Až v příštím roce chce Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vypsat tendr na provozovatele řádných celoplošných a regionálních sítí pro pozemní digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+ určených pro komerční rádia. Do konce letošního roku připraví pouze podmínky pro tato výběrová řízení, uvedl ČTÚ ve své pravidelné měsíční monitorovací zprávě za květen. Úřad v dubnu zahájil diskusi s experty na DAB+ a potenciálními uchazeči o kmitočty, podle jednoho z účastníků setkání na půdě ČTÚ ale nepadla informace o tom, že by se tendry přesouvali o další rok.

„V současnosti vysílá v Česku již přes 50 stanic prostřednictvím digitálního rádia. Tento růstový potenciál hodlá ČTÚ využít k zahájení kroků směřujících k udělení přídělů rádiových kmitočtů na finální sítě komerčního digitálního rádia DAB. Udělením dlouhodobých oprávnění získají potenciální provozovatelé vysílačů investiční jistotu pro dlouhodobý rozvoj a provoz sítí, a posluchači se tak budou moci těšit na nové žánry oblíbeného poslechu,“ uvádí telekomunikační úřad ve svojí monitorovací zprávě. Operátoři sítí DAB+ pro komerční rádia, kteří vysílají na základě individuálních a dočasných povolení, počítali s tendry na finální sítě již před několika lety.

Digitalizace rádií není jen DAB+ Jak dál? Napoví konference DIGIMEDIA 2022

První licence patrně v roce 2023

Neveřejné diskuse ČTÚ o dalším postupu při přidělování kmitočtů pro finální sítě DAB+ se v dubnu účastnili i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Diskuse byla otevřená a přinesla řadu upřesnění pro chystané výběrové řízení na provozovatele vysílacích sítí, jehož podmínky by měly přihlížet k vytvoření proveditelných podnikatelských modelů. K dalším krokům ČTÚ bude patřit sestavení vhodných kmitočtových sad a vypracování návrhu podmínek výběrového řízení s následnou veřejnou konzultací,“ popisuje ČTÚ. „Věříme, že výročí sta let pravidelného rozhlasového (analogového) vysílání v Československu, které připadá právě na rok 2023, budeme moci oslavit udělením přídělů rádiových kmitočtů pro digitální sítě DAB+.“

Finální sítě pro pozemní digitální rozhlasové vysílání DAB+ by měly podle ČTÚ přinést kvalitativní rozvoj rozhlasového vysílání z pohledu technického i obsahového. „Kromě poslechu umožňuje DAB+ také přenos dalších digitálních služeb, např. více informací o programu nebo aktuální dopravní situace,“ upozornil úřad. Tématu výběrových řízení na provozovatele finální sítí DAB+ se bude věnovat i 17. ročník odborné konference DIGIMEDIA 2022, který se uskuteční ve středu 1. června v Kongresovém sále České televize v Praze na Kavčích horách. Televizníweb.cz přinese z této akce podrobné zpravodajství.

Český rozhlas: Další vysílače DAB+ ještě letos Osm nových lokalit zprovozní CRA

Brunette photo created by drobotdean – www.freepik.com

Štítky