U společných televizních antén se rušení dotýká až desítek domácností najednou, které musí počkat, až správce STA problém vyřeší s Českým telekomunikačním úřadem.

Výrazný nárůst počtu případů rušení televizního signálu, jehož důvodem mohou být základové stanice (BTS) mobilních operátorů pro sítě 5G v pásmu 700 MHz, zaznamenávají v posledních dnech České Radiokomunikace (CRA). Podle Marcela Procházky, ředitele sekce právní a regulace CRA, problémy mohou souviset se spouštěním většího počtu BTS v původně televizním pásmu 700 MHz. „Začínáme evidovat rušení TV příjmu, které může souviset se spouštěním mobilních 5G sítí v původním TV pásmu 700 MHz. Zdali problém s TV příjmem může souviset s 5G, lze ověřit na webu ČTÚ, https://digi.ctu.cz/zp/, kde jsou uvedeny BTS ve zkušebním provozu,“ uvedl Procházka.

Rozjíždí se mobilní sítě v pásmu 700 MHz. Dojde k rušení televize a jak ho řešit?

ČTÚ dopředu varoval obce, kde se spouští 5G

Pokud je nově zprovozněná BTS ve vzdálenosti zhruba do 500 metrů od příjmové televizní antény, může být důvodem zhoršeného příjmu televizního signálu právě ona, konstatuje Procházka. „Rušení TV příjmu lze ohlásit na Český telekomunikační úřad, https://ctu.cz/oznameni-o-ruseni, který je vybaven kompetencemi pro řešení těchto problémů,“ dodal. Samotný ČTÚ se na situaci s častějším rušením televizního signálu ze strany základových stanic sítí 5G dopředu připravil. Ačkoli za říjen evidoval pouze pět potvrzených stížností, kdy byla BTS odhalena jako zdroj rušení televizního příjmu, ve stejném měsíci rozeslal 73 obcím, v jejichž regionu byl zahájen zkušební provoz základnových stanic 5G, prostřednictvím datové schránky dopis s informacemi, jak postupovat v případě zjištění rušení televizního příjmu.

„Po zahájení výstavby mobilních rádiových sítí označovaných obecně také jako sítě MFCN (Mobile Fix Communication Networks) v pásmu 700 MHz lze předpokládat, že v některých lokalitách může dojít k dílčím problémům s rušením terestrického televizního příjmu, obdobně jak tomu bylo při zahájení provozu mobilních sítí LTE v pásmu 800 MHz. Technickou příčinou je skutečnost, že vstupní obvody televizních přijímačů, stejně jako používané anténní širokopásmové zesilovače, totiž zpravidla odpovídají původnímu rozsahu rádiových kmitočtů vyhrazených pro televizní vysílání, tj. včetně úseku vyhrazeného novým mobilním sítím,“ vysvětluje ČTÚ ve zmiňovaném dopise. A dodává, že pokud je důvodem rušení televizního signálu BTS v pásmu 700 MHz, jdou náklady na odstranění tohoto rušení na účet mobilního operátora.

Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: co způsobují mobilní sítě LTE?

Neupravujte anténu na vlastní náklady, nikdo vám je pak neproplatí

Nestane se tak ale automaticky. Nejprve si musí diváci nebo provozovatel společné televizní antény (STA) stěžovat u ČTÚ, který věc prověří a následně rozhodne. Rušit příjem signálu totiž mohou i 5G mobilní telefony či další 5G zařízení v blízkosti televizního přijímače. ČTÚ však upozorňuje, že nové BTS pro sítě 5G způsobují problémy s příjem televizního signálu zejména v místech, kde se televizní vysílání šíří na kanálech 47 a 48, tedy přímo sousedících s pásmem 700 MHz (jde o kmitočty 678 MHz až 694 MHz). „Rušení televizního příjmu z pásma 700 MHz se projeví náhle, a to vždy až po spuštění základnové stanice mobilní sítě do zkušebního provozu, což je možno ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, zadáním adresy místa, kde k rušení dochází a zjištěním, zda v dané lokalitě byla spuštěna do provozu základnová stanice MFCN,“ upozorňuje ČTÚ.

I když v případě rušení televizního signálu sítěmi 5G jdou náklady na odstranění tohoto rušení na účet mobilního operátora, neděje se tak automaticky. Například pokud si divák nebo provozovatel STA nejprve zavolá servisní firmu a nechá si upravit anténu, aby nekolidovala s BTS a poté bude chtít proplatit náklady od mobilního operátora, neuspěje. „V situaci, kdy si televizní divák nechá provést úpravy nejdříve u odborné firmy a až následně věc ohlásí ČTÚ nelze náklady spojené s již provedenou úpravou zpětně uplatňovat,“ varuje ČTÚ. Před podáním stížnosti ale diváky nabádá, aby nejprve ověřili, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady a zeptali se souseda, zda má také problém s příjmem televizního signálu. Měli by se také informovat, zda v blízkosti nebyla spuštěna nová BTS pro mobilní síť 5G.

Stavíme a upravujeme společné televizní antény: rušení koaxiálního rozvodu a STA

Štítky