Rada EU včera definitivně schválila nařízení DMA, tedy Digital Markets Act, o tzv. spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví, resp. na digitálních trzích.

Zákon se věnuje zajištěním rovných podmínek stanovením práv a pravidel pro velké on-line platformy, kterým se zde říká „strážce přístupu“ (gatekeepers), a to tak, aby nedocházelo ke zneužití, či zneužívání, majoritního postavení.

Svéráz národních pravidel Jak se v ČR reguluje televizní obsah?

Je-li on-line platforma takto označena Evropskou komisí, bude muset do šesti měsíců splňovat daná pravidla. Pokud je poruší, může jí být uložena pokuta do výše až 10 % celkového celosvětového obratu a v případě opakovaného porušení pak až do výše 20%. Jestliže „strážce přístupu“ jedná v rozporu s DMA i nadále, tj. poruší pravidla třikrát či vícekrát za osm let, může Evropská komise zahájit šetření trhu a uložit, citujeme, „opatření k nápravě jednání nebo strukturální nápravná opatření“.

Nyní se očekává, že letos v září dojde ke společnému podpisu dokumentu předsedou Evropského parlamentu a předsedou Rady. Následovat bude, v Úředním věstníku Evropské unie, vyhlášení DMA, které po šesti měsících nabude účinnosti.

Co si na dovolené (ne)pustíte Geoblokace internetových vysílání v ČR

Cílem DMA je na úrovni Evropské unie vytvořit spravedlivé a konkurenceschopné digitální prostředí umožňující využívat digitálních příležitostí jak společnostem, tak spotřebitelům. Vše začalo v prosinci 2020, kdy Evropská komise reagovala na potřebu regulovat digitální prostor předložením tzv. digitálního balíčku, aktu o digitálních trzích DMA a aktu o digitálních službách DSA. Český ÚOHS se, jako gestor návrhu, účastnil jednání pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž G12 i Rady pro konkurenceschopnost.

Foto v úvodu: archiv TW

Štítky