Elektronické měření sledovanosti televizí v Česku zajistí i během následujících pěti let společnost Nielsen Admosphere. Její zástupci dnes podepsali smlouvu se zadavatelem průzkumu, Asociací televizních organizací (ATO) na roky 2023 až 2027.

Nielsen zajišťuje elektronické měření sledovanosti televizí v tuzemsku již 20 let, nejprve jako lokální společnost Mediaresearch, kterou později odkoupil globální hráč Nielsen. Televizní sledovanost bude společnost měřit nejen peoplemetry na televizích, ale i v počítačích, přes HbbTV či v mobilních telefonech, čili půjde o crossplatformní měření.

Data o sledovanosti budou kombinovaná

„Projekt v dalším období nabídne komplexní řešení měření televizní sledovanosti, které pokrývá hlavní potřeby televizního trhu v oblasti tvorby televizního programu i efektivního měření návratnosti investic v rámci (televizního i online) vysílání. Svou strukturou, jež odráží trendy v mediální konzumaci posledních let, naváže na předchozí úspěšné období projektu (2018–2022): klienti tak budou mít k dispozici data z měření sledovanosti nejen na televizích (které se dlouhodobě realizuje metodou peoplemetrů), ale také na dalších platformách, jako jsou PC, notebook, smartphone nebo HbbTV na smart televizích,“ přiblížil Nielsen.

Nová vlna měření akcentuje kromě jiného trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přinese i „vlajková loď“ projektu, software Adwind Kite Lite (Lite je základním modulem software). Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a Kontinuální výzkum, které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu. Tyto výzkumy metodologicky reflektují změny ve společnosti a poučení z pandemie COVID-19, kdy bylo osobní dotazování prakticky nemožné. Z těchto důvodů a pro co největší odezvu různých cílových skupin respondentů výzkumy využívají mnohem více než v minulosti kombinaci dotazovacích technik a zároveň řeší situaci omezené dostupnosti osobního dotazování, kterou jsme zažili v posledních dvou letech.

Způsob měření se bude průběžně vyvíjet

Neustálým vývojem procházejí také technologie měření sledovanosti. Peoplemetry, které se využívají pro měření na panelu respondentů v tzv. TV části projektu, společnost Nielsen Admosphere stále modernizuje, aby vyhovovaly současným uživatelským požadavkům a práce s nimi byla pro domácnosti co nejpříjemnější. Projekt do budoucna umožňuje další rozšiřování (na základě modulů z nabídky Nielsen Admosphere) tak, aby i do budoucna pokrýval měnící se potřeby televizního trhu. Některé z těchto řešení – jako využití Return Path Dat z IPTV nebo další rozšíření crossplatformních funkcí – se diskutují i v současné době. Stejně jako v minulosti nejsou inovace přímo svázány s pětiletými cykly projektů, ale probíhají průběžně.

„Přístup Nielsen Admosphere je pro nás zárukou, že projekt měření televizní sledovanosti v ČR nebude na příštích 5 let ‚zakonzervován‘ v určité podobě při podpisu smlouvy, ale v rámci naší spolupráce se bude kontinuálně vyvíjet podle nejnovějších trendů a poznatků. Už nyní je v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni, což určitě chceme zachovat a dále rozvíjet,” uvedla Vlasta Roškotová, jednatelka ATO. „Vážíme si důvěry, kterou v nás ATO má, a věřím, že kvalita našich výstupů společně s inovativním a aktivním přístupem k projektu v průběhu každé ‚pětiletky‘ bude základem naší dobré spolupráce i v dalším období,” doplnila Tereza Šimečková, Managing Director Nielsen Admosphere.