Je nejvyšší čas se přihlásit. Jen do 3. října je platná snížená exkluzivní cena. Navíc při účasti dvou a více osob z jedné společnosti se poskytuje další sleva z vložného a pro studenty středních a vysokých škol je účastnický poplatek zdarma.

Ze dvou dnů přednášek si můžete vybrat jen jeden den. A opět tu budou pro účastníky oblíbené tištěné sborníky. Přihlásit se můžete přímo a teď z této webové adresy https://www.konferadio.cz/o-konferenci, kde se i dozvíte, že počátky konference se datují již od osmdesátých let minulého století.

Po celou tuto dobu se organizátoři snažili vybírat jak aktuální, tak i perspektivní technická témata z oblasti telekomunikací nebo rozhlasového a televizního vysílání s odborníky jak z českých technických fakult, tak i z průmyslu a služeb. Velkým tématem minulých ročníků byly nejnovější standardy šíření digitálního televizního vysílání ať přes anténu nebo satelit a vývoj mobilní komunikace od 2G do 5G. Vzhledem k radiokomunikačnímu zaměření byly z poslední doby velmi poučné přednášky z oblasti bezdrátových komunikací. Již v roce 2014 se účastnící dozvěděli informace o sítích 5G nebo systémech s více anténami. A letos by měla být i přednáška o 6G.

A co bude na programu letos?

Náplň konference byla vypracována ještě před prázdninami, aby přednášející a odborní lektoři měli čas na přípravu a napsání článku do sborníku. Program konference je již od začátku léta k dispozici na webu konference https://www.konferadio.cz/program pořádající vzdělávací agentury UNIT. Přehled o programu jsme, jako hlavní mediální partner konference, popsali na našich stránkách

RADIOKOMUNIKACE 2022 se blíží Co čekat od podzimní konference v Pardubicích?

Kmitočtové spektrum a legislativa

Možná, že jste zaznamenali některé kontroverzní výroky ohledně budoucího uspořádání kmitočtů televizního vysílání ve zbylé části UHF spektra. Bude zajímavé si vyslechnout vstupní přednášku Pavla Šístka z Českého telekomunikačního úřadu, který, mimo jiné, jako obvykle v posledních letech převzal nad konferencí záštitu, o Aktuálních otázkách přípravy ČR a Evropy na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23. Bude určitě zajímavé sledovat vývoj postoje ČTÚ od loňské konference Digimedia, přes letošní celoevropskou výzvu kulturní a vysílací komunity „SOS-zachraňte naše spektrum“ až po zprostředkovanou informaci Ministerstva průmyslu a obchodu na nedávné konferenci Innovation Day 2022 o tom, že ČR bude prosazovat na evropské úrovni zachování pozemního televizního vysílání i po roce 2030. Znamená to, že se naše delegace připojí k současnému většinovému názoru o „žádných změnách“ v diskutovaném frekvenčním pásmu na WRC-23?

I v bloku věnovanému digitálnímu rozhlasu a televizi bude položena otázka „Mikroporty – podružná služba. Proč se jí zabývat?“ od Jiřího Černého z České televize. Mikroporty totiž sdílejí kmitočty televizního pásma a počty přenosových kanálů neustále rostou, zatímco volné pozice ve vyhrazené části spektra v důsledku digitálních dividend ubývají.

DAB

Z původně plánovaného programu však během léta vypadla přednáška zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o legislativním řešení souběhu FM a DAB+ vysílání. Dnes je totiž již jasné, že oba způsoby příjmu zde budou koexistovat i nadále a digitální rozhlas se bude vyvíjet evolucí, což finančně uspíší větší energetická náročnost FM vysílačů. Legislativně by to mohla podpořit povinnost nabízet na našem trhu přijímače vybavené DAB+ tunerem, což určitě neopomene zmínit Karel Zýka z Českého rozhlasu. Otázce DABu , provozu a koordinaci kmitočtů sítí bude letos věnována značná pozornost.

DTT

Generální partner konference Digital Broadcasting v prezentaci Jakuba JuhaseTerestrické televizní a rozhlasové vysílání v ČR-aktuální pohledy (vysílací síť 24, DAB+, 5G Broadcast)“ zveřejní na konferenci mimo jiné přehled všech nových vysílačů s podrobnými technickými parametry, které byly, nebo budou v nejbližší době, uvedeny do provozu a rozšiřují tak celostátní pokrytí nad 95 %.

Zdroj: web multiplex24.cz

Bez ohledu na diskusi nad využitím spektra doznávají způsoby šíření video obsahu změn, trendem je konvergence vysílacích sítí a mobilního broadbandu. S tím souvisí i odklon od studiového profesionální standardu SDI směrem ke gigabitovému IP se zpracováním a následnou distribucí v cloudu. Jak se naši operátoři k tomu staví? Něco naznačuje i anotace Marcela Procházky k přednášce „Televizní technologická a produktová budoucnost“. A mohlo by to být nejen o pozemním televizním vysílání, ale jak naznačují poslední informace z mateřské společnosti tohoto přednášejícího, CRA je připraveno poskytovat služby i v oblasti dnes populárního streamingu na zcela nové platformě, která by soustředila český obsah a mohla tak konkurovat zahraničním giga společnostem s roztříštěnou nabídkou programů pro českého diváka.

5G Broadcast

Konvergence sítí je nejlépe prezentována právě technologií 5G Broadcast. Na pražském vysílači ze Žižkova probíhají testy této technologie. Obsahem jsou programy České televize, Primy a Českého rozhlasu. Technologie je od firmy Rohde&Schwarz a přednášku Tomáše StrakyI. experimentální vysílání 5G Broadcast“ si nemůže ten, který se zajímá o budoucí vývoj šíření mediálního obsahu, nechat ujít.

Průběžné vyhodnocení testů 5G BC (Zdroj: prezentace CRA na konferenci Innovation Day 2022)

5G technologie obecně

Druhý den konference je věnován mobilním širokopásmovým technologiím o „Aplikacích 5G sítí“, jak z pohledu více teoretického Václava Žaluda, který byla vlastně první, kdo na konferenci RADIOKOMUNIKACE  účastníky seznámil s touto technologií, nebo praktického o „Aktuálním stavu technologie 5G sítí“ Matúše Turcsányho ze společnosti Ericsson.

Satelitní technologie

A pokud se přihlásíte i na druhý den, rozhodně si nenechte ujít ani odpolední blok o satelitech české provenience (VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2 a BDSAT) a technologii SDR – softwarově definovaného rádia.

Na loňskou prezentaci „Satelity na negeosynchronních drahách – NGSO“ a jejím závěru o postupně se zaplňujícím prostoru nad naší Zemí volně naváže přednáška Roberty BimbovéDetekce kosmického smetí“. Pro zájemce o satelitní komunikaci je k tomuto tématu ke stažení na stránkách pořádající agentury UNIT v sekci Vybrané příspěvky sborníků materiál dnes již nečinného člena přípravného výboru Jana KramosilaKomunikační technologie a oběžné dráhy Země“. O spolehlivosti a výpadcích satelitů, včetně dnes velmi aktuálních hrozbách z vesmíru jsme mimo jiné psali v našem prázdninovém seriálu o komunikačních satelitech a můžete si ho najít jednoduše tady.

Ale o vývoji, konstrukci a řídících centrech českých nanosatelitů se dozvíte jen při vaší osobní účasti odpoledne druhého dne v Pardubicích na XXXI. KONFERENCE RADIOKOMUNIKACE 2022. Za agenturu UNIT a Přípravný výbor konference vás zve hlavní mediální partner TELEVIZNÍ WEB.

 

Úvodní obrázek: koláž autor a web konferadio.cz