Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil nástroj na měření rychlosti přístupu k internetu NetTest 17. 9. 2021 jako náhradu za někdejší NetMetr. Nyní po několika měsících vyhodnotil jeho provoz a výsledky.

NetTest (odkaz na službu, nové okno) měří tři parametry: rychlost stahování (download), rychlost odesílání (upload) a dobu odezvy, tzv. ping. Výhodou je především možnost tzv. certifikovaného měření, které vydá výsledek jež můžete použít pro vaši reklamaci u poskytovatele služby. Jak správně měřit, vidíte na připojeném videu.

Zhodnocení provozu začíná ČTÚ tím, že v den spuštění nástroje bylo 26.118 uživateli provedeno 33.281 testů, což byl – za celou dobu provozu – počet rekordní.

Během provozu nástroje také prý nedošlo k žádným problémům technického ani jiného charakteru, celkový počet měsíčně provedených testů je kolem 63.000 při počtu uživatelů 38.000.

Co se týče vývoje kvality přístupu k internetu jako takovému, z provozních dat nástrojů NetMetr (předchozí) a NetTest vyplývá, že je pozitivní ve smyslu daném přijatým všeobecným oprávněním VO-S/1, které stanovilo parametry kvality. V tomto ohledu zpráva ČTÚ zdůrazňuje následující (citujeme):

  • „Ve sledovaném období před platností VO-S/1 se průměrná hodnota poklesu výkonu služby pohybovala v rozmezí 53 až 58 %…“
  • „…ve sledovaném období, kdy už VO-S/1 bylo v platnosti, průměrný pokles výkonu dosahoval v období duben až červen 2021 dle výsledků měření nástrojem NetMetr hodnoty pouze 16 %.“
  • „V druhé polovině roku 2021 došlo sice k nárůstu hodnoty průměrného poklesu výkonu služby, tento pokles nicméně nepřekračoval limitní hodnotu 40 %.“

Jak také ČTÚ zdůrazňuje, provozní špička datových sítí je u nás v době mezi 20:00 a 21:00 hod., zatímco mezi 3:00 až 4:00 hod. vykazují datové sítě minimální zátěž a tudíž služby přístupu k internetu dosahují nejvyššího výkonu.