Radikální meziroční růst zájmu českých diváků o televizní obsah na internetu zaznamenaly České Radiokomunikace (CRA), které pro velké televizní a mediální skupiny zajišťují propojení televizního vysílání s internetem.

Na své síti CDN firma naměřila v roce 2021 o 72 % více přenesených dat než v roce 2020. Nejúspěšnějšími měsíci byly říjen a listopad, v obou narostl objem přenesených dat meziročně o 100 %. Trend pokračuje i v letošním roce, meziroční růst v lednu činil 85 %. CRA také vyvinuly nové funkcionality, které televizní stanice využívají v DVB-T2 – HbbTV, například lištu pro breaking news nebo možnost regionálního cílení.

Podle měření CRA stabilně roste sledování obsahu, který divákům televizní skupiny či vydavatelství nabízejí v rámci OTT služeb (Over-the-top content, služba nabízená divákům přímo na internetu, pozn. red.). Ty zahrnují sledování filmů, seriálů nebo bonusů k nim i na internetu. V meziročním porovnání se objem přenesených dat zvýšil o 72 %. CRA poskytují svou infrastrukturu v oblasti OTT služeb například televizním skupinám Prima, Nova nebo vydavatelství MAFRA, pod které spadá televizní skupina Óčko s hudebními kanály Óčko, Óčko Star, Óčko Expres a Óčko Black.

Oblíbený doplněk k bezplatnému příjmu DVB-T2

CRA rozvíjí také možnosti cíleného vysílání obsahu v rámci hybridního vysílání (HbbTV). Kromě regionálního cílení vyvinuly i možnost cílení na základě toho, jaký obsah diváci v HbbTV preferují. „Pozemní televizní vysílání DVB-T2 je moderní technologická platforma, která nabízí různé možnosti přístupu k obsahu. Vedle nejoblíbenějšího lineárního vysílání diváci stále více využívají služby propojené s internetem prostřednictvím HbbTV, které je součástí DVB-T2 vysílání, a to zase vede k potřebě umět obsah lépe zacílit,“ popisuje obchodní ředitel CRA Miloš Mastník. „Proto jsme vyvinuli nové funkcionality, které umožňují televizním stanicím lépe pracovat s vlastním obsahem i komerčními sděleními. Úspěch těchto služeb u diváků dokládá, že si již na propojování televizního vysílání s internetem zvykli.“

V rámci OTT služeb poskytují CRA produkt CRA Media Cloud, který zahrnuje celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci na internet až po doručení do zařízení koncového zákazníka. Využívá k tomu vlastní infrastrukturu pro zpracování video obsahu a zároveň vlastní CDN (Content Delivery Network). To představuje dostatečně robustní a zároveň škálovatelné řešení, které zvládá i obrovské datové toky v jeden okamžik a rychlé a bezproblémové doručení požadovaného obsahu ke koncovému uživateli.