Na Děčínsku bude možné nadále přijímat programy multiplexu 24 z Chlumu i Sokolího vrchu, ale původní dokrývač na Chlumu zásadně sníží výkon. Naopak navýšení plánuje operátor u domažlického Čerchova.

Další optimalizaci svojí celoplošné sítě pro pozemní digitální televizní vysílání plánuje společnost Digital Broadcasting. Na rozdíl od proklamovaného vypnutí původního dokrývače pro Děčín na vrchu Chlum (po spuštění nového na Sokolím vrchu) zůstane vysílání multiplexu 24 z této lokality zachováno, ale s výrazně nižším výkonem. Nyní tato síť vysílá z Chlumu výkonem 2,5 kW, nově půjde jen o 398 W. Vysílací kanál 21 i horizontální polarizace dokrývače zůstanou. Ze Sokolího vrchu vysílá multiplex 24 rovněž na kanálu 21 výkonem 4 kW. Změna výkonu u dokrývače Chlum vyplývá z nově vydaného kmitočtového přídělu pro síť 24, kterou na svém webu zaznamenal Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Další nový kmitočtový příděl od ČTÚ získal operátor multiplexu 24 pro hlavní vysílač Domažlice – Čerchov. Digital Broadcating z této lokality zásadně zvýší výkon, a to ze současných 6,3 kW na téměř 20 kW. Vysílací kanál 43 i horizontální polarizace vysílače zůstanou zachovány. Podle údajů v databázi ČTÚ se však změní umístění vysílače i jeho výška z původních 1040 m.n.m. na 1030 m.n.m.

Štítky