Zlepšit kvalitu příjmu digitálního vysílání svých programů ve standardu DAB+ chce ještě v letošním roce Český rozhlas. Jeho celoplošná síť ČRo DAB+, kterou technicky provozují České Radiokomunikace (CRA), se brzy rozšíří o osm nových vysílačů. Rozhlas také nedávno navýšil výkon základního vysílače na libereckém Ještědu, kde CRA vyměnily vysílač a rozšířily tak pokrytí digitálních stanic ČRo do více lokalit Libereckého a Středočeského kraje. Nyní mají přijít na řadu zcela nové vysílače, pro které si ČRo nechává mezinárodně zkoordinovat kmitočty. Jak informoval web Český rozhlas Digitální rádio, mělo by jít o Mikulov, Rakovník, Třebíč, Hodonín, Jiřetín pod Jedlovou, Vsetín, Cheb a Prahu-sever.

Ještěd posílil digitální vysílání ČRo Zlepšilo se pokrytí severu a středu Čech

Zlepší se příjem signálu uvnitř budov

„Seznam neobsahuje jen městské vysílače, ale jedná se o kombinaci vysokovýkonných, středněvýkonných a nízkovýkonných vysílačů. Jejich spuštění je vázáno jednak na udělení individuálních oprávnění ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), které vyžaduje mezinárodní koordinaci, a také na následnou výstavbu,“ uvedl na dotaz serveru Televizníweb.cz technický ředitel ČRo Karel Zýka s tím, že všechny nové vysílače budou pro rozhlas provozovat CRA. „Vysílače budou spouštěny postupně během třetího a čtvrtého čtvrtletí tohoto roku,“ dodal. Rozhlas těmito vysílači nechce navýšit celkové pokrytí sítě ČRo DAB+, které se už dnes pohybuje nad 95 procenty obyvatel České republiky, ale zlepšit příjem digitálního vysílání uvnitř budov.

„Naše DAB+ síť má nyní pokrytí přes 95% populace České republiky. Toto pokrytí se označuje jako „outdoor / mobile“ a je počítáno podle mezinárodního doporučení ITU a současné metodiky ČTÚ při intenzitě elektromagnetického pole 58dBuV/m. Cílem spuštění nových vysílačů v této fázi není navyšovat takto měřené pokrytí, ale především zvýšit intenzitu a homogenitu elektromagnetického pole v jednotlivých městských aglomeracích a zlepšit tak příjem uvnitř budov. Toto, tzv. indoor pokrytí totiž v některých případech, zejména v husté městské zástavbě, vyžaduje vyšší intenzitu pole,“ vysvětluje Karel Zýka. Ne všude, kde by podle zveřejněných map pokrytí sítě ČRo DAB+ mělo být digitální vysílání ČRo zachytitelné, se totiž dá toto vysílání bez problémů naladit.

Český rozhlas rozdělil digitální vysílání DAB+ na Čechy a Moravu, regiony už nevysílají celoplošně

Do prázdnin budou i nové mapy pokrytí pro indoor příjem

Mapy pokrytí jsou vypočítávané pro příjem signálu na venkovní anténu, tu však pro poslech rozhlasového vysílání takřka nikdo nepoužívá. Leckde se tak může zdát, že mapa pokrytí veřejnoprávního multiplexu Českého rozhlasu neodpovídá realitě. „DAB+ síť Českého rozhlasu byla budována postupně. Pro zajištění transparentnosti a kontinuity byla míra pokrytí v každé fázi jejího rozvoje vždy vztažena k intenzitě elektromagnetického pole 58dBuV/m, jak vyplývá z doporučení ITU, ČTÚ i z mezinárodních zvyklostí. Nyní je tato síť v zásadě vybudována a od ledna tohoto roku je provozována v řádném režimu a na základě dlouhodobých individuálních oprávnění, vydaných ČTÚ pro Český rozhlas,“ konstatuje Karel Zýka.

Český rozhlas ale podle Zýky vstupuje do další „principiální“ fáze rozvoje, zaměřené na zajištění kvalitního příjmu uvnitř budov. „Připravujeme proto ve spolupráci s ČMI Testcom a ČTÚ rozšíření metodiky tak, aby zahrnovala i specifické případy indoor příjmu. Na základě takto rozšířené metodiky následně vypracujeme a zveřejníme příslušné mapy, které budou dostupnost a úroveň indoor příjmu reflektovat. Dokončení těchto prací předpokládáme v polovině tohoto roku,“ dodává Karel Zýka. Kromě spuštění osmi nových vysílačů, pro které si rozhlas nechává zkoordinovat kmitočty a navýšení výkonu vysílače na Ještědu žádné další úpravy na stávajících vysílačích neplánuje. Případ Ještědu, který donedávna vysílal výkonem 1 kW a zvýšil ho na současných 5 kW, byl podle Zýky mimořádný a dopředu plánovaný.

Technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka (Foto: Český rozhlas)

Ještěd byla výjimka, jiné vysílače úpravy nečekají

„Vysílání DAB+ z Ještědu bylo časově záměrně rozděleno do dvou fází především z ekonomických důvodů. Umožnilo nám to také otestovat reálné pokrytí s oběma vyzářenými výkony a efektivitu jejich využití. V případě ostatních páteřních vysílačů sítě ČRo DAB+ je konfigurace již nastavena na příslušná přidělená individuální oprávnění, a proto v současné době podobné zvýšení na dalších vysílačích neplánujeme,“ vysvětluje Zýka. Měnit se nemá ani programové složení multiplexu, který z kapacitních důvodů neobsahuje některá krajská studia ČRo, jež musí využívat prostor v komerčních sítích DAB+.

„Síť ČRo DAB+ lze rozdělit pouze na dvě SFN, resp. dvě samostatné podsítě na kanálech 12C pro Čechy a 12D pro Moravu, což odpovídá mezinárodní koordinaci sítě a podmínkám pro její přidělení Českému rozhlasu. Kapacita této sítě je naplněna, a proto i nadále počítáme se spoluprací s partnery RTI a Teleko při šíření programu regionálních stanic ČRo Sever, ČRo Hradec Králové a ČRo Karlovy Vary,“ ujišťuje Karel Zýka.

Vynucený přechod na DAB+ v Česku nehrozí, vyplynulo z konference DIGIMEDIA 2021

Tématu se bude věnovat i konference DIGIMEDIA 2022, která se koná 1. června 2022 v Praze a jejímž mediálním partnerem je Televizníweb.cz.

Štítky