kanálových filtrů nebo programovatelných zesilovačů by problémy nastat neměly, ale pokud je využit širokopásmový zesilovač, silný signál mobilních sítí v pásmu 700 MHz způsobí jeho zahlcení a je třeba signál před zesilovačem odfiltrovat. To samé platí v případě individuálních antén například v rodinných domech. Detailně jsme se dopadům rušení od mobilních sítí věnovali před několika lety v článku Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: co způsobují mobilní sítě LTE?. Článek sice popisoval situaci po spuštění pásma LTE 800, ale v principu budou popisované případy platit stejně i u nově spouštěných mobilních sítí v pásmu 700 MHz.

OBR. 1 – Vysílač mobilního operátora, označovaný také jako základnová stanice nebo BTS (foto: GSMWeb.cz)

Divákům nyní bohužel nijak nepomůže, že si už před lety nechali „LTE filtr“ instalovat. Tehdejší filtry totiž byly určeny právě jen pro pásmo LTE 800 a tehdy využívaný rozsah TV pásma UHF (kanály 21-60) propouštějí, blokují až frekvence nad 791 MHz. Nyní ovšem bude potřeba, aby se za filtr dostalo jen nově zúžené pásmo kanálů 21-48 a filtr donedávna využívané kanály 49-60 (tedy frekvence nad 694 MHz) nepropustil. Filtr se tak bude muset vyměnit za nový, který bude omezovat i dříve používané televizní kanály, nově už pásmo LTE 700.

Řešení v praxi? Bude jednodušší a snazší než dříve

Praktické řešení rušení příjmu DVB-T2 mobilními sítěmi LTE 700 bude v každém případě jednodušší, než tomu bylo před lety při spuštění pásma LTE 800. Výhody koexistence pásma LTE 700 se stávajícím pásmem kanálů 21-48 pro DVB-T2 jsou v zásadě dvě. V době spouštění LTE 800 končilo využívané TV pásmo (kanál 60) frekvencí 790 MHz a už o 1 MHz výše začínalo pásmo LTE 800 (blok T-Mobile 791-801 MHz). Tento minimální odstup velmi omezoval využití efektivních filtrů, které by minimálně zhoršily příjem kanálů 59 a 60 a zároveň dostatečně potlačily rušivé signály LTE. V místech se silným signálem LTE, kde bylo zároveň třeba zachytit slabší signál na těchto kanálech, byla situace velmi problematická. Nyní bude mezi kanálem 48 a začátkem pásma LTE 700 mezera široká 9 MHz, která už umožňuje filtraci dostatečnou.

OBR. 2 – Rozdělení pásma 700 MHz

Další výhodou hlavně pro střešní instalace antén je otočení pásma pro downlink (vysílání ze základnových stanic BTS směrem k mobilním zařízením, typicky realizované vyšším výkonem) a uplink (vysílání z mobilních zařízení směrem na vysílače). Zatímco u pásma LTE 800 byl downlink ve spodní části pásma a sousedil s televizním pásmem k21-60, nyní to bude opačně a silné signály BTS budou mít od nejvyššího televizního kanálu 48 odstup celých 64 MHz (budou začínat na 758 MHz). Pro velmi efektivní odrušení základnových stanic LTE 700 tak budou stačit i levné a méně selektivní filtry.
Stejně tak nyní může hrát roli efekt naladění upravených antén pro zúžené pásmo kanálů 21-48. Zatímco u LTE 800 byl pád zisku po kanále 60 malý právě kvůli malému odstupu LTE od televizního pásma, vzhledem k velkému odstupu downlinku od DVB-T2 mohou už samotné antény svým naladěním celkem efektivně signál LTE vysílačů potlačit a v kombinaci s LTE filtrem bude možné signál silné místní BTS snadno potlačit i o 50 a více dB.

Jak zjistíte, že za zhoršený příjem DVB-T2 nebo rozhlasu může právě nově spuštěný vysílač v pásmu 700 MHz? Určitým vodítkem může být podobně jako u spouštění pásma LTE 800 mapa na stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Tu najdete na adrese https://digi.ctu.cz/zp/ a jsou na ní nově spouštěné vysílače mobilních sítí v těchto pásmech včetně data spuštění. Pokud se tedy počátek problémů s příjmem objevil přibližně v době, kdy byl ve vaší blízkosti spuštěn nový vysílač, je pravděpodobné, že za zhoršený příjem může právě blízký vysílač mobilní sítě, který svým silným signálem zahltil váš anténní zesilovač nebo dokonce samotný televizní přijímač. Přesnou diagnostiku pak samozřejmě poskytne jen měření na místě, kdy odborník s měřicím přístrojem zjistí sílu a kvalitu všech signálů v místě a také sílu signálu mobilní sítě, případně její vliv na vaši anténu a další prvky pro příjem.

Antény, zesilovače, filtry – jaké použít a jaké jsou už na pásmo 700 MHz připraveny?

K odrušení mobilních sítí slouží k tomuto určené filtry a další komponenty. Výrobci už nějakou dobu nabízejí i antény a zesilovače určené jen pro zúžené pásmo kanálů 21-48 a potlačující pásmo 700 MHz. V případě antén se jedná o naladění jen na užší pásmo, kdy zisk antény po kanále 48 více či méně klesá. U většiny antén se ale nebude jednat o tak silné potlačení, které by dokázalo ochránit zesilovač od zahlcení silným signálem, přínosem těchto antén je vedle mírného útlumu LTE 700 pásma spíše i lepší zisk a směrovost na nižších kanálech TV pásma. Jak se antény pro zúžené pásmo kanálů 21-48 chovají a jak výrazně tlumí signál nad kanálem 48 jsme před nějakou dobou testovali a bližší informace najdete v článku Velký test antén pro příjem DVB-T2: Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaká zachytí signál nejlépe? Pokud plánujete kupovat novou televizní anténu, v každém případě už vyberte jen takovou, která je určena pro zúžené pásmo kanálu 21-48.

OBR. 3 – Logaritmicko-periodická anténa Emme Esse 45UC s upraveným rozsahem a zkratovým filtrem účinně tlumícím kmitočty nad pracovním rozsahem kanálů 21-48

Také anténní zesilovače se minimálně poslední dva roky nabízejí ve verzích s označením „LTE 700 compatible“, „5G ready“ a podobně, kdy je na jejich vstupu pro pásmo UHF jednoduchý LTE filtr pro pásmo 700 MHz a nebude tak u nich třeba zařazovat další filtr, vzhledem k výše zmíněným nastavením LTE 700 pásma bude selektivita těchto vestavěných filtrů dostatečná i v blízkosti silného vysílače, což u podobně označovaných zesilovačů s potlačením pásma LTE 800 většinou neplatilo a i k těmto zesilovačům bylo třeba na vstup zařazovat selektivnější samostatný filtr. Pokud takovýto zesilovač máte, nebudete tak zřejmě muset nic řešit. U starších zesilovačů pak bude třeba osadit LTE filtr, což by k řešení rušení mělo stačit.

OBR. 4 – Malý domovní zesilovač signálu s potlačeným pásmem 700 MHz

Mezi samotnými filtry pro pásmo LTE 700 nebude tak zásadní rozdíl v kvalitě a selektivitě jako byl u filtrů pro LTE 800 pásmo, právě i z důvodu nižší potřebné selektivity. Naprostá většina filtrů bude provedena jako dolní propust, bude tedy tlumit vše nad kanál 48, tedy jak pásmo 700 MHz, tak pásmo LTE 800, GSM a další. U selektivnějších filtrů s vyšším potlačením už začátku pásma 700 MHz lze čekat o něco vyšší průchozí útlum na posledním TV kanále 48 (typicky 3-5 dB), zato potlačení začátku pásma mobilní sítě se bude pohybovat už kolem 30 dB a bude dále stoupat. Méně selektivní filtry utlumí kanál 48 méně (typicky o 1-2 dB), ale potlačení pásma 700 MHz na jeho začátku (tedy 703 MHz) bude dosahovat jen 10-20 dB. V horní části pásma, kde budou vysílat silné základnové stanice a kde bude třeba vyššího útlumu, ale vyhoví většinou i levnější filtry na většině míst. Výrobci nabízejí jak vnitřní tak i venkovní provedení filtrů, provedení s různými konektory a podobně. Solidnější výrobci a dodavatelé u filtrů uvádějí podrobný graf jejich útlumové charakteristiky, který jasně ukáže selektivitu daného filtru, útlum na nejvyšších kanálech TV pásma i míru potlačení pásma LTE 700. Někteří prodejci pak ke grafu nebo číslům od výrobce dodávají i vlastní reálné měření charakteristik daného filtru, jak lze vidět u obrázků níže.

OBR. 5 a 6 – Jednoduchý a levný LTE filtr Fagor pro vnitřní použití s dostatečným potlačením pásma 700 MHz zejména v horní části, kde budou vysílat základnové stanice BTS (zdroj: Antech.eu)

OBR. 7 a 8 – Venkovní LTE filtr Alcad pro umístění na střechu hned za anténu s podobnými parametry (zdroj: Antech.eu)

OBR. 9 a 10 – Selektivní vnitřní LTE filtr českého výrobce s výrazným potlačením už začátku pásma 700 MHz (>30 dB) a vysokým potlačením základnových stanic (>60 dB) (zdroj: Antech.eu)

Největší problémy s rušením pásmem 700 MHz? Pokojové antény a antény za okny

Zatím jsem v článku uváděl samé výhody koexistence pásma LTE 700 a DVB-T2 oproti situaci při spouštění pásma LTE 800 před lety. Existuje ale jeden případ, kde budou dopady horší a to jsou pokojové a náhražkové antény, antény umístěné v místnostech nebo za okny, případně na půdě. Ve zkratce tedy všechny antény umístěné v bezprostřední blízkosti domácnosti a tedy i mobilních telefonů, modemů pracujících v pásmu 700 MHz a dalších zařízení. Jak už bylo zmíněno, dojde k prohození downlinku a uplinku. Tedy blíže televiznímu pásmu už nebudou venkovní vysílače, ale samotná mobilní zařízení a modemy.

OBR. 11 – S rušením budou mít problémy hlavně uživatelé pokojových antén. Mobilní telefony nebo modemy vzdálené jen několik metrů je silným signálem mohou úplně vyřadit z provozu (Foto: Omko.cz)

Zatímco střešní antény jsou většinou umístěny dost daleko od těchto zařízení a navíc jejich signál tlumí stropy nebo střechy, zejména u pokojových antén se zesilovači bude docházet k znemožnění příjmu. Výrobci sice nabízejí i pokojové antény kompatibilní s pásmem LTE 700, selektivita vestavěného filtru ale nemusí pro útlum velmi silného signálu z několik metrů vzdáleného zařízení stačit. Navíc u těchto antén nelze vzhledem k vestavěnému zesilovači zařadit dodatečný selektivnější filtr. Snadnější bude řešení u klasických venkovních antén umístěných za okny bytu nebo na balkoně, kde lze filtr za anténu nasadit a rušení eliminovat, podobně jako u střešních antén na rodinných domech.

Má divák právo na bezplatné řešení rušení mobilními sítěmi? Ano, ale je v tom háček

Stejně jako při spouštění pásma LTE 800 je i nyní možné rušení oficiálně nahlásit Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), který rušení místně prověří, ověří, že zdrojem problému je opravdu rušení nově spuštěným vysílačem v pásmu 700 MHz (a nikoliv například nekvalitní nebo vadná anténa u diváka nebo rušení z jiného zdroje) a předá záležitost mobilnímu operátorovi, jehož signál rušení televizního nebo rozhlasového příjmu způsobuje. Operátor by poté měl na vlastní náklady rušení odstranit, tedy typicky zaplatit výjezd technika a osazení potřebného filtru, který rušení eliminuje.

Je třeba zdůraznit, že pokud chce divák uplatnit proplacení nákladů na odrušení, musí nejprve nahlásit problém na ČTÚ a ten musí potvrdit, že rušení pochází od mobilní sítě. Nelze bohužel žádat zpětně náklady vydané na odstranění problému odbornou firmou, kterou si divák sám zavolá, například z důvodu potřeby rychlého řešení (nefunkční STA v domě nebo snaha o co nejrychlejší odstranění problému). Nelze zpětně uhradit ani náklad na filtr, který si divák sám zakoupí a to ani v případě, že se potvrdí, že rušení opravdu pochází od mobilní sítě. Více informací k možnostem bezplatného odrušení naleznete na stránkách Českého telekomunikačního úřadu – https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn.

Štítky