České Radiokomunikace (CRA) spouštějí experiment mající ověřit „možnosti využití stávajících analogových vysílačů…“ Pilotní šíření signálu půjde ze středovlnného vysílače v Českých Budějovicích.

DRM (Digital Radio Mondiale) je standard, který vznikl jako náhrada analogového rozhlasového vysílání na krátkých, středních a dlouhých vlnách. Jeho výhodou je, při srovnání s analogovým vysíláním a také s DAB, pokrytí většího území z jediného vysílače a také vyšší energetická efektivita. Nevyžaduje nové kmitočty, digitalizují se ty stávající, na kterých bylo provozováno původní analogové vysílání.

Odtud se bude testovat DRM Reportáž z AM vysílače České Budějovice

Pilotní vysílání v pásmu středních vln začne v nejbližších dnech z Českých Budějovic a bude se ověřovat i nastavení různých modulačních parametrů, pokrytí a dosah ve dne i v noci, využitelná kapacita sítě a odolnost proti rušení.

Co je digitální rozhlas DRM? Jak fungují digitálně střední vlny

Signál DRM bude šířen výkonem 3,1 kW na kmitočtu 954 kHz z vertikálního příhradového anténního systému o výšce 107 m. Přes DRM bude vysílána rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál a CRA pro příjem a vyhodnocení využijí specializované měřicí přístroje a také speciální přijímače SDR.

České Radiokomunikace na projektu spolupracují s Českým rozhlasem.