Jasnější představu o využití kmitočtů pro pozemní digitální rozhlas, zejména pak pro sítě určené komerčním rádiím, má Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

V úterý zveřejnil na svém webu ke konzultaci revidovaný Plán využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz, jehož součástí jsou i jednotlivé bloky kmitočtů vyčleněné pro sítě DAB+. Vyplývá z něj, že Českému rozhlasu zůstanou současné kanály 12C (Čechy) a 12D (Morava). Sítím určeným pro komerční rádia budou vyčleněny kanály 5A až 12B s výjimkou 5B, 5D, 6D a 8A, které finální sítě DAB+ nevyužijí (na některých ale vysílají současné multiplexy pro komerční rádia). Celkem tak bude pro DAB+, včetně veřejnoprávní sítě, k dispozici 28 bloků.

Střední Čechy se rozdělí na dva regiony

Plán operuje s celkem 17 regionálními celky, které odpovídají krajům. Výjimkami jsou střední Čechy, které ČTÚ rozdělil na dvě poloviny: Středočeský kraj Sever a Středočeský kraj Jih, a také Plzeňský kraj, který je v plánu vykazovaný ve třech různých variantách. Na dvou blocích by bylo možné podle ČTÚ postavit celoplošné jednofrekvenční sítě. Jde o kanály 9B a 9D, které lze pro digitální rozhlas využít ve všech krajích. Takřka celoplošnou jednofrekvenční síť by bylo možné sestavit i na kanálu 11B, který ČTÚ naplánoval pro 11 regionálních celků (včetně obou částí Středočeského kraje). Vzhledem k požadavku komerčních rádií na regionalizovatelnost celoplošných sítí DAB+ je ale nepravděpodobné, že by tak velké jednofrekvenční sítě opravdu vznikly.

V Praze by podle revidovaného plánu mohlo vysílat až osm sítí pro digitální rozhlas určených komerčním rádiím, v Brně a na jižní Moravě by jich mohlo být až šest, na Ostravsku také šest. Dosavadní sítě pro digitální rozhlas, v nichž vysílají komerční rádia, budou moci společnosti Teleko digital, RTI cz, České Radiokomunikace a Joe Media provozovat do doby, než budou kmitočty, pro něž tito operátoři získali dříve od ČTÚ individuální oprávnění, přiděleny v rámci finálních sítí. „Dobu platnosti individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální rozhlasové vysílání v pásmu 174–230 MHz udělených před nabytím účinnosti této části plánu, kromě individuálních oprávnění udělených podle čl. 9 odst. 8, Úřad, pokud to podmínky uzavřených dohod mezinárodní koordinace umožňují, prodlouží na základě žádosti, a to s platností oprávnění nejdéle do doby udělení přídělu podle čl. 9 odst. 9 v daném regionu,“ upřesňuje ČTÚ.

DAB+ zdrží špatná modelace sítí Komerční rádia chtějí regionalizovat

Kolik se bude přidělovat sítí? Zatím nevíme

Operátoři nynějších multiplexů pro komerční rádia si tak budou muset pohlídat, zda se jejich kmitočty nebudou také soutěžit a případně se přihlásit do tendru na finální sítě DAB+. Zatím to však vypadá, že se ČTÚ výběru kmitočtů současných sítí v daných regionech pro finální multiplexy vyhýbal. Zveřejněný návrh revidovaného Plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz zatím neuvádí, kolik sítí pro komerční rádia vznikne, ani kolik jich bude celoplošných a kolik regionálních. Rovněž neupřesňuje způsob výběru provozovatelů finálních sítí pouze konstatuje, že „proběhne podle zákona“. Z dřívějších prohlášení ČTÚ vyplývá, že podmínky tendru chce finalizovat do konce letošního roku a samotná výběrová řízení proběhnou v příštím roce.

Ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ Jiří Duchač na nedávné konferenci DIGIMEDIA 2022 upřesnil, že tendry by mohly proběhnout na jaře 2023. Původně se s nimi počítalo již letos, ale požadavek komerčních rádií na regionalizaci celoplošných sítí si vyžádal úpravu původních plánů na vytvoření celostátních multiplexů pro soukromá rádia. Současný návrh na využití spektra s konkrétními bloky pro jednotlivé regiony nyní prochází veřejnou konzultací, do které může až 21. července poslat kdokoli připomínky. ČTÚ je poté vyhodnotí a případně některé pasáže návrhu přepracuje.

ČTÚ opět odsunul tendr na DAB+ Sítě bude přidělovat až příští rok

Beautiful girl photo created by azerbaijan_stockers – www.freepik.com